Om Kattförbundet SVERAK

Sveriges största kattorganisation

Kattförbundet SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund), är en ideell förening och den svenska centrala organisationen av SVERAK-klubbar med enskilda klubbmedlemmar.

Kattförbundet SVERAK bildades 1955

Intresset för katter fanns i Sverige tidigt även om det dröjde ända fram till 1946 innan en kattklubb bildades. Svenska Kattklubben (numera Stockholms Kattklubb) drog igång sin verksamhet för svenska kattuppfödare och kattutställare med en träff som rönte stort intresse hos både allmänhet och massmedia.

1950 bildades Västsvenska Kattklubben, med säte i Göteborg. Fram till 1955 verkade dessa två kattklubbar i Sverige och arrangerade utställningar och förde stambok var för sig men i samråd med varandra.

Behovet av samarbete blev allt mer tydligt. I samband med en kattutställning i Stockholm träffades representanter för de båda kattklubbarna och diskuterade bildandet av en riksorganisation. Denna skulle samordna gemensamma intressen och regler samt föra gemensam stambok för hela landet.

Den 19 maj 1955 såg Sveriges Raskattklubbars Riksförbund, SVERAK dagens ljus! Eftersom inriktningen under åren ändrades så att även huskatter tilläts ställas ut ändrades ordet ”Raskattklubbar” till ”Kattklubbar” vid 1981 års årsmöte. Den vedertagna förkortningen SVERAK kvarstod dock.

SVERAK-klubbarna ÄR SVERAK

Sedan att antal decennier tillbaka är Kattförbundet SVERAK den centrala organisationen av inom Sverige anslutna kattklubbar. Det finns numera 37 SVERAK-anslutna kattklubbar med ca 7 500 enskilda medlemmar. Klubbarna är suveräna vilket innebär att de ansvarar för sin egen ekonomi och har egna klubbstadgar. De följer dock SVERAKs, och därigenom indirekt, FIFes stadgar och regler.

Klubbarna arbetar på lokal och/eller regional nivå och arrangerar kattutställningar och olika medlemsaktiviteter.

I arbete för katten!

Kattförbundet SVERAK har alltid haft kattens bästa som fokus – inom förbundet likväl som utanför. Kattförbundet SVERAK

  • arbetar aktivt för att motverka alla missförhållanden inom katthållning
  • arbetar för en framåtsträvande avel för respektive kattras och följaktligen uppmanas kattägare att kastrera katter som ej används i avel
  • är organisationen för alla kattägare och kattintresserade
  • verkar för att alla katter ska ID-märkas
  • har en internationellt erkänd stambokföring av raskatter
  • är remissinstans för ett flertal myndigheter i frågor rörande katt

Arbetet för kattens bästa kommer alltid att fortgå – katten den som ger sig.

SVERAKs årsmöte

SVERAKs ordinarie årsmöte avhålls senast den tredje helgen i mars. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och här finns representanter från de flesta SVERAK-anslutna klubbar. På detta möte beslutas bland annat om ändringar i SVERAKs stadgar och regler och de funktionärer som ska förvalta förbundet väljs.

Läs mer om SVERAKs årsmöte

Den svenska medlemmen i världsförbundet FIFe

SVERAK har varit det svenska medlemslandet i FIFe, Fédération Internationale Féline sedan 1955 och har – genom sitt medlemskap i FIFe och genom enskilda medlemmar – i hög grad, medverkat till FIFes uppbyggnad och organisation, standards, stadgar och regler. Enskilda medlemmar har under många år varit aktiva och tongivande i FIFes styrelser och kommittéer.

Rulla till toppen