Titlar

Utställningstitlar

Det finns flera olika utställningstitlar och gemensamt för alla är att de visar att katten – och i vissa fall kattens avkommor – deltagit vid utställning och där uppnått vissa resultat.

Hur får jag in min katts titel i SVERAKs stambok?

Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FindUS innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i SVERAKs stambok av någon anledning. Titlar tagna på SVERAK-utställningar registreras automatiskt efter ca 2-3 veckor. Om titeln ändå inte registrerats eller är tagen i ett annat land gäller följande rutin för att titeln ska bli införd:

  • Du (som registrerad ägare till katten ifråga) skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till din kattklubb.
  • Klubben kontrollerar.
  • Klubben rapporterar – till SVERAKs kansli (via e-post) – genom att ange ny titel, titeldatum och utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Klubben behöver inte skicka kopior av bedömningssedlarna till SVERAK.
  • SVERAKs kansli registrerar in utställningstiteln i SVERAKs stambok.

OBS! Tänk på att titel-underlagen ska vara inskickat senast en månad efter titeltagningen.

IC/IP

Ny regel från och med 1/7 2024!

För att erhålla titel Internationell Champion respektive Internationell Premier krävs 4 CACIB i klass 7 respektive CAPIB i klass 8 från minst 3 olika domare.

Det tidigare kravet att certifikaten ska vara från minst 2 länder upphör.

Från och med 2024-07-01 gäller följande gör att erhålla titel Internationell Champion respektive Internationell Premier:

  • 3 CACIB/CAPIB från 3 olika domare i minst 2 olika länder erhållna senast 2024-06-30.
  • 4 CACIB/CAPIB från 3 olika domare oavsett när (före eller efter 2024-07-01) eller var (i vilket land)
  •  

Det innebär att de katter som har erhållit 4 certifikat i klass 7 eller 8 före 1/7 erhåller titel genom att utställare via sin klubb rapporterar in tagen titel genom att uppvisa 4 certifikat i klass 7 eller 8 från minst 3 olika domare.

Klubb anmäler tagen titel på samma vis som medlems titel tagen i utlandet (med undantaget att titel i detta fall inte är tagen på utställning utan erhållen i enlighet med ny regel).

Rulla till toppen