Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande Jens Lindgren

jens.lindgren@styrelse.sverak.se
070-548 68 12

Lotta
Vice förbundsordförande Lotta Kragh

lotta.kragh@styrelse.sverak.se
076-015 51 51

Förbundsekonom Hans Boskär

hans.boskar@styrelse.sverak.se
073-500 78 33

Regelledamot Ann-Charlotte Johansson

ann-charlotte.johansson@styrelse.sverak.se
070-190 06 05

Cecilia Alsmark
Avels- och hälsoledamot 1 Cecilia Alsmark

cecilia.alsmark@styrelse.sverak.se
073-707 84 18

Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus

sofie.abbereus@styrelse.sverak.se
070-924 61 67

Marie Thorén
Utställningsledamot 2  Marie Thorén

marie.thoren@styrelse.sverak.se
076-888 54 20

Utställningsledamot 2  Jeanette Stark

jeanette.houdi@styrelse.sverak.se
070-815 15 32

Ordinarie ledamot 1 Johan Asp

johan.asp@styrelse.sverak.se
070-020 82 44

Användare
Ordinarie ledamot 2 Sylvia Dahlkvist

sylvia.dahlkvist@styrelse.sverak.se
070-335 32 66

Rulla till toppen