På plats

Är du osäker på vad som gäller när du kommer fram? En del utställningsarrangörer har mentorer eller nybörjarservice som tar hand och guidar på plats. Är du ny – tveka inte att ”anmäla” dig till detta.

Du kan även höra med din kattklubb om det är fler som är anmälda till just den utställningen du ska till – kanske samåkning och hjälp?

Veterinärbesiktning och incheckning

Vid ankomsten ska katten veterinärbesiktigas. Tiden när veterinärbesiktningen äger rum finns oftast angiven på inbjudan och på bekräftelsen. Tänk på att passa tiden.

Veterinären kontrollerar att katten är frisk och ser fräsch ut.

I samband med besiktningen ska även stamtavla och vaccinationsintyg och eventuellt övriga intyg visas. Efter veterinärbesiktningen – om allt är i sin ordning – är det dags för incheckning. Om det finns flera bord brukar de vara märkta med bokstäver och i flesta fall anger bokstäverna första bokstaven i efternamnet. Gå till ”ditt” bord och visa upp din bekräftelse. Då får du reda på vilket nummer katten har på sin bur (samma nummer som står i utställningskatalogen) – och burarna står redan uppradade och väntar. Det brukar finnas en burplaceringslista där du ser i vilken burrad kattens bur finns. Då är det bara att gå dit och göra iordning (sätta upp burskynke, sätta in toalettlåda, vatten- och matskål – och sätta in katten förstås).

Bära-själv eller assistent…

Det står i inbjudan om vilken typ av utställning det är; antingen visar du själv upp din katt för domaren (bära-själv) eller så gör assistenter det.

Ta reda på vilken domare som ska döma din katt. Har du inte fått reda på det genom utställarbekräftelsen kan du se detta i utställningskatalogen. Är det en ”bära-själv”utställning – och du inte vill eller kan visa upp katten själv – meddelar du detta vid incheckningen eller på en lista som brukar finnas vid domarbordet. På buren finns en nummerlapp som består av två delar med samma nummer. Den övre halvan ska sitta kvar på kattens bur och den nedre delen ska du ha synligt fäst (med säkerhetsnål, gem eller liknande) på dig när du tar katten till bedömningen. Ska assistenten visa katten är det han/hon som ska ha den på sig.

Är det en assistentutställning – eller om du har bett att en assistent ska bära din katt – då är den nedre delen av nummerlappen åt assistenten. Då får du inte vara i domarringen och inte prata med domaren.

Domarring

Domarna har anvisade platser och bakom domarborden står det tomma burar. Ovanpå dessa brukar det vara skyltar med siffror – dessa siffror är katalognummer (=burnummer). Det gäller att hålla koll för när det börjar bli dags för din (din katts) tur visas ert nummer upp på burarna. Vid bära-själv-utställning gäller:

  • domaren meddelar om denne vill att katten ska sitta i buren eller om det är ok att du håller i den tills det är dags för bedömning
  • när det är din tur ska du ”lämna över katten” till domaren vid domarbordet och lyssna på vad domaren säger. Du ska inte kommentera eller ha synpunkter på domarens uppfattning om din katt – domaren bestämmer!
  • efter bedömningen bär du tillbaka katten till buren och beroende på resultatet kan utställningen vara över – även om det inte innebär att du får packa ihop och gå hem.

Bedömningssedel hämtar du på anvisad plats (kan vara informationen, sekretariatet eller på annat ställe).

Så bedöms katten

I utställningskatalogen står katterna oftast i nummerordning, sortering utgår från vilken ras och färg (grupp) katten tillhör samt vilken klass katten tävlar i. De olika klasserna beror på hur gammal katten är och vilka tidigare utställningsmeriter (titlar) den har.

Katterna bedöms oftast i katalogordning men ibland väljer utställningsarrangören att ta till exempel alla kastrater inom en ras eller färg först. Detta är för att undvika att katterna ska tas fram och tillbaka till domaren flera gånger. Varje domare dömer ungefär fyrtio katter per dag, det vill säga cirka åttio katter under en tvådagarsutställning.

Vid domarbordet bedöms katten efter rasens standard. Domaren skriver en bedömningssedel för varje katt och anger omdömet, vanligast är Excellent (Ex) samt ett certifikat till klassvinnaren (ej ungdjur och junior). I varje klass rangordnas katterna med 1-4 – finns det fler blir de oplacerade. Utställaren får originalet av bedömningssedeln efter att sekretariatet och prisrummet har hanterat den. På originalbedömningssedel ska kattens namn vara påfört av utställningssekretariatet (gäller alla klassvinnare).

Rasstandard

Varje ras har en standard som beskriver ”idealkatten” även om en katt som uppfyller standardens alla krav knappast finns. Enligt standarden fördelas 100 poäng för varje katt, men poängen fördelas olika beroende på ras. Exempelvis poängbedöms:

  • huvudets form
  • kroppens storlek och form
  • ögonens form och färg
  • svansens längd och form
  • kondition med mera.

Huskatter bedöms efter en huskattstandard och domaren tittar främst på kattens kondition, kroppsbyggnad och temperament.

På FIFes hemsida finns rasstandard för respektive ras.

Tävlingsmomentet

De tävlande raskatterna delas upp kategorier och tävlingsmomentet för raskatter kan delas upp i olika nivåer; steg 1-3 sker hos den första domaren medan steg 4 görs av alla domare i finalen, även kallad ”panelen”.

Även om det är flera olika steg får du en bedömningssedel som skrivs i samband med klassbedömningen.

Nivå 1 – Klassbedömning

Raskatt
Raskatter grundbedöms i sina respektive klasser. Klassvinnare kan tävla vidare mot BIV eller NOM.

De vuxna raskatterna tävlar för att erhålla certifikat, ofta används bara ordet ”cert”. Katterna i samma klass rangordnas och certifikat ges till klassvinnaren. Ju högre klass katten tävlar i desto högre poäng krävs för att den ska erhålla certifikat. Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen ”excellent”.

Huskatt
Huskatter grundbedöms i sina respektive klasser. Vinnaren i respektive klass blir även NOM.

Nivå 2 – Bäst i Variant (BIV)

Variant används som ett begrepp som omfattar en katts pälsfärg eller någon annan egenskap.

Raskatter
Klassvinnande raskatter (från nivå 1) tävlar vidare i nivå 2. För att erhålla resultatet BIV måste utställd katt uppnå minst 95 poäng.

BIV-vuxen, BIV-junior och BIV-ungdjur utses under förutsättning att det finns minst tre katter närvarande i varje ”åldersgrupp”. Om det inte gör det slås grupperna ihop och bästa totalt utses. Kastrater tävlar alltså för sig (förutom kastrater yngre än 10 månader som tävlar som ungdjur eller junior). Finns det exempelvis endast två okastrerade och en kastrat närvarande tas inget BIV ut.

Huskatter
Huskatter tävlar inte om BIV.

Nivå 3 – Nominering (NOM)

Raskatter
Nu är det dags för domaren att ta ut sina bästa katter! Detta kallas emellanåt ”domarens bästa” även om det enligt regelverket heter Nominerad (NOM) – det vill säga katt som är nominerad till panel.

Varje domare kan utse bästa ungdjur, bästa junior, bästa vuxen hane, bästa vuxen hona, bästa kastrat hane och bästa kastrat hona. Detta görs inom varje kategori som domaren har dömt. Har domaren dömt mer än en kategori så görs det fler nomineringar. Domaren kan välja att inte nominera inom vissa områden, om domaren anser att de katter som finns att välja på inte håller måttet. NOM utges till katt som uppnår minst 97 poäng.

Huskatter
Domarna som dömt huskatter nominerar en hane korthår respektive långhår samt en hona korthår respektive långhår. De vinnande ras- och huskatter går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra domarnas nominerade Bästa katter.

Steg 4 – Bästa Paneler / Best in Show

Best in Show kan utses på något av följande sätt:

  • total: Kategori I, II, III och IV tillsammans eller
  • enskild: Kategori I, II, III och IV

När Best in Show är TOTAL, ska domarpanelen bestå av minst en internationell allround domare; när Best in Show är ENSKILD, kan internationella domare inom respektive kategori inkallas.

Vid Best in Show presenteras katterna för domarna av assistenter – inte av ägarna själva.

Panelen går ut på att samtliga domare som dömt inom samma kategori, tittar på sin och de andras nominerade katter och jämför dessa med varandra. Därefter röstar domarna på den katt de tycker är bäst. Domarnas röster räknas och vinnande katt blir Best in Show (BIS).

Raskatter

Varje kategori kan ha BIS-titlar för; vuxen hane, vuxen hona, vuxen kastrat hane, vuxen kastrat hona, junior och ungdjur. BOS – Best opposite sex (Bäst i motsatt kön) innebär att BIS vuxen hane jämförs med BIS vuxen hona liksom BIS kastrat hane med BIS kastrat hona. BOS är den ”förlorande” katten. I sällsynta fall utses Best of Best (BOB), det vill säga de katter som blivit BIS tävlar mot varandra.

Huskatter

I panel jämför domarna honan och hanen i respektive hårlag (korthår och långhår), rösterna räknas och vinnande katt blir Best in Show. Det blir alltså två BIS på huskatt; en för korthår och en för långhår.

Rulla till toppen