Avel och uppfödning

Avel & uppfödning

…avser uppfödning av raskatter vilket innebär att både hanen och honan är stambokförda (har stamtavla) och tillhör samma ras (eller syskonras). Uppfödare (honkattägare vid kullens födelse) ska vara medlem i en SVERAK-kattklubb för att kunna beställa SVERAK-stamtavla.

 
Tänk efter före!

Innan du beslutar att börja med kattavel, bör du ha några års erfarenhet av katt och kattskötsel och noga överväga om du är beredd att ta det jobb och ansvar som det innebär.

Som uppfödare åtar du  dig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs stadgar och regler och en del av de svenska lagarna. Uppfödning handlar inte om att reproducera katter. Målsättningen är rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Med andra ord – honkatt- likväl som hankattägaren tar stort ett ansvar när de använder sin katt i avelsarbetet. Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.

Det finns ett antal frågor du bör ställa dig – innan du beslutar att bli uppfödare:

  • Vilket är målet med uppfödningen?
  • Finns kunskap om gällande lagar och regler rörande hållande av katt, uppfödning, konsumenträtt och liknande?
  • Finns kunskap (eller ork och tid) att lära dig om avel och uppfödning, om genetik och rasens eventuella problem?
  • Finns tillräcklig kunskap att avgöra om en katt är lämplig som avelsdjur?
  • Har du möjlighet, tid och ekonomi att ha uppfödning?
  • Finns det tillräckligt med utrymme i hemmet för att kunna avskilja den födande honan från eventuella övriga katter?
  • Finns tillräcklig kunskap att kunna vägleda kattungeköpare?

Oavsett om det är en honkatt eller hankatt du har bör du som nybörjare ta hjälp av en erfaren uppfödare eller din kattklubb innan du börjar med kattaveln.

Lycka till med din uppfödning av raskatter!

Avgift per stamtavla

Stambokföringsavgift per katt varierar beroende på när betalning sker. Det datum som avgiften är bokförd på SVERAKs bankgiro är ”gränsen” mellan så kallad enkel eller dubbel stambokföringsavgift.

Kattkull – yngre än 3 månader: 350 kr per stamtavla. Är du SVERAK-diplomerad uppfödare när stambokföringsavgift inbetalas och ansökan insänds är kostnaden per stamtavla 250 kr. (Avgiften är ändrad per den 1/1 2020 efter beslut vid SVERAKs årsmöte 2019.)

Kattkull – äldre än 3 månader är 700 kr per stamtavla – oavsett om du är diplomerad eller inte.

Läs även om:
Rulla till toppen