Så här går kontrollen till

När din ansökan kommer till SVERAK kontrolleras att allt är i sin ordning (att ditt medlemskap är registrerat, kvittokopia finns med o.s.v.). Då görs även en första kontroll av dina förslag och du får besked om du måste inkomma med komplettering/nya förslag. Därefter sänds dina (kvarvarande) förslag till FIFe som gör slutlig kontroll.

Det finns ingen garanti att du får ett stamnamn även om du inte hittar det på FIFes sida. Det kan ju hända att någon annan just har fått ”ditt förslag” registrerat (även om det ännu inte är synligt på FIFes hemsida).

Om FIFe godkänner något av stamnamnsförslagen registreras det i BCN. FIFe meddelar därefter SVERAK vilket namn som registrerats – och datum för inregistreringen (det är alltså FIFe som beslutar om godkännande – inte SVERAK). SVERAK registrerar in stamnamnet samt registreringsdatum och innehavare i Sesam och sänder skriftlig bekräftelse till stamnamnets huvudinnehavare, i samband med att stamnamnet blir registrerat i Sesam så syns det även i MinaKatter samt i klubbarnas medlemsregister Sinbad..

Om inga stamnamnsförslag godkänns får du besked om detta och vi ber dig komma in med nya förslag snarast. Detta sker utan extra kostnad förstås – stamnamnsavgiften är samma oavsett hur många förslag du lämnar eller hur många gånger…

Cirka en månad efter godkännande sänds stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler till stamnamnets huvudinnehavare. Nya stamnamn publiceras kontinuerligt i SVERAKs förbundstidning Våra Katter.

Rulla till toppen