Ansökan om utställningsdatum

Svårt att hitta utställninghall?
SVERAKs styrelse har framställt ett dokument med vägledning gällande utställningsplatser, klicka HÄR för att se dokumentet.

Är utställningsdatumet ledigt?
Ansök i god tid och kontrollera att önskat utställningsdatum är ledigt innan ansökan sänds. I SVERAKs kalender finns samtliga inbokade och av FIFe godkända SVERAK-utställningar. Du finner kalendern på sidan “Utställningskalender“. På FIFes hemsida finns en “show calender” över samtliga inbokade FIFe-utställningar.

Endast två SVERAK-utställningar får arrangeras samma helg.

“Spärrade” utställningsdatum är:

  • – den helg som är i direkt anslutning efter FIFes Generalförsamling
  • – samma helg som FIFes World Winner Show (världsutställning) arrangeras
  • – samma helg som Scandinavian Winner Show arrangeras
  • – samtidigt som SVERAKs årsmöte

Avstånd mellan utställningsorter

  • – 400 kilometer (vägavstånd) inom FIFe om utställningar arrangeras samma helg.
  • – 150 kilometer (vägavstånd) inom Sverige för utställningar arrangerade helgerna efter varandra.

Den först bokade utställningen har företräde.

Dispens från annan klubb – för nära avstånd
Det är upp till arrangerande klubb att begära eventuell dispens från annan klubb som har utställning samma helg, helgen före eller helgen efter.

Beviljad dispens/skriftlig överenskommelse ska sändas tillsammans med ansökan om utställningsdatum till SVERAKs kansli.

Tänk på att utforma dispensen tydligt avseende antal katter, avstånd mellan orter och liknande, så att berörda parter är införstådda med vad dispensen avser.

Var noga med att respektera den dispens som lämnats.

Om dispensen avser FIFes regel om 400 km mellan utställningsorter samma helg ska denna vara skriven på engelska, eftersom den ska sändas FIFes sekretariat tillsammans med ansökan.

Ansökan
Hämta blnr 5001 “Ansökan om utställningsdatum” här

Fyll i och skicka – en ansökan per utställningshelg- till SVERAKs kansli. Om blanketten inte används tänk på att i ansökan (via e-post) ange: kattklubb, utställningsdatum, ort/plats, postnummer för utställningslokal (FIFe kräver postnummer), utställningsform samt när utställningsavgiften inbetalats. Om ansökan sänds via e-post ska avsändare vara ”känd adress (ordförande, sekreterare eller kassör)

Om ni ska arrangera en Breed-BIS, ange detta på blanketten eller meddela kansliet i efterhand.

Betala
Förskottsbetala depositionsavgift; 1 900 kr per helg till SVERAKs bankgiro 630-2962. (Utställningsavgiften är 1900 sek/cert och resterande avgift plus ev. kursdifferens regleras vid fakturering efter utställningsmaterialet inkommit till kansliet eller senare). 

Godkänt/ej godkänt utställningsdatum
När FIFe godkänt och bekräftat utställningsdatum sker publicering på FIFes och SVERAKs utställningskalendrar.

Klubben får besked från SVERAKs kansli – via e-post – om godkänt/ej godkänt datumförslag.

Fler än en utställning/år?
Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är huvudutställning. Icke huvudutställning kan bokas tidigast 24 månader före utställningsdatum.

Tänk på att omgående meddela SVERAKs kansli vid ändringar (avbokning, ändring utställningsort, utställningsform och liknande)

Rulla till toppen