Årets Katt - prisutdelning

Årets Katt

Arrangemang av prisutdelning ”Årets Katt”
De senaste åren har prisutdelning till de högst placerade katterna på SVERAKs Årets Katt-lista skett i samarbete med en klubb i samband med deras utställning. Detta har varit mycket populärt och fler pristagare är närvarande – vilket vi ser som mycket positivt. 

Följande krav behöver uppfyllas:

 • Utställningen ska hållas under januari – april.
 • Placerade katter ska uppmärksammas under dagen på utställningen. Om möjligt gärna i särskilt
  markerade burar separat.
 • Utrymme (tid och plats) för våra samarbetspartners att uppmärksamma placerade katter under
  utställningen.
 • Arrangemang av middag för pristagare, utställare, funktionärer ska arrangeras i samband med
  prisutdelningen.
 • Ljudanläggning/mikrofon ska finnas under prisutdelningen.
 • Övernattningsmöjligheter i nära anslutning till middag/prisutdelning

SVERAK bidrar med:

 • Speaker/prisutdelare
 • Roll-Ups till prisutdelning
 • Hjälp att ställa i ordning i utrymmet till de vinnande katterna under utställningen och till
  prisutdelningen.
 • Middagsbiljetter till de som placerat sig som nr1 på Årets Katt, SVERAKs personal och
  samarbetspartners.
 • Inplastade skyltar till placerade katters utställningsburar
 • Information om utställningen/prisutdelningen på SVERAKs hemsida och i Våra Katter
Rulla till toppen