Assistenter

Assistenten (steward) fyller en viktig uppgift: att serva domare, utställare, domare och arrangerande klubb. Att vara “steward” är också ett krav för den som vill påbörja domarutbildning. Vem som helst med intresse för katter och service kan vara assistent – enda kravet från FIFe är att personen ska ha fyllt 15 år. Inom SVERAK gäller att det vid varje utställning ska finnas en assistentansvarig (chief steward).

Lite om assistentens uppgifter
 • På de utställningar där ägarna själva presenterar sina katter för domaren är det tillräckligt med en assistent annars ska domaren ha minst två assistenter till sitt förfogande. I panel får endast assistenter visa katterna – inte ägarna själva.
 • Klubben ansvarar att förse domaren med nödvändiga handlingar innan bedömningarna startar och det rekommenderas att använda de assistentintyg som finns på FIFes hemsida (dessa kan vid behov anpassas). Blankett finns på denna sida – under rubriken “Steward Certificate”.
 • Klubben avgör om ersättning utgår – och så fall i vilken form och nivå – till utställningens assistenter.
 • Assistenten ska var klädd så att det framgår att personen är assistent. Läs om assistentskjortor inom SVERAK under fliken “materialbeställning”.
 • Assistenten ska i möjligaste mån undvika att presentera sin egen katt för domaren, förutom på de utställningar där ägarna själva får presentera sina egna katter
 • Assistenten är länken mellan domare och sekretariat och ska informera utställningssekretariatet om en bur är tom.
 • Vara kapabel att korrekt ta ut och sätta tillbaka en katt i en bur
 • Se till att rätt katt är på bordet och att domaren inte behöver vänta på katter i onödan
 • Torka av bord och burar med desinficerande medel efter varje katt
 • Hålla ordning på domarens papper i samråd med domaren
 • Inte kommentera eller uttala sig om en utställd katt
 • Inte lämna domaren förrän bedömningarna är slutförda. Assistenten hjälper domaren i arbetet under dagen. Detta innebär bland annat att assistenten ska:
 • Om domaren ger assistenten tillstånd kan denne meddela resultat till utställarna.

Du som är assistent

Välj bekväma skor.

Gör en tur i utställningslokalen för att se hur den är disponerad, hur burplacering är gjord, var domarna ska sitta och så vidare.

Domaren ska skriva ett assistentintyg och lämna det i original direkt till dig.

Rulla till toppen