Stambokför kattkull

Har du en raskatt (med stamtavla) som fått kattungar och är du medlem i en SVERAK-klubb? Är hankatten (far till kullen) en raskatt och av samma ras eller syskonras som honkatten (mor till kullen)? Då kan du beställa stamtavlor för kattungarna – och det finns en del att tänka på vid din ansökan.

De flesta stambokför idag online via Mina sidor men för dig som inte har den möjligheten så finns vår blankett. Läs mer om hur du ansöker med hjälp av blanketten.

OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta din klubb för råd och hjälp, inte stambokföringen!

Du ser själv som uppfödare när dina stamtavlor är klara/postade, då finner du katterna i FindUs med registreringsnummer. Tänk på att Postnord kan ta upp till 10 dagar på sig att leverera brev, så det kan ta sin tid innan din klubb har din ansökan – likväl innan kansliet erhåller densamma! Och från det att kansliet fått ansökan kan det ta upp till 14 arbetsdagar innan stamtavlorna är utfärdade.

Uppfödare/honkattägare & honkatt

Medlemskap
För att kunna stambokföra en kattkull ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Detta gäller även eventuella medinnehavare av stamnamnet.

En kull utan stamnamn
Är det din första kattkull får du stambokföra den utan stamnamn. Kull två (oavsett vilken honkatt du använt) – då måste du registrera stamnamn. Läs mer här om stamnamn och hur du ansöker.

Ägare
Tänk på att du ska vara registrerad ägare av honkatten i SVERAKs stambok. Är ni två ägare till katten – kanske med olika stamnamn – är det den som är registrerad som huvudägare som ska stambokföra kullen och skriva under ansökan.

SVERAK-stamtavla
Honkatt som används i avel inom SVERAK ska vara stambokförd i SVERAK (stamtavla med SVERAK-regnr).

Om honkatten är stambokförd i annat förbund ska överföring ske innan kullen kan stambokföras.

Hankattägare & hankatt

Är det din egen hankatt som är pappa till kullen? Eller ägs han av en annan medlem i en SVERAK-klubb?  Då ska katten vara stambokförd i SVERAK (ha SVERAK-reg.nr). Hankattägare ska vara registrerad ägare till katten i SVERAKs stambok och huvudägare av katten (dvs den som är registrerad huvudägare vid tidpunkten för parningen) ska underteckna på avsedd plats på ansökan.

Det är uppfödaren…
som har ansvar att kontrollera hankattens stamtavla och att alla intyg finns så att kattungarna tillåts att bli stambokförda i SVERAK (få SVERAK-stamtavla).

Är hankattägaren inte medlem i SVERAK-klubb?
Har hankatten en stamtavla utfärdad av annat förbund än SVERAK?  Kontrollera om hankatten har tidigare avkommor grundregistrerade i SVERAK genom FindUs. Finns inte tidigare avkomma stambokförd i SVERAK ska kopia av hanens förbundsutfärdade stamtavla insändas till SVERAK – för granskning och registrering. Stamtavlekopia kan med fördel sändas i god tid innan kullen ska stambokföras men senast tillsammans med ansökan (stambokföring av kull). Observera att ägare av hankatt inte behöver vara medlem av någon klubb/förbund.

Samma krav om intyg gäller
för hankatten som om han vore stambokförd i SVERAK. Observera att detta även gäller ID-märkning!

Hur räknas regeln om 3/24?

Den så kallade 3/24-regeln innebär att en honkatt inte får ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod. Det finns däremot inte någon regel om “minst antal månader” mellan respektive kull.

Det enklaste sättet att räkna är att ”titta i backspegeln” från där du är idag.

  1. Låt säga att idag är det är den 15 januari 2022.
  2. 24 månader tillbaka i tiden – då är det den 15 januari 2020.
  3. Honkatten har haft fyra kullar – födda

1. den 10 november 2019
2. den 20 februari 2020
3. den 18 december 2020
4. den 21 november 2021

I ovanstående exempel måste kull nr 2 ”trilla bort” innan du kan ta kull nr 5. Honkatten får alltså inte ha nästa kull förrän tidigast den 21 februari 2022 annars blir det fler än 3 kullar på 24 månader.

Regeln om 2/12 – ny regel från 1/1 2024

Nedanstånde stycke är direkt kopierat från FIFe regler för uppfödning och stambokföring 2024 (3.3 Avelshonor).

“Honkatter får inte ha fler än max två kullar inom 12 månader och max tre kullar inom en 24-
månadersperiod såvida inte skriftlig dispens erhållits i förväg av veterinär och/eller av FIFe-förbund. “

Tips 1:
Använd FindUs – SVERAKs stambok på nätet
. Här kan du se titlar, om avkommor finns registrerade efter katten, om hälsoresultat finns registrerat (för raser med hälsoprogram) med mera. 

Tips 2:
Använd Mina sidor för att se om du är registrerad ägare för katten i SVERAKs stambok och om ID-nummer finns registrerat.

Visste du att redan…
1962 beslutades att veterinärintyg skulle insändas att katten inte var monorchid eller kryptochid  (ej normal testikelstatus). 1963 beslutades att hanar med medfött navelbråck inte fick användas i avel och detta gällde senare även honkattern

Klarlägganden

Klarläggande: När/hur räknas kull?

När en kull är född är den att betrakta som en tagen kull oavsett om den, av vilken anledning som helst, olyckligtvis dör. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 7/10)

Klarläggande: Katt med sporrar rekommenderas ej i avel

Sporrar kan betraktas som en defekt – som säkerligen har någon slags ärftlighet – och därför rekommenderas inte att katt med sporrar används i avel. Lämpligt är att i samband med kastrering ta bort extrasporre/sporrarna om den/de besvärar katten. (HK/TUK 2012-05 – konf styr.möte 2012-10 – reviderat SVERAKs styrelsemöte nr 6/14)

Rulla till toppen