Nya SVERAK-diplomerade uppfödare 161124

Sex diplomeringstester rättades och fem godkändes

Gratulationer till

SE*Anna's cuties - Jessica Davidsson, SVISS
S*Green delicious - My Holmberg, FRÄS
SE*Lyckotorpets - Eva-Lisa Müller, VK
SE*Sacred Stars - Linn Lindberg Rosell, BJK
SE*Truffles - Anna Landell, VRK

Läs mer om uppfödardiplomering