Titlar

Utställningstitlar

Det finns flera olika utställningstitlar och gemensamt för alla är att de visar att katten – och i vissa fall kattens avkommor – deltagit vid utställning och där uppnått vissa resultat.

Hur får jag in min katts titel i SVERAKs stambok?

Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FindUS innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i SVERAKs stambok av någon anledning. Titlar tagna på SVERAK-utställningar registreras automatiskt efter ca 2-3 veckor. Om titeln ändå inte registrerats eller är tagen i ett annat land gäller följande rutin för att titeln ska bli införd:

  • Du (som registrerad ägare till katten ifråga) skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till din kattklubb.
  • Klubben kontrollerar.
  • Klubben rapporterar – till SVERAKs kansli (via e-post) – genom att ange ny titel, titeldatum och utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Klubben behöver inte skicka kopior av bedömningssedlarna till SVERAK.
  • SVERAKs kansli registrerar in utställningstiteln i SVERAKs stambok.

OBS! Tänk på att titel-underlagen ska vara inskickat senast en månad efter titeltagningen.

Undantag gällande IC och IP

SVERAK har fått dispens av FIFe ang utställningsregler för 4.3 gällande titeln Internationell Champion/Internationell Premier. Det innebär att till 2024-07-01 kan svenska katter få tävla i klass 7 och 8 utan att behöva åka utomlands för att få cert.

Man kan alltså få ta titeln Internationell Champion/Internationell Premier genom att få 5 st CACIB/CAPIB, av tre olika domare i ett enda land istället som för nu behöva tävla i två länder. Minst ett av certen måste vara taget efter 2023-01-22 då dispensen började gälla.

Rulla till toppen