Open doors/utställarlicens

Open doors – gäller nu även utställare från WCF & TICA fr o m 2023-01-01

Icke FIFe-medlemmar tillåts deltaga som utställare på FIFe-utställningar och enskilda FIFe- medlemmar tillåts deltaga på icke FIFe-utställningar.

Enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC, WCF & TICA tillåts tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb, förutsatt att en utställarlicens är löst för katten.

Om utställarlicens i SVERAK:

 • Katt (ej stambokförd i FIFe-förbund) med utställarlicens får ställas ut på utställningar arrangerade av SVERAK-klubbar
 • En licens per katt ska lösas från SVERAK. Licensen gäller för kattens livstid och kan inte överföras till annan katt
 • Observera att denna licens är begränsad och endast kan användas för raskatter
 • Kopia av stamtavla, utfärdad av det egna förbundet, samt medlemsbevis bifogas licensansökan
 • Kopia av licens ska bifogas utställningsanmälan. Titlar och certifikat från andra förbund än FIFe räknas inte
 • Licensen gäller i klasserna 12,11,10.9. Vilket innebär att när katten blivit PR eller CH så får den inte längre ställas ut på FIFe utställning
 • Titeln JW delas inte ut till katter med denna licens om inte utställaren väljer att gå med i SVERAK
 • Licensen gäller inte för att tävla på så kallad Vinnarutställningar t.ex SW och WS (WW)

Utställare som tillhör en icke FIFe-ansluten organisation får anmäla katter under följande förutsättningar:

 • alla icke FIFe-utställare måste acceptera och respektera FIFes regler och rasstandard.
 • tillåts endast att ställa ut katter i klasserna 12,11 och 9 eller 10; om de önskar ställa ut i högre klasser gäller individuellt medlemskap hos ett FIFe-förbund.
 • utställningsanmälningar från icke-FIFe-utställare ska skickas i enlighet med organisatörens instruktioner.
 • Anmälningsavgifter från icke-FIFe-medlemmar ska betalas i enlighet med arrangörens anvisningar.

FIFe-certifikat kan endast erhållas på FIFe-utställningar och är de enda certifikat som är giltiga för att erövra en FIFe-titel.

Ansökan om utställarlicens
Rulla till toppen