Planerar du att importera från annat land?

Om du tar in (importerar) en katt till Sverige varierar reglerna beroende på från vilket land som katten kommer. Kontrollera alltid Jordbruksverkets regler för införsel (under rubriken Handel och marknad – Levande djur –  direktlänk) och Tullverkets direktiv vad som gäller vid gränsen.

Observera! Det är du som kattägare som har ansvaret att vara uppdaterad med gällande lagar och regler.

Innan du köper din importkatt/katt registrerad i annat förbund än SVERAK, kontrollera att stamtavlan är certifierad och är utfärdad av ett erkänt förbund oavsett vilket land katten kommer ifrån. Det florerar ”stamtavlor” utfärdade av företag som inte uppfyller den status som certifierade stamtavlor har även på ganska nära håll från Sverige, bland annat några i Polen “SKPiKR”, “SWKiPR” etc och i Holland “Domestic Cats”.

Nedanstående förbund är medlemmar i WCC (World Cat Congress) och via länkarna kan ni hitta respektive medlemsklubbar och föreningar som utfärdar stamtavlor som vi godkänner.

Det har också kommit till vår kännedom att det förekommer att så kallade bulvaner agerar som uppköpare och sedan säljer katterna vidare. Be alltid om kopia av föräldrarnas certifierade stamtavlor. En stamtavla ska innehålla minst tre, helst fyra, fulla generationer bakom katten själv (om det inte ligger novis bakom), i avseende på namn, ras/färg, registreringsnummer samt förbund som registreringsnumret tillhör. Kontrollera även att genetiken stämmer så du inte åker på en tråkig överraskning!

Om du känner dig osäker på stamtavlan så kontakta SVERAKs stambokföring, vid eventuella tveksamheter kommer SVERAKs granskningsgrupp att avgöra om stamtavlan är godkänd eller inte.

Observera att katter som införs i Sverige för vidare försäljning betraktas som handelsvara. Dessa katter ska utöver intyg som gäller vid vanlig införsel med djurägaren, vara besiktigade och ha ett TRACES-intyg (Traces är en databas som är gemensam för hela EU. Både när djur och vissa djurprodukter flyttas mellan EU-länder och då de importeras från länder utanför EU, ska förflyttningen registreras i Traces). Om du köper en katt som inte är född i Sverige, se till att du får med kopia av dessa intyg! Dessa intyg ska bifogas ansökan om överföring av stamtavlan. Har inte katten dessa intyg, är inte katten införd till Sverige på laglig väg.

Om du köpt din katt från annan person än uppfödaren, var noga med att få med ordentligt ägarintyg. När du överför din katt till SVERAK så räcker det inte med ett intyg från säljaren, det måste finnas med intyg från uppfödaren som står på stamtavlan att säljaren är ägare av dem. Kopia av båda dessa intyg måste därmed sändas in till SVERAK för att katten ska kunna överföras.

För mer information vad som gäller vid införsel till Sverige, läs mer på Jordbruksverkets webbplats (under rubriken Handel och marknad – Levande djur) och Tullverkets direktiv vad som gäller vid gränsen.

Rulla till toppen