Genetik

Osäker över färgen? På katter utan vita tassar är trampdynorna ofta bästa stället att kontrollera färgen.

Mönster och färger – en vetenskap

Kattgenetik är läran om hur katten ärver sina egenskaper. Ordet genetik kommer från grekiskan där gennan betyder alstra. En katt-individs speciella egenskaper är resultat dels av miljö och dels av arvsanlag. Vissa egenskaper som pälsens färger och mönster beror framför allt på arvet och påverkas mindre av miljön.

Raskattuppfödare använder ofta sin kunskap i kattgenetik för att till exempel få fram vissa färger och mönster på kattungarna. Stamtavlan på föräldradjuren visar färger och mönster i många generationer tillbaka. Besök gärna FindUs – SVERAKs stambok på nätet. Här hittar du samtliga, av SVERAK stambokförda, raskatter och du kan söka fram katter och se stamtavlan i många generationer tillbaka.

Könet

Honkatter producerar enbart X-kromosomer, men hankatter producerar både X- och Y-kromosomer i lika antal. Om äggcellen som ju bär en X-kromosom, befruktas av en sädescell med en X-kromosom, så kommer den blivande kattungens könskromosomer att vara lika i par (XX) och det blir en hona. Om äggcellen däremot befruktas av en sädescell med en Y-kromosom, får kattungen ett olikt par av könskromosomer (XY) och blir en hane.

Vid parningen händer följande, ungen ärver ett anlag från modern och ett från fadern. Från modern kan det bara komma X, medan det kan vara antingen X eller Y från fadern.

Rött ärvs könsbundet

Den röda färgen ärvs könsbundet. Anlaget har sitt locus på X-kromosomen. Hanen, som endast har en X-kromosom (XY), kan enbart ha anlag för rött (röd, creme) eller icke-rött (svart, choklad, blå, lila, (kanel,
fawn). Honan med sina två X-kromosomer (XX) kan ha anlag för både rött och icke-rött samtidigt och blir då
sköldpaddsfärgad.

Anlagen kan förekomma växelvis på olika delar av kroppen. Orsaken till att det blir ett mosaikmönster (sköldpaddsfärg) är att den ena X-kromosomen i cellen inaktiveras på ett visst stadium i fosterutvecklingen, så att vissa cellgrupper i huden har en aktiv röd X-kromosom medan andra har en aktiv svart X-kromosom.

Dilution

Dilution betyder att färgen är “utspädd”. Färger som är dilution är tex blå, creme och lila.  Parning av två dilutioner kan inte ge fullfärg. Anlaget för dilution är recessivt.

Choklad/kanel

Det finns två alternativa anlag på chokladfärgslocus, choklad och kanel, (sorrel). Om pigmentkornen är av normal form ger det svart färg. Chokladfärgen orsakas av att pigmentkornen har en avlång form. Fullfärg är dominant över de båda chokladgenerna, och choklad är i sin tur dominant över kanel.

Två chokladfärgade katter som paras kan inte få svarta ungar, däremot kan två katter med den dominerande färgen få ungar med den recessiva färgen, om båda föräldrarna har anlaget. Två svarta katter med chokladanlag kan alltså få chokladfärgade ungar. 

Silver

De solida katterna (aa I-) blir smokefärgade, bottenfärgen av pälsen är helt vit.
En svartsmoke katt ser svart ut och man måste lyfta på pälsen för att se att basen är vit. För att en avkomma ska kunna bli silver måste minst en föräldrarna vara silver.

Amber/fawn

Amber, en färg som hittills endast observerats hos norsk skogkatt, är ytterligare ett färganlag. Det som skiljer dem från andra färger är att de har mörka nosspeglar och non-agouti-varianten har starka mönstringar.
Färgen ändras kraftigt – en kattunge, som föds mörkt brunsvart får med åldern gradvis mer aprikos/
kanel färg. Lightvarianten föds mörkt blå och blir gradvis ljusare beige/fawn. I EMS systemet läggs t till efter färgen.

Vidbandsanlaget

En svart katt som är shell kallas i dagligt tal för chinchillafärgad.
Shell– och shadedkatter har en päls med pigmentering endast i hårstråets topp.
Shaded – endast den yttersta 1/3 av hårstrået är färgat med kattens färg
Shell (chinchilla) – endast den den yttersta 1/8 av hårstrået är färgat med kattens färg,

Rulla till toppen