Kvitto

Kvitto

För dig som stambokfört kull online finns det nu möjlighet att få ett kvitto i din mejl. Via knappen kvitto på “Min sida” kommer du åt att söka fram tidigare stambokförda onlinekullar. Som standard visas kullar som stambokförts de senaste 6 månaderna men det finns möjlighet att via kalender söka fram alla kullar (eller kullar från ett visst datum). 

Rulla till toppen