Utställningsresultat

Utställningsresultat från SVERAK-utställningar publiceras kontinuerligt och oftast inom några dagar efter att resultatfiler inkommit från klubben till SVERAKs kansli. Från resultatlistorna sorteras olika typer av resultatsammanställningar fram:

Pågående/kommande resultat i MinaKatter

230311-12 SK A >>
230311-12 SK B >>

Resultatlistor 
Kompletta resultatlistor finns publicerade till höger om BIS-resultaten på respektive utställningsflik.

Klubbresultat
Är uppdelat per klubb och medlemmarnas utställda katter.

Observera att ovanstående listor är samma som klubbarnas resultatlistor. Detta innebär att det kan förekomma att en del uppgifter är manuellt registrerade av klubben och att en del katt- och/eller ägaruppgifter inte stämmer överens med det som är registrerat i SVERAKs stambok. 

Finns frågor eller synpunkter på listorna? Kontakta Elina Byström, SVERAKs kansli

Arkiv – tidigare resultat
Rulla till toppen