Steg för steg - uppfödare inte ägare av hankatt (webbmanual)

Här följer mer detaljerade steg för steg för dig för dig som ska stambokföra kull online och som INTE är ägare av hankatten.

Är du också ägare av hankatten?  Gå då istället till denna webbmanual.

————————————

Stambokföring online - startknapp

1. Klicka in på honkatten och använd knappen ”Stambokför ny kull”
Alla honkatter som tidigare är använda i avel, eller har godkända intyg sparade i stamboken har nu fått denna knapp som startknapp för denna nya funktion.

————————————


Hankatt - ej ägare

2. Via sökrutan kan du med regnr* söka fram och ange hankatten
Har hankatten inte godkända intyg sparade i stamboken är han heller inte valbar. Be då hankattägaren komplettera med det, t ex genom att ladda upp intyg online via Mina sidor (MinaKatter).

* regnr för ”FIFe-katter” är enbart siffrorna. T ex 365478.

Andra förbunds exempel:
TICA: SBT 021220 068
SNRF: RAG 14959
FHK: SL 2019-057
etc.

————————————


3. Välj datum för parning och födelse samt antal kattungar
Använd pilarna för att navigera i kalendern och klicka på respektive datum som ska sparas för kullen. Det skrivs automatiskt ut antal dagar honan var dräktig och vid onormalt antal dagar blir det en röd text som varnar, om man t ex fyllt i fel datum för någon av händelserna. Använd dropdownmenyn för att ange antal kattungar i kullen.

————————————


Godkännande från hankattägaren

Nu är det dags att skicka kullen till hankattägarens för ett godkännande och du får nu två alternativ när det gäller att gå vidare. Antingen kan du skicka kullen för godkännande direkt (se 4A-5A), utan att ange några detaljer om kattungarna (bara datum och antalet kattungar) eller så går du först vidare och fyller i detaljerna för kullen.  Namn, kön, ras och färg (se 4B-5B) innan du skickar kullen för godkännande.

————————————


Personnummer hankattägare

4A. Ange personnummer för hankattägaren
Sök fram hankattägaren genom att ange personnummer i formatet 19XXXXXX-XXXX.
Kontrollera att namnet stämmer och klicka på ”Fortsätt” för att spara och skicka kullen till
hankattägaren för godkännande.

————————————


Sammanställning

Kontroll och val av eventuellt medskick
Innan kullen skickas till hankattägaren för godkännande får du i nästa steg välja om du vill att vi ska skicka med hälso-/vaccinationsfoldrar i utskicket av stamtavlorna och i så fall antalet. Obs! Du måste göra ett val här, även om du inte ska ha några foldrar. Välj då “0”. Spara och skicka för godkännande.

Kullen hamnar nu i listan ”Pågående stambokföringar av kull” med statusen ”väntar” och du kan nu fylla i detaljer för kullen och när sedan hankattägaren godkänt kullen kan du gå vidare med och slutföra din ansökan genom att betala via knappen ”Betala” som dyker upp när hankattägaren godkänt och kullens detaljer är sparade.

————————————


Detaljer kull

5A. Ange namn, kön, ras och färg för alla kattungar
Namn ska fyllas i utan stamnamnet och med max 35 tecken (inkl mellanslag och stamnamn). För dig utan stamnamn är det 16 tecken i namnet som gäller (mellanslag ej tillåtet). Var nog med stavningen och angående er med syskonraser i kullen så var extra noga så att det blir rätt. Förvalet är baserat på mammans ras. Färgerna som går att välja är de som är godkända för rasen och det sker här ingen kontroll på om de är genetiskt möjliga.

————————————


Detaljer kull

4B. Ange namn, kön, ras och färg för alla kattungar
Namn ska fyllas i utan stamnamnet och med max 35 tecken (inkl mellanslag). För dig utan stamnamn är det 16 tecken i namnet som gäller (mellanslag ej tillåtet). Var nog med stavningen och angående er med syskonraser i kullen så var extra noga så att det blir rätt. Förvalet är baserat på mammans ras. Färgerna som går att välja är de som är godkända för rasen och det sker här ingen kontroll på om de är genetiskt möjliga.

————————————


Personnummer hankattägare

5B. Ange personnummer för hankattägaren
Sök fram hankattägaren genom att ange personnummer i formatet 19XXXXXX-XXXX.
Kontroller att namnet stämmer och klicka på ”Fortsätt” för att spara och skicka kullen till
hankattägaren för godkännande.

————————————


Sammanställning

Kontroll och val av eventuellt medskick
Innan kullen skickas till hankattägaren för godkännande får du i nästa steg välja om du vill att vi ska skicka med vaccinationsfoldrar och/eller ägarändringsblanketter i utskicket av stamtavlorna och i så fall ange antalet. Spara och skicka för godkännande.

Godkännande från hankattägaren

Kullen hamnar nu i listan ”Pågående stambokföringar av kull” med statusen ”väntar” och du kan nu fylla i detaljer för kullen och när sedan hankattägaren godkänt kullen kan du gå vidare med och slutföra din ansökan genom att betala via knappen ”Betala & skicka in” som dyker upp när hankattägaren godkänt och kullens detaljer är sparade.

————————————


Betalning

6. Betalning och inskickande av ansökan
Efter att du fyllt i detaljer för kullen och sparat sammanställningen hamnar nu din kull under rubriken ”Pågående stambokföringar av kull” som du hittar via menyvalet ”Mina katter”.

Innan du gjort betalningen kan du här redigera information för kattungar samt även radera kull/kattungar (blå knapp).

Betalning sker via knappen ”Betala & skicka in” (grön knapp). Då öppnas ett nytt fönster och man väljer här betalsättet Swish, eller Svea. När betalningen är genomförd så skickas sedan din kull till admin i MinaKatter som då gör en första granskning.

Swish

————————————


Åtgärd från admin

7. Admin granskar i MinaKatter
Är det några frågetecken eller felaktigheter kan admin (stambokförare) skicka en kommentar i form av en åtgärd som då dyker upp som en avisering på sidan ”Mina katter”. Du har nu möjlighet att t ex åtgärda info om kullen och därefter svara admin med en kommentar när det är gjort, så att admin kan fortsätta med din stambokförda kull.

Är allting okej med din ansökan sparas nu kullen över till stamboken för att färdigställas och försvinner då också från ”Pågående stambokföringar”. Kullen blir nu också synlig i FindUs och där kan du se när regnr är tilldelade, vilket innebär att stamtavlorna är utskrivna och på gång via posten.

Rulla till toppen