Författare: Hans Boskär

Fortsatta restriktioner gällande Ryssland

Den 25-26 maj har vårt internationella förbund (FIFe) genomfört sin generalförsamling (det högst beslutande organet). Vid generalförsamlingen fanns förslag om att förlänga de nu gällande restriktionerna, tyvärr avslogs denna motion.

Läs mer »
Ny förbundsordförande – Eva Porat

I helgen genomfördes SVERAKs årsmöte 2020, dock inte som planerat utan digitalt med 32 klubbar för att minska smittspridningen av Coronaviruset (covid-19). Eva Porat valdes till ny förbundsordförande, efter avgående

Läs mer »
Hedersordförande

Vid SVERAKs årsmöte 2020 valde Annette Sjödin att avgå från sitt uppdrag som förbundsordförande efter 23 år på uppdraget. Förbundsstyrelsen har (utan Annettes närvaro) enhälligt beslutat att utse Annette Sjödin

Läs mer »
Ny svensk WorldWinner

Under söndagen 27 oktober genomförs World Show 2019 i Freiburg, Tyskland. Den svenska norska skogkatten WW 19′, SW 19′ CH S*Rockringens Underdog JW blev World Winner i klassen vuxen hane.

Läs mer »
Nu är blanketterna flyttade

Nu är flertalet av de blanketter som rör medlemmar/uppfödare flyttade till MinaKatter.sverak.se Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter ex vid överlåtelse, tingning eller parning. En blankett

Läs mer »

Hedersordförande

Vid SVERAKs årsmöte 2020 valde Annette Sjödin att avgå från sitt uppdrag som förbundsordförande efter 23 år på uppdraget. Förbundsstyrelsen har (utan Annettes närvaro) enhälligt

Läs mer »

Ny svensk WorldWinner

Under söndagen 27 oktober genomförs World Show 2019 i Freiburg, Tyskland. Den svenska norska skogkatten WW 19′, SW 19′ CH S*Rockringens Underdog JW blev World

Läs mer »

Nu är blanketterna flyttade

Nu är flertalet av de blanketter som rör medlemmar/uppfödare flyttade till MinaKatter.sverak.se Vi har noterat att obehöriga använder sig av SVERAKs blanketter ex vid överlåtelse,

Läs mer »
Rulla till toppen