Att sälja raskatt

Som uppfödare/överlåtare har man ett ansvar när man säljer en katt till annan person. Detta gäller oavsett om det är en kattunge som ska lämna sin mamma för första gången eller om det är en vuxen katt som byter ägare. Det finns en del regler och lagar som ska följas oavsett om säljare/köpare är medlem i kattklubb eller inte. En SVERAK-uppfödare ska dessutom följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. Läs mer om lagar på sidan “Regler och lagar”

Förtydligande & rekommendation (SVERAK) gällande den nya köplagen som trädde i kraft 1 maj 2022.

Ladda ner PDF >>

Vi vill också förtydliga angående de kryssrutor som numera finns på den nya överlåtelseblanketten som finns på din sida (minakatter.sverak.se). Där finns två nya kryssrutor, ansvar vid fel och köparens undersökningsplikt. Här kan man göra nya överenskommelser vid konsumentköp.

Kryssrutor

Kryssruta 1
Flytta ansvar för fel 

Om man kryssar i denna ruta innebär det inte att du som uppfödare går fri från ansvar för ursprungliga fel på djuret inom 6 månader, det ansvaret ligger kvar. Det är bara bevisbördan som skiftar från dig som säljare till köparen. Det blir då köparen som behöver bevisa att det är fråga om ett ursprungligt fel, dvs ett fel som fanns vid köpet. (Går endast att avtala bort vid köp där kattens pris överstiger en tiondel av prisbasbeloppet, ca 5 000 kronor.)

Kryssruta 2
Köparens undersökningsplikt

Om man kryssar i denna ruta ska köparen undersöka eller uppmanas att undersöka djuret. Köparens undersökningsplikt innebär att köparen inte får åberopa fel som han eller hon borde ha upptäckt vid undersökningen. Säljaren måste självklar informera om fel, men även kända sjukdomar/defekter hos föräldradjuren. Självklart måste säljaren vara ärlig i all information, vilket även ska intygas på överlåtelseblanketten.

 

Katten ska vara minst 12 veckor gammal
Tolv veckor är den lägsta ålder en kattunge ska ha uppnått för att få flytta från sin mamma. Detta krav är inte ”bara” inom SVERAK eftersom även Jordbruksverket har detta i sina föreskrifter.

Vissa kattungar kan vara sena i sin utveckling och då är det lämpligt att behålla dem hos “mammakatt” ett tag till. Om en kattungespekulant bestämmer sig att köpa från dig som uppfödare när kattungen har flera veckor kvar till leverans – “spika inte” leveransdatum förrän du vet att kattungen är redo att flytta. En del köpare tror att tolv veckor är bestämt om de inte får reda på något annat.

Du får aldrig leverera en kattunge som är yngre än tolv veckor! Om det finns särskilda omständigheter – exempelvis att kattmamman dör – måste du ansöka om dispens hos Jordbruksverket först. De brukar hantera frågor och sända beslut via e-post.
Följande rutin gäller därefter mot SVERAK när Jordbruksverket har beviljat skriftlig dispens:
Kansliet diarieför ärendet och besvarar frågeställaren direkt att dispens är beviljad enlighet med Jordbruksverkets beslut.
SVERAKs styrelse informeras vid nästkommande möte genom att dnr och ärendets art noteras under punkten ”Konfirmering av AU-och e-postbeslut.”

Katten ska vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas
OBS! Stamtavla för stambokförd raskatt ska överlämnas till ny ägare. Det är bara uppfödaren som kan registrera kattkull – senare ägare kan inte göra det.

Om stamtavlan av någon anledning inte är utfärdad ska du som uppfödare kontakta din kattklubb och be att få ett så kallat “Intyg under registrering”. Du överlämnar intyget till köparen för att på så sätt visa att stamtavla är på gång.

Katten ska vara fullvaccinerad

OBS! Uppfödare får inte överlåta grundvaccinering till den nya ägaren!
Katten ska vara grundvaccinerad mot kattpest, kattsnuva och kattherpes och intyg på detta ska överlämnas till köparen. Normalt sker grundvaccination genom två vaccineringar; den första när kattungen är cirka åtta veckor och den andra när den är cirka tolv veckor. SVERAK rekommenderar att den andra vaccinationen inte sker samma dag som katten flyttar.

I alla vaccin godkända mot kattsnuva i Sverige finns skydd mot kattsnuva i form av felint calicivirus (FCV) och felint herpesvirus typ 1 (FHV, kallas också felint rhinotrakeitvirus). De preparat som innehåller skydd mot kattsnuva och kattpest, dvs felint panleukopenivirus (FPLV), har skydd mot båda kattsnuvevarianterna.

Kattsnuve- och herpesvaccinets immunitet har en varaktighet på ett år och därför ska katterna omvaccineras årligen. Vaccin mot kattpest har däremot en längre varaktighet vilket innebär att man inte behöver “fylla på” med skydd mot detta varje år.

Katten ska vara veterinärbesiktigad
OBS! Uppfödare får inte överlåta veterinärbesiktning till den nya ägaren! 

Katten ska vara veterinärbesiktigad innan den byter hem. Det veterinära intyget får enligt SVERAKs regler inte vara äldre än sju dagar och det ska överlämnas till den nya ägaren. Dagen som intyget är utfärdat räknas som dag ett, vilket innebär att om katten är besiktigad en måndag så är intyget giltigt till och med söndag samma vecka.

Detta gäller oavsett vilken ålder katten har.

Katten ska vara ID-märkt
OBS! Uppfödare får inte överlåta ID-märkning till den nya ägaren!
ID-märkning ska vara gjord – detta sker vanligtvis med mikrochip men kan även vara örontatuering. ID-nummer ska framgå av veterinärintyget (från 1 januari 2020)
Katten ska vara veterinärbesiktigad.

Katten ska ägarändras i SVERAKs stambok
OBS! Ägarändring är viktig! Läs mer om ägarändring här.

Nu kan du göra ägarändring online. Det innebär att du nu kan ägarändra ägd katt online via MinaKatter. Läs mer om hur du gör det under fliken ”Ägarbyte” på sidan ”MinaKatter online”.

När du får stamtavla från SVERAK följer en något förenklad blankett (i A5-format) för ägarändring med. Detta intyg insänds i original (ej scannat via e-post) till SVERAK senast 30 dagar efter överlåtelse. Behöver du fler blanketter kan du använda blnr 1031, “Ägarändring raskatt”. Tänk på att om du gör ägarändringen online via MinaKatter (med mobilt Bank-ID) så behövs det inte skickas in några blanketter till SVERAK.

Det bästa är att du som uppfödare ansvarar att intyget sänds till SVERAK. Att överlåta detta ansvar till ny ägare innebär alltför ofta att intyget inte insänds i tid – eller inte insänds alls. En ny kattköpare får mängder med papper och har sitt fulla fokus på sin katt – och glömmer tyvärr ofta bort att skicka in detta viktiga papper.

Överlåtelseavtal/köpeavtal ska skrivas

Överlåtelseavtal ska undertecknas och du och köparen ska behålla var sitt exemplar i original.

Skriv inte under tingningsavtal och ta emot/betala handpenning förrän du är säker på att genomföra försäljning/köp. När detta är gjort har ett avtal tecknats och det finns ingen “ångertid” för säljaren.

Kontrollera att köparen är medveten om det ansvar den åtar sig som kattägare och skapa en bra relation redan från början. Det är en trygghet för köparen att veta vart denne ska vända sig om det uppstår frågor av något slag, så informera så mycket som möjligt om katten, om rasen, om eventuella hälsoprogram, om vaccination och hälsa, om Kattförbundet SVERAK och så vidare.

Om du säljer katt till en privatperson (ej uppfödare) innebär det att Konsumentköplagen (garantiansvar) som gäller. Detta innebär bland annat att du är ansvarig för genetiska defekter som uppstår fram tills det gått tre år sedan försäljningen.

Försök att bemöta köparen ‘som du själv vill bli bemött’ – kanske kan detta vara genom att:

  • informera om eventuella avelsrestriktioner, skäl till RX-stamtavla och liknande
  • ställa upp och hjälpa/vägleda köparen under kattens uppväxt och liv
  • guida om nya ägaren behöver hjälp och råd om katten ska ställas ut
  • hjälpa till med råd vid eventuell avel
  • informera om eventuella sjukdomar eller problem i rasen
  • hjälpa till vid eventuell omplacering av katten.

Det finns olika sätt att göra reklam för sin uppfödning och att komma i kontakt med intresserade kattungeköpare; kattutställning, via klubbens och egen hemsida, via annons på olika internetforum eller i Våra Katter – och/eller i annan tidning. Vid annonsering kan det vara bra att:

  • utöver övriga uppgifter om katten – ange ditt stamnamn och vilken kattklubb du är medlem i
  • skriva att katten har SVERAK-stamtavla (länk till kattens stamtavla i FindUs)

I annonsen får du inte använda ord som  ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande.

Annonsera gärna på SVERAKs egna annonstorg för raskatter!

Försäljning av raskatt

* Katten ska vara minst 12 veckor gammal

* Katten ska vara veterinärbesiktigad

* Katten ska vara ID-märkt

* Katten ska ägarändras i SVERAKs stambok

* Katten ska vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas

* Överlåtelseavtal/köpeavtal ska skrivas

* Katten ska vara fullvaccinerad

Kattbesökare i coronatider

SVERAK har fått frågor från våra medlemmar som söker information om hur man kan minska risken för smittspridning i samband med besök. Ladda hem PDF nedan där vi försöker ge några tips och råd som kanske kan hjälpa till. Vi tror att de flesta av er redan har koll på allt som vi skrivit ner men kanske kan någon av våra tankar hjälpa er

OBS! Det viktigaste är att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De uppdateras ofta så gå in där och kolla om ni har några funderingar, adressen är www.folkhalsomyndigheten.se.

PDF

Registreringsanmälan kattkull
blnr 1001

Ägarändring –läs viktig information
blnr 1031

Tips: Läs artikel i Våra Katter nr 1/15 om Katten och lagen

Annonsera din raskatt kull här!

SVERAK har uppmärksammats på att våra blanketter för försäljning m.m. används av obehöriga/icke medlemmar vid försäljning av ej stambokförda katter. Bl.a. har en icke medlem marknadsfört sina kattungar på Blocket med hänvisning till att SVERAKs avtal kommer användas vid försäljning. 

SVERAK har efter detta vidtagit åtgärder för att skydda vissa blanketter bakom medlemsinloggning, samt anmält berörd annons (vilken ändrades inom ett par timmar från anmälan).

SVERAK anser att det är av vikt att köpare är trygga med att personer som använder SVERAKs köpeavtal ska också måste följa SVERAKs regler. SVERAKs styrelse har därför fattat beslut att SVERAK kommer anmäla varje annons som upptäcks på Blocket, där SVERAKs namn felaktigt används i marknadsföringssyfte. Medlemmar som ser annons där SVERAKs namn missbrukas kan med fördel skicka en länk till annonsen till SVERAKs kansli, som vidtar åtgärder för anmälan.