Hälsoprogram - Korat

Neuronal gangliosidos (GM1) och gangliosidos (GM2)

Information om FIFes särskilda restriktioner och hälsoprogram inom Kattförbundet SVERAK.

Om GM1 och GM2

Gangliosidos är en grupp ärftliga sjukdomar kända som “lysosomal storage diseases”.

Lysosomer är cellens ”matsmältningssystem” och har som uppgift att med särskilda enzymer bryta ned och transportera bort restprodukter från cellen så att de kan ”återvinnas”.

GM1 och GM2 orsakas av ett defekt enzym som gör att det lagras obearbetade restprodukter i cellen, i synnerhet i det centrala nervsystemet – dessa rester orsakar permanenta hjärnskador.

Sjukdomen orsakad av GM1-defekten visar sig vid 2-4 månaders ålder med svaghet, vingliga bakben och tilltagande skakningar. Vid cirka 12 månaders ålder är symptomen allvarliga; förlamning, blindhet och återkommande kraftiga epilepsianfall. Sjukdomen leder slutligen till döden. Arvsgången är autosomalt recessivt. Symptomet GM2 debuterar tidigare med i stort sätt samma symptom, dock ännu allvarligare.

Sjukdomen, som är autosomal med recessivt anlag, visar sig först när båda föräldrarna bär genen för GM1/GM2.

Anlagsbärare av GM1/GM2 är själv frisk men kan föra sjukdomen vidare till sina avkommor.

GM1/GM2 kan förekomma hos korat.


FIFes hälsoprogram vid avel på korat

Korater som används i avel måste DNA-testas för GM1/GM2 gangliosidos med normalt resultat, såvida inte båda föräldrarna bevisligen visar sig vara fritestade från GM1/GM2 gangliosidos.

Följande avelsprinciper gäller:

  • GM1/GM2-fri katt x GM1/GM2-fri katt
  • icke-bärare x bärare – förutsatt att all avkomma är GM1/GM2-fria.

Om en önskad parning inte tillfullo uppfyller kraven enligt ovan, kan FIFe-medlemmen godkänna parningen i förväg efter att ha mottagit en välgrundad ansökan. Den enskilda FIFe-medlemmen föreskriver de krav som måste uppfyllas om ansökan godkännes.

Katter som DNA-testas i enlighet med denna regel ska vara identifierbara genom mikrochip eller tatuering.

Uppfödare av korater måste informera köparna om sjukdomarna GM1/GM2 gangliosidos och registreringspolicyn.


SVERAKs förtydligande gällande hälsoprogrammet

Vid kontakt med FIFes Health and Welfare Commission, HWC, har SVERAK fått bekräftat att man inte behöver testa flera generationer såvida inte någon av dem är bärare/sjuk.


Intyg om DNA-testning och rekommendationer

Om DNA-intyg redan insänts och registrerats i SVERAKs stambok eller om en katt anses vara GM1/GM2-normal via föräldrars/ föregående generationers tester behöver inget nytt intyg insändas. I annat fall ska kattens ägare, senast i samband med registrering av avkommor efter katten, skicka DNA- intyg till SVERAKs kansli.

Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Notering i stamtavlan sker enligt följande:

  • GM1/GM2-normal enligt DNA-test
  • GM1/GM2-normal enligt DNA-test på föräldradjur
  • GM1/GM2-normal enligt DNA-test på föräldradjur/tidigare generation
  • GM1/GM2-bärare enligt DNA-test
  • GM1/GM2-affekterad enligt DNA-test

Rekommendationer:

Uppfödare rekommenderas att med jämna mellanrum DNA-testa enstaka avkommor även om katten anses vara ”GM1/GM2-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer”. Detta för att säkerställa eventuella felmarginaler.

Uppfödare rekommenderas att DNA-testa avkommor för det fall att GM1/GM2-bärare används i avel.


Hälsoprogram  Neuronal gangliosidos (GM1) och gangliosidos (GM2) antogs vid FIFes Generalförsamling 2000. Revideringsdatum 130101

Rulla till toppen