Årets Katt - prisutdelning

Arrangemang av prisutdelning ”Årets Katt”
De senaste åren har prisutdelning till de högst placerade katterna på SVERAKs Årets Katt-lista skett i samarbete med en klubb i samband med deras utställning. Detta har varit mycket populärt och fler pristagare är närvarande – vilket vi ser som mycket positivt. 

Följande krav behöver uppfyllas:
–  Utställningen ska hållas under januari – april.
–  Placerade katter ska uppmärksammas under dagen på utställningen. Om möjligt gärna i särskilt
markerade burar separat.
–  Utrymme (tid och plats) för våra samarbetspartners att uppmärksamma placerade katter under
utställningen.
–  Arrangemang av middag för pristagare, utställare, funktionärer ska arrangeras i samband med
prisutdelningen.
–  Ljudanläggning/mikrofon ska finnas under prisutdelningen.
– Övernattningsmöjligheter i nära anslutning till middag/prisutdelning

SVERAK bidrar med:
–  Speaker/prisutdelare
–  Roll-Ups till prisutdelning
–  Hjälp att ställa i ordning i utrymmet till de vinnande katterna under utställningen och till
prisutdelningen.
–  Middagsbiljetter till de som placerat sig som nr1 på Årets Katt, SVERAKs personal och
samarbetspartners.
–  Inplastade skyltar till placerade katters utställningsburar
–  Information om utställningen/prisutdelningen på SVERAKs hemsida och i Våra Katter

Rulla till toppen