Nya SVERAK-diplomerade uppfödare 170123

Sex diplomeringstester rättades och tre godkändes

Gratulationer till

SE*Cat Model - Petra Wihlén, VK
SE*Nínim's - Linnea Höglund, VRK
SE*Vita tassar(nu) - Jessica Olsbo, VK

Läs mer om uppfödardiplomering