Fortsatta restriktioner gällande Ryssland

Den 25-26 maj har vårt internationella förbund (FIFe) genomfört sin generalförsamling (det högst beslutande organet). Vid generalförsamlingen fanns förslag om att förlänga de nu gällande restriktionerna, tyvärr avslogs denna motion. Kattförbundet SVERAK var en av de 18 medlemmarna som reserverade sig mot besluten och samtliga nationsförbund som röstat för motionen valde att följa SVERAKs exempel med resultatet att trots att generalförsamlingen är ett forum där anonymitet i röstningen anses vara av högsta vikt så har alla dessa nationsförbund valt att träda fram tillsammans i protest.

SVERAKs styrelse har, med anledning av ovanstående, den 26 maj beslutat att på nationell nivå förlänga de restriktioner som redan gäller. Det innebär:

* Enskilda medlemmar till SVERAK-ansluten kattklubb får, även fortsättningsvis, inte importera någon katt uppfödd i Ryssland oavsett vilken organisation som utfärdat sin stamtavla.

* Utställare som bor i Ryssland får inte anmäla sina katter på någon SVERAK-utställning oavsett vilken organisation dessa utställare innehar sitt medlemskap i.

* Enskilda medlemmar till SVERAK-ansluten kattklubb får inte deltaga på utställningar i Ryssland.

* SVERAK-anslutna klubbar får inte bjuda in domare från Ryssland på sina utställningar.

Detta beslut gäller från och med den 26 maj och till att börja med, till 31 mars 2024.

Rulla till toppen