Avelsdjur

…avser raskatter vilket innebär att både hanen och honan är stambokförda (har stamtavla) och tillhör samma ras (eller syskonras)…

Oavsett om det är en honkatt eller hankatt du har bör du som nybörjare ta hjälp av en erfaren uppfödare eller din kattklubb innan du börjar med kattavel.

Läs ”Att ha katt”, ”latkatterna” och informationen på SVERAKs hemsida, FIFes och SVERAKs stadgar och regler, kattens rasstandard… Om du gjort allt detta har du kommit en liten bit på väg.

Observera! Ingen hankatt/avelshane ägd av enskild FIFe-medlem får användas/lånas ut för parningar vilka kan resultera i kattungar som ej kan registreras (få en officiell stamtavla) inom FIFe eller en icke FIFe organisation.

Hitta partner & studera stamtavlan

Är katten lämplig för avel är nästa steg att söka en lämplig partner och det kan vara ett krävande arbete. Några kontaktvägar att hitta en lämplig hane är genom din egen uppfödare, kontakter i egen kattklubb, andra ”kattmänniskor” och eventuell rasring, på kattutställning och via internet.

Studera kattens stamtavla och kontrollera gärna längre tillbaka i generationerna. Katter utanför stamtavlan (P5 och bakåt) påverkar fortfarande aveln. Titta på närbesläktade katter – helst i verkligheten – och prata med folk som känner till släktingarna.

Genom FindUs får du åtkomst till SVERAKs stambok där du finner samtliga, av SVERAK stambokförda, raskatter! FindUs (och SVERAKs ID-register) uppdateras – från SVERAKs stambok – mer eller mindre i realtid. De uppgifter du ser i dessa register är de uppgifter som finns i stamboken.

I FindUs kan du enkelt söka fram en katt och se stamtavlan i 3-8 generationer, se lista över avkommor, göra provparningar och se inavels-grad. För vissa raser kan du även se inkomna DNA-tester (gäller primärt de raser där hälsoprogram finns inom FIFe/SVERAK).

Provparning och inavelsgrad i FindUs
Vill du göra en provparning
med berörd katt kan du starta genom att välja katten som hane eller hona.

Även om berörd katt är en hane kan du vid provparning välja honom som en hona – det är inavelsgrad som räknas och därför spelar det ingen roll vilket kön som anges. Inavelsgraden räknas ut utefter stamtavlan/bakgrunden och det går att få en översikt över en “tänkt” katts avkommor. Inavelsgraden anger andelen släktskap mellan kattens föräldrar genom beräkning i procent av angivna generationer.

Att beräkna inavelsgrad kan till synes vara en komplex ekvation men förenklat kan sägas att om man parar närbesläktade katter blir inavelsgraden (i FindUs är inavelsgraderna beräknade enligt Wright’s Equation):
25 % vid parning med syster eller bror eller med mor eller far
12,5 % vid parning med morförälder eller farförälder eller halvsyster eller halvbror
6,25 % vid parning med kusin

Det finns inga regler om inavelsgrad men undvik att para närbesläktade katter såsom far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.

Rulla till toppen