Under utställningen

Tips vid veterinärincheckning

Informera veterinär före utställningen om vilken kontroll som ska ske av katterna – skicka eventuellt denna information i förväg.

Veterinär kontrollerar att katten

 • har ett bra allmäntillstånd
 • ser frisk ut
 • i öron, näsa och ögon
 • inte visar tecken på sjukdom eller parasiter
 • inte visar tecken på att vara dopad
 • inte har kuperad svans eller öron
 • inte är dräktig
 • inte är digivande

Om katt avvisas från utställning ska detta antecknas och lämnas till utställningskommissarien.

Vid misstanke om smittsam sjukdom ska samtliga katter från hushållet avvisas.

Tips till utställningsarrangören

I bekräftelsen bör klubben informera om att utställaren ska ta med och visa upp:

 • stamtavla eller huskattbevis
  Har man raskatt men ännu inte fått SVERAK-stamtavla – och anmält katten ”Under registrering” -ska “Under registreringsintyg” uppvisas (detta intyg är giltigt 2 månader efter utfärdandet)
  • kattunge – intyg utfärdat av uppfödarens kattklubb
  • katt från annat förbund – intyg utfärdat av SVERAKs stambokförare
 • hörselintyg om katten är vit (EMS-kod w)

Låt veterinärassistenten kontrollera att klorna är klippta innan katten ställs på veterinärbordet

Ha SVERAKs veterinärintyg tillgängligt

Sjukvårdslåda

Sjukvårdslåda – som förslagsvis förvaras i informationen – kan innehålla:

 • plåster
 • handsprit
 • värktabletter
 • kompresser
 • bandage
 • sårtejp
 • koksalt
 • bomull och/eller papper att torka med

Se till att det ligger en lapp i informationen med adress och telefonnummer till närmaste öppna läkarmottagning. Tipsa om att den bästa antibiotikan mot kattbett är Bioclarid, alla läkare vet inte detta.

“Tidig hemgång”

Till SVERAKs årsmöte 2016 föreslog SVERAKs styrelse att “tidig hemgång” även tillämpas de kommande fem verksamhetsåren, d.v.s. fram till årsmötet 2021. Detta förslag klubbades och samma villkor som gällt ska gälla även kommande period.

Det påpekas starkt att det inte är något krav att klubbar måste erbjuda ”tidig hemgång” för sina utställare utan är helt valfritt. Den enskilda utställaren kan inte ställa krav att få gå hem tidigare från utställning som inte tillämpar ”tidig hemgång”. För att detta försök ska fungera måste klubbar och utställare respektera andra klubbars beslut hur de väljer att arrangera sin utställning.

 • ”Tidig hemgång” får endast ske under en specifikt angiven tidsperiod – efter samtliga grundbedömningar och innan panel. Arrangören ska meddela klockslag för detta under dagen.
 • Nominerade katter och assistenter tillåts inte lämna utställningen innan officiell stängning efter paneler om ej särskild dispens lämnas av klubben.
 • Övriga utställare, försäljare, domare och katter får absolut inte störas av detta. Hur lokalen ser ut kan därför påverka möjligheten till “tidig hemgång”.
 • Vid ansökan/ändring av utställning ska SVERAKs kansli meddelas om “tidig hemgång” ska användas.
 • Det ska tydligt framgå i inbjudan att “tidig hemgång” tillämpas.
 • Monterhyrare ska informeras om att utställare inte kommer att vara kvar under hela dagen.
 • Katter får endast lämna utställningen under en specifik tidsperiod mellan grundbedömningar och panel.
 • Arrangören måste tydligt upplysa utställarna om vad som gäller så att inte grundbedömningar eller paneler störs.
 • Representant för SVERAKs styrelse/tävlingsledamöter ges rätt att kontakta utställare och monterhyrare för att höra om synpunkter.
Desinficering – burar och händer

För att minska smittspridning under utställning är det av stor vikt att använda ett dokumenterat fungerande desinfektionsmedel.

Dessa har av naturen negativa effekter och måste hanteras korrekt (enligt föreskrifterna för det medlet). Det står klubbarna fritt att använda något av lämpliga medel på marknaden. (SVERAKs styrelsemöte nr 8/14 & SVERAKs årsmöte 2015)

Brandskydd och “tältläger” framför burarna

Brandförsvarets information om samlingslokaler, lokaler och tillfälliga lokaler för evenemang säger att korridorer ska hållas öppna – dvs de får ej blockeras av brandfarligt material eller blockeras på ett sådant sätt att framkomligheten begränsas.

Det är tyvärr svårt att hitta exakta mått för ”korridorer” men man säger; “Besökarna ska enkelt och snabbt kunna utrymma lokalen om det börjar brinna.” För att enkelt och snabbt kunna utrymma en lokal krävs ca 2 meters fria korridorer!

Tyvärr inte så mycket information men det är upp till varje lokaluthyrare att informera hyresgästen om de föreskrifter, som finns för den aktuella lokalen. Alla lokaler, vilka uthyres till evenemang där man tar in utställare och besökare, ska ha tillstånd från lokal Brandmyndighet. Lokal Brandmyndighet ger tillstånd för verksamhet (eller ej) tillsammans med de föreskrifter som gäller för varje aktuell lokal.

Det är alltså viktigt att samråda med lokaluthyraren/hyresvärden i samband med att man planerar/bygger sin utställning – kom ihåg att brandmyndigheten kan stänga en utställning om man anser att framkomligheten är dålig eller begränsad.

Uppmaning att använda SVERAKs burar – inte egen bur

Denna text finns även på sidan “Utställare – klarläggande

Klarläggande SVERAK uppmanar utställare och utställningsarrangör att burarna i SVERAKs burpool används – inte “egen bur”.

Burpoolen är lätt att hålla ren genom att den är av plåt och den städas och desinficeras av arrangerande klubb efter varje utställning för att på så sätt minimera smittorisken mellan utställningar. Burarna är också enkla att öppna och stänga, vilket är extra viktigt då assistenter ska hämta katten från buren, till exempel när ägaren missar att det är dags för bedömning av katten. Burarna är också lätta att se in i och besökare kan enkelt se katten/katterna som sitter i buren. Enhetliga burar gör också sitt för att det ska se snyggare ut i hallen än om det vore ett mischmasch av olika burar.

Det finns många olika burar på marknaden och de flesta sköter säkerligen om sina burar på ett bra sätt. Dock finns det de som har både mycket ohygieniska burar, såväl transportburar som utställningsburar.

Utställningsburarna är av tyg eller plast, vilket är brandfarligt om det värsta skulle inträffa. De flesta egna burar som tas med till utställningar öppnas med dragkedja, vilket kan vara svårt att öppna och stänga med en sprattlig katt i famnen även för en erfaren assistent. De är även ofta svåra att se in i för besökare.

Så för allas säkerhet, för att besökare ska kunna se katterna, på grund av hygienaspekter och även ekonomiska aspekter uppmanar vi att burarna i SVERAKs burpool används.  (konf styr.möte 2013-08)

Utdelning av mat eller material på utställningsburarna

Utdelning av fri mat (foderpåsar och liknande) och annan reklam från andra företag än Royal Canin är aldrig tillåten på utställningsburarna!

Det enda undantaget är reklam för egen uppfödning och utställningsinbjudningar från SVERAK-klubbar/FIFe-förbund.

Om enskild person/utställare på något sätt äventyrar detta avtal genom att aktivt göra reklam för annan aktör på utställningsburen, äventyras klubbens avtal mot SVERAK och dessutom mot Royal Canin. Det är då klubbens rättighet/skyldighet att uppmana berörd utställare att omgående ta bort den icke tillåtna reklamen. Om inte så sker äger klubben rätt att avvisa utställaren från utställningen.

”Ras Best in Show”

Det är upp till varje arrangörsklubb att bestämma om ”Ras Best in Show” ska utses.

Förutsättningarna finns angivet i FIFes utställningsregler punkt 4.9.4. » Läs reglerna på sidan Stadgar och regler

Dispens vid för få antal anmälda katter till utställning

Enligt FIFes regler ska antalet anmälda katter vara 150 st/dag.

Antal katter innebär katalogförda katter som tävlar i officiella FIFe-klasser – dvs klass 1-14 (innebär att nationella klasser ej räknas). Visar det sig att arrangerande klubb ej når detta antal och ändå önskar arrangera utställningen söker man dispens cirka en vecka innan utställning. Denna dipensansökan skickas till SVERAKs kansli för vidarebefordran till FIFe.

Rulla till toppen