Titlar

Utställningstitlar

Det finns flera olika utställningstitlar och gemensamt för alla är att de visar att katten – och i vissa fall kattens avkommor – deltagit vid utställning och där uppnått vissa resultat.

Hur får jag in min katts titel i SVERAKs stambok?

Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FindUS innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i SVERAKs stambok av någon anledning. Titlar tagna på SVERAK-utställningar registreras automatiskt efter ca 2-3 veckor. Om titeln ändå inte registrerats eller är tagen i ett annat land gäller följande rutin för att titeln ska bli införd:

  • Du (som registrerad ägare till katten ifråga) skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till din kattklubb.
  • Klubben kontrollerar.
  • Klubben rapporterar – till SVERAKs kansli (via e-post) – genom att ange ny titel, titeldatum och utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Klubben behöver inte skicka kopior av bedömningssedlarna till SVERAK.
  • SVERAKs kansli registrerar in utställningstiteln i SVERAKs stambok.

OBS! Tänk på att titel-underlagen ska vara inskickat senast en månad efter titeltagningen.

Undantag gällande IC och IP

SVERAK och NRR har sökt och fått dispens av FIFe ang utställningsregler för 4.3 gällande titeln Internationell Champion/Internationell Premier. Det innebär att till 31/12 2023 kan svenska och norska katter få tävla i klass 7 och 8 utan att behöva åka utomlands för att få cert.

Man kan alltså få ta titeln Internationell Champion/Internationell Premier genom att få 5 st CACIB/CAPIB, av tre olika domare i ett enda land istället som för nu behöva tävla i två länder. Minst ett av certen måste vara taget efter 2023-01-22 då dispensen började gälla.

Rulla till toppen