Utställning

Det är väldigt roligt att ställa ut katt – prova det du också!

 

Kattutställning har flera syften. Du får din katt bedömd och kan tävla om olika titlar samtidigt som du kan göra reklam för din eventuella kattuppfödning. Det är även en plats där kattägare och kattuppfödare kan träffas och umgås – och prata katt! Utställning är också viktigt för de besökare som kommer. Många som går i “kattköpartankar” besöker kattutställning först eftersom de här får se flera olika raser och kan få kontakt med uppfödare. Samtidigt får besökarna en inblick i god katthållning (sunda, vackra och trevliga katter) och får se vilket fantastiskt och socialt sällskapsdjur katter är!

Kanske känner du som är nybörjare att det är förvirrande (det kan även den som ställt ut flera gånger känna) eftersom det är många moment och flera regler att hålla ordning på. Vi ska försöka att reda ut en del begrepp – och om du har fler frågor kan du prata med din kattklubb, din uppfödare och/eller en klubbkamrat. Besök gärna en kattutställning innan du ställer ut första gången så du får lite inblick hur det går till.

OBS! Från 1 jan 2024 gäller nya åldersfördelningar. Läs mer HÄR

Skönhetstävling

En utställning är en skönhetstävling och katten ska vara välvårdad, frisk och i bra kondition (är den smutsig eller i dålig kondition får den sämre bedömning och kan – i värsta fall – uteslutas från tävlan). 

Hur mycket du ska förbereda din katt beror alltså på vilken ras du har. Prata med din uppfödare eller någon klubbkamrat som har samma ras som du har och be om råd – och kanske praktisk hjälp.

Utställningstermer

Cert
Certifikat – eller cert som man brukar säga i dagligt tal – kan ges till klassvinnare (ej till ungdjur och juniorer).

Beroende på vilken klass katten tävlar får den olika certifikat exempelvis CAC i öppen klass. Olika antal cert behövs för olika titlar och ju högre titlar ju fler cert – och då finns även krav att några cert ska ta utomlands. Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen ”excellent”. Om katten har fått “draget certifikat” kan det anges som “Ex 1 – no cert” på bedömningssedeln.

Kontrasignering
För varje utställningsklass står det angivet hur många domare som ska utdela certifikat – exempelvis ”tre olika domare”. Om behovet av antal olika domare inte kan uppfyllas, kan utställaren tillfråga domare, som vid ett tidigare tillfälle tilldelat, och på nytt ska tilldela samma katt certifikat, att få det nya certifikatet kontrasignerat. Detta sker av en annan, vid utställningen tjänstgörande och för kategorin behörig, domare. Meddela sekretariatet direkt på utställningens morgon om du kan tänkas behöva detta. Kontrasignering sker av en annan, vid utställningen tjänstgörande och för kategorin behörig, domare som skriver sitt namn på bedömningssedeln. Certifikatet räknas då som om det vore tilldelat av domare nr 2.

Tänk på att det är olika antal domare som är nödvändiga beroende på vilken klass som det gäller. I klass 10 till 7 ska alla cert inom respektive klass vara tilldelat av olika domare. Det är inte nödvändigt i de högre klasserna. Det kan alltså i vissa lägen vara OK att i samma klass ha flera certifikat från samma domare. Se SVERAKs och FIFes utställningsregler punkt 4 för komplett lista över vad som gäller.

“Stoppad att ställa ut i ett land”
Ibland talas det om att man är “stoppad att ställa ut i ett land” tills man tar certifikat i ett annat land. Katten får alltså inte enligt reglerna tävla i ett land om den har fått maximalt antal certifikat i klassen i det landet. I t ex klass 7 krävs tre CACIB från minst två olika länder för att bli International Champion.

När katten har fått två CACIB i samma land är den alltså “stoppad” där och får inte tävla mer förrän den har fått ett CACIB i ett annat land och därmed byter klass. Om den får exempelvis två svenska certifikat och ett norskt eller tvärtom spelar ingen roll. Inte heller spelar ordningsföljden för tagande av certifikat någon roll.

Alla certifikat på Världsutställningen och Vinnarutställningar räknas som internationella – dvs utländska (från 160101).

 

 

 

Rulla till toppen