Olika typer av utställning

Det finns olika typer av utställning, exempelvis 2-certifikat och kategoriutställning – det står på utställningsinbjudan vilken som gäller. En internationell kattutställning är den vanligaste typen av utställning. Den är öppen för alla godkända raser och huskatter och man kan tävla i samtliga officiella FIFe-klasser.

2-certifikatsutställning innebär att det är två separata (endags)utställningar – där katten kan delta en av dagarna – eller båda. Varje dag är alltså en separat utställning med klassbedömning, nominering och BIS-panel. En katt kan alltså erhålla ett certifikat per dag – två certifikat under utställningshelgen.

1-certifikatsutställning. Det förekommer – även det inte är så ofta – att en klubb arrangerar utställning endast en dag och det är då en endagsutställning. Då deltager samtliga raser under en dag med klassbedömning, nominering och BIS-panel.

Kategoriutställning – 1 certifikat. Vid en kategoriutställning deltager de olika kategorierna (rasindelning) varsin dag, till exempel semilånghår och oriental ena dagen och kategori långhår och korthår samt huskatter andra dagen.

Dubbel kategoriutställning – 2-cert. Precis som ovan förutom att det är två utställningar som pågår samtidigt i två dagar. Katten kan alltså ta två cert på en dag.

3-certifikatsutställning innebär att det är 3 utställningar, oftast två som pågår samtidigt under lördagen och en på söndagen. SVERAK får ha en sådan utställning per år.

Tvådagarsutställning – 1 certifikat. En tvådagarsutställning håller på i två dagar. Klassbedömning sker oftast under utställningens första dag, eventuellt med fortsättning morgonen efter. Den andra dagen används dock vanligtvis enbart till nomineringar och Best in Show-paneler. Tvådagarsutställning var under en lång tid den enda utställningsformen – numera är den dock ovanlig.

Nationell kattutställning. Vid en nationell kattutställning kan inte katter som erhållit titel deltaga.
Undantag: om katten tävlat som fertil och erhållit någon championtitel, och därefter kastrerats, får katten deltaga på nationell utställning ända tills den erhåller en premiertitel. Det är idag ovanligt att nationella utställningar arrangeras inom FIFe.

Klubbmästerskap / propagandautställning: Avsikten med propagandautställning är att göra reklam och propagera för kattsporten. Det gör det även möjligt för ovana kattutställare att prova på hur en kattutställning går till. Vid propagandaarrangemang ska katterna vara vaccinerade i enlighet med gällande regler. Inga titlar eller certifikat delas ut och det står arrangören fritt att bestämma klassindelning.

Rasutställning: Rasutställning är vanligtvis endast öppen för en eller några enstaka raser och utställningen sker oftast i samarrangemang mellan SVERAK-ansluten kattklubb och en rasring.

Rulla till toppen