Utställningskatalog

Glöm inte FIFes och SVERAKs logotyp på katalogens framsida.
Royal Canins och Agrias helsidesannonser ska finnas på utställningskatalogens baksidespärm respektive omslagets insida (utan kostnad).

Katalogen
Både lördagens och söndagens katter kan vara med i en och samma katalog, antingen i två ”ihopslagna” kataloger eller i en katalog där varje katt förekommer en gång med både lördagens och söndagens katalognummer bredvid. Viktigt är att det tydligt framgår vilken dag respektive katt tävlar.

Utöver uppgifter om katten måste katalogen innehålla namn och färgnummer på utställda katters föräldrar (gäller ej huskatter) och även en förteckning över tjänstgörande domare, inklusive (ISO-koden för) landet där domaren bor – inte landet där domaren är medlem – samt vilka kategorier de är behöriga att döma. Dessutom ska finnas en förteckning över samtliga ägare av utställda katter som minst anger ägarens namn, landskod, den organisation eller klubb där ägaren är medlem och katalognummer för av ägaren utställda katter.

SVERAK har tillsammans med vårt “hustryckeri” tagit fram ett samarbetserbjudandet för tryck av t.ex. klubbtidning och utställningskataloger  samt frakt.

Kontakta Mathias Johansson, platschef på JustNu-tryckeriet i Borås vid beställning
e-post: mathias.johansson@justnu.se 
telefon: 033-20 90 54.

Tillkommande katter
När det tillkommer katter efter det att övriga katter numrerats, får de tillkommande katterna 1 000-nummer (om det finns färre än 1 000 katter, annars får de 2 000-nummer). Som exempel; en katt placeras in efter nr 69 – då får den tillkommande katten nr 1069.

Logotyper
FIFes och SVERAKs logotyp ska alltid publiceras på utställningskatalogens framsida.

 
 

Mer om logotyper

Annons från RC och Agria

Royal Canin erhåller utan kostnad helsidesannons på utställningskatalogens baksidespärm.

Agria Djurförsäkring erhåller utan kostnad helsidesannons på utställningskatalogens omslagets insida.

Klicka på bilden och öppna som pdf.

Royal Canin

Annonsstorlek A4 version foder
Annonsstorlek A4 kattunge
Annonsstorlek A4 uppfödare
Annonsstorlek A4 show

Agria Djurförsäkring

OBS! Nya versioner 2023-12-20

Om ni ska lämna in för tryck så använder ni versionen med skärmärken.

 

Agria annons

Tillgängliga annonsstorlekar:

148,5×210 mm

148,5×210 mm med skärmärken

210×297 mm

210×297 mm med skärmärken

297×420 mm

297×420 mm med skärmärken

 

Skänkta priser
Finns uppgift om skänkta priser bör Royal Canin och Agria få tack för sitt samarbete.

Aladdin

Glöm inte att läsa aktuell guide rörande Aladdin– där finns avsnitt om bland annat katalog.

Pilotprojekt utställningskatalog online

På SVERAKs årsmöte 2017 beslutades det att ett pilotprojekt, utställningskatalog på internet, ska testas och håller fortfarande på att testas. Vill eran klubb vara med? Detta är då viktigt att tänka på:

– Tänk på att våra sponsorer måste vara synliga. Agrias och Royal Canins helsidesannonser ska fortfarande finnas med. Om möjligt ska även deras loggor finnas på förstasidan. Ni får gärna även lägga in deras loggor på flera platser i katalogen.

– Katalogen får inte finnas online förrän utställningen startar på lördagen respektive söndagen. När katalogen ligger på internet är vår rekommendation att ni inte skapar en så kallad 2-dagarskatalog utan använder 1-dags kataloger.

Den information vi behöver av er för att kunna följa upp detta är:

  • Vilken sorts utställning hade ni (t.ex kategori)?
  • Hade ni endast katalog på nätet?
  • Hur många kataloger tryckte ni?
  • Använde ni er av mina katter för att hantera förhandsbeställning av tryckta kataloger?
  • Hur tycker ni att utställare fungerade med katalogerna online?
  • Hur fick besökarna information om närvarande katter?

Denna feedbacken sänds till SVERAKs kansli: sverak@sverak.se

Rulla till toppen