Rapportering från GF 2019

Mötesordförande Annette Sjödin öppnar mötet och börjar med en tyst minut för Hanne-Sofie Sneum och Lena Chapman som tyvärr lämnat oss under året som gått. Presentation av närvarande.

Val av rösträknare, Jürg Keller och José Gomes.

Val av justerare för protokollet, Paula van de Wijngaart (EN), Herbert Steinhauser (DE) och Robert Lubrano (FR).

Eric Reijers väljs som sekreterare.

Omflytt av några motioner. Styr 3 före FFM. SVERAK 1 och 2 före Kissalliitto 1. ANFI 2 och BRC 5 tillsammans. JSC 12 före FAF-RO.

Rapporter från ordförande, generalsekreteraren kassören och revisorerna.

Alla röstsiffror kommer skrivas ja/nej/avstår.

Röstning ansvarsfrihet Styrelsen 36/1/3 och kassören 35/4/1.

Genomgång av rapporterna som finns i luntan.

Nu börjar valen.
Förbundsordförande; Annette Sjödin presenterar sig och pratar om den stigande vågen av djurrättsorganisationer som inte alltid anser att vår verksamhet är ok. Vikten av att ha gott samarbete mot myndigheter vilket FIFe är ett ypperligt verktyg att jobba med. 35/0/5

Generalsekreterare; Eric Reijers presenterar sig. Han poängterar att han är budbäraren men det är styrelsen som alltid tar besluten. Han pratar även om vikten av goda relationer med myndigheter så vi kan påverka framtida beslut.  35/0/5

Breed and Registration Commission; Ole Amstrup (35), Maria Myrland (33) och Cecilia Wennergren (37) presenterar sig.

Disciplinary Commission; Britta Kjellin (16), Anne Paloluoma (32), Herbert Steinhauser (22), Joeri Vanrusselt (34), Marina Vinkel (22) och Paula van de Wijngaart (29) presenterar sig. Ny omröstning för resterande två platser (FIFes regler säger att man måste få mer än hälften av rösterna för att kunna bli vald).  Herbert blev invald i andra omgången men nu krävs det en tredje för att få in antingen Britta eller Marina. Självklart håller vi nu tummen att Britta blir invald. Marina fick sista platsen.

Judges and Standard Commission; Britta Busse (17), Gerardo Fraga y Guzmán (21), Satu Hämäläinen (23), Steven L. Jones (27), Donatella Mastrangelo (23), Katia Pocci (23), Aliosha Romero och Marie Westerlund (26) presenterar sig. Blir ytterligare en omgång för sista medlemmen där Gerardo blev invald.

Show Commission; Thea Friskovec (29), Boris Lupan (9), João Noronha Carvallo da Silva (30), Nicolas Revenant (10), Waltraut Sattler (24), Rikka Turpeinen (21) och Göran Vinje (25) presenterar sig. Blir ytterligare en omgång för sista medlemmen där Rikka blev invald.

Assistant Controller; Mia Tuomivirta (27) och Ursula Sagurski (12). Presentation av de båda.

Nu är alla valen äntligen avklarade och vi gratulerar alla invalda!

Ekonomirapport och bestämmande av avgifter – förslag är inga ändringar vilket även blev genomröstat 38/1/1. Även domararvodet kvarstår oförändrat 39/1/0. Arvode till sekreteraren är oförändrat 33/6/1.

Budgeten för 2020 gicks igenom och röstades igenom med 34/5/1.

Nu bryts det för lunch.

Dags för motioner och vi börjar med SVERAK 1. Eva Porat presenterar vår motion. Karl Preiss anser inte att motionen behövs då han anser att det är en hypotetiskt fråga och att den kan öppna upp för ytterligare motion framöver att man helt skall kunna nominera från golvet. FAF-FR håller med Karl. Eva förtydligar och argumenterar varför motionen ska bifallas. Eric Reijers går även han in och förtydligar. Nu är det röstning och Eva laddar. Avslag; 15/23/2

SVERAK 2; Eva Porat presenterar återigen vår motion och argumenterar för den. DC, JSC, BRC, HWC alla för. SC röstade aldrig. Inga frågor. Avslag 24/13/3, då kvalificerad majoritet krävs.

SK 1; Veikko Saarela presenterar och argumenterar. DC, JSC, BRC, SC och HWC är alla emot. Kommissionerna pratar om risken att man tappar kompetens. ÖVEK håller med kommissionernas argument, det är upp till GF vilka de vill rösta på – nya eller gamla. NFFe frågar om när det är tänkt att träda i kraft om den skulle gå igenom. Avslag 18/21/1.

DC 1, 2 och 3 är dragna.

JSC 1; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. FAF-FR är för principen, man anser att denna motion är fel väg. DC håller med. Eva Porat poängterar ut skillnaden att vara förtroendevald av ett årsmöte eller aktiv via att vara utnämnd (tex domare). FBE blandar sig i diskussionen. Eric Reijers går in och gör ett klarläggande hur rutinerna ser ut idag. NFFe ber om ett förtydligande. KKÖ anser att det vore bra med en “fackförening” för domare som kan gå in och hjälpa till/föra en talan och att det kanske är något att gå vidare med? Avslag 20/18/2.

Styrelsen 1; Eric Reijers presenterar motionen. NFFe tar upp att det kan vara bra att ta med vad som händer med GS arvode om denne skulle sluta. Röstknapparna krånglar… Bifall 35/4/1.

Styrelsen 2; Dragen.

BRC 1; Ole Amstrup presenterar motionen. HWC är tacksamma över motionen och är väldigt mycket för. Karl Preiss anser att det kan vara svårt att lämna ut dylik information pga sekretess. ANFI är positiva. JSC är mycket positiva för det skulle underlätta deras arbete. Annette Sjödin går in och är frågande om varför detta skulle vara en hemlighet? Det skulle även vara av nytta i argumentation mot myndigheter. Eric Reijers informerar att flera genetiska laboratorier har efterlyst dylik information för att förbättra sina underlag och metoder men att FIFe inte kunna hjälpa till. Eva Porat argumenterar att det måste kunna gå att lösa att få in antalet registreringar/raser utan att det inte syns från exakt vilket land om det skulle vara lagliga skäl i något land om det skulle vara ett problem där. ÖVEK undrar vad som gäller avseende GDPR. Ole går in och förtydligar. HWC går även de in och förtydligar att det är de totala siffrorna som man är intresserade av. Eric och Annette förklarar att det inte är emot gällande GDPR då de redan kontrollerat detta. SK går in och håller med vad Annette precis sa, om man är rädd för att man råkar vara ett litet förbund så spelar det ingen roll – vi är alla lika mycket värda oavsett och alla har var sin röst. Man förtydligar att det avser fjolårets registreringar. Bifall 26/11/3. Applåder!

CSCH; Martin Sanda presenterar deras motion. JSC och BRC är båda emot. En oriental kan aldrig vara maskad, det går emot hela EMS-systemet. BC är emot. Eva Porat tar upp de underlag som inkommit till förbundet från svenska uppfödare/klubbar som är emot motionen. Avslag 5/35/0.

FFF 1; Omformulerad (tyvärr inte erhållit den nya texten – men iaf är “rounded” ersatt med “curved”). Nicolas Revenant presenterar motionen. JCS är 5 för och 1 emot. BC är för. NRR informerar att de förra året hade 46 aktiva RAG uppfödare som är mycket emot denna motion. Trots att flera av dem är medlemmar i RAG BC, så hade de inte hört något om denna motionen innan de såg den i luntan – det verkar alltså vara ett väldigt delat BC så det känns märkligt att bifalla motionen. KKÖ tackar FFF för en välskriven motion men menar att det är olyckligt med känslan att många uppfödare inte står bakom motionen. Nicolas anser att de har stöd från uppfödarna av RAG. Eva Porat går nu in och berättar om den information som vi erhållit från de svenska uppfödarna och klubbar. Många är för, men ännu fler verkar vara emot. Diskussioner fram och tillbaka… Avslag 20/19/1.

FFF 2; Nicolas Revenant presenterar motionen. JCS är emot precis som BC. Direkt till röstning. Avslag 16/23/1.

FFF 3; Nicolas Revenant presenterar motionen. JCS är emot men BC är för. Donatella uppmanar förbunden, att har de funderingar på motioner rörande standards att de tar kontakt med JSC för hjälp med formuleringar etc. Avslag 9/27/4.

Felikat 1; Timo Kanniainen presenterar motionen. Annette Sjödin tar upp den studie som gjordes på PER/EXO för något år sedan, som inte visade på några problem på dessa raser med tanke på Felikats argument för att ändra standarden. Motionen dras.

Nu flikar BRC in om det det är ok att flytta Mundikat 1 till att behandlas imorgon, det är ok för Mundikat men röstning måste ske iom ändring av agenda. Bifall 29/11/0 (att flytta motionen till fredag morgon).

CPF; motionen dragen.

JSC 12; motionen dragen.

FAF-FR; Thea Friskovec presenterar motionen. JSC är emot men alla i SC är för. BC är emot. UFU fråga varför man inte slår ihop även med 22, 23 och 24? Även fråga varför man inte skall göra det även på silver? FAF-FR ifrågasätter hur många i BC som avlar just dessa färger? Flera i BC avlar just dessa katter och de är starkt emot. Avslag 13/26/1.

HWC; dragen.

ANFI 1; Nico Padovano presenterar motionen. HWC är för. BRC är emot, då man anser att HWCs rekommendationer i regelverket är tillräckliga. Ett nationellt förbund kan alltid själva lägga detta som krav om det är ett lokalt problem. BRC frågar ANFI om de har det som krav i Italien? ÖVEK undrar om verkligen 40% av bengalerna är blinda som det står i motiveringen!? Eva Porat presenterar en undersökning som laboratoriet Langford gjort på ca 3 500 bengaler. Den visar att 13.5% är bärare och att 1% är affekterade. CSCH är positiva till motionen om det kan hjälpa rasen då det är enkelt att göra ett DNA-test. HWC förtydligar att det redan finns rekommendation om detta test i regelverket. Diskussioner fram och tillbaka… Avslag 12/26/2.

Klockan är nu 17:58 så nu stängs mötet för idag! Vi är åter imorgon bitti klockan 9.00! Ha en trevlig kväll alla – det skall vi ha här!

Välkomna tillbaka! Nu är fredagens möte öppnat och man börjar med att kontrollera mentometersystemet.

MU 1; Marcel Frank presenterar den omformulerade motionen. Ole Amstrup poängterar ut problem i nya texten och erbjuder att BRC kan hjälpa till att omformulera texten och göra en motion till nästa år. Marcel drar motionen med notering till protokollet att BRC kommer med korrekt motion nästa år.

BRC 5; Ole Amstrup presenterar motionen och informerar även om historiken när THA nyligen godkändes. Tyvärr har det visat sig många problem med stambokföringen av THA, särskilt av importer. BC är emot, dock informerar Eric Reijers att det är en pågående utredning om THA BC verkligen är legitim (tydligen pågår lite märkligheter i den). FAF-FR tackar BRC att vi lagt denna motion då man som domare idag känner sig väldigt osäker på vad man egentligen har på domarbordet när det står “THA” på bedömningssedeln. ANFI går in och försöker argumentera mot motionen och att de vill ha igenom motion ANFI 2. Nu bryter Eric Reijers in och informerar ANFI och årsmötet om regler och rutiner som ANFI uppenbarligen har tydliga problem att följa (vilket framgått i flera protokoll). Nu börjar diskussioner fram och tillbaka, man märker att frågan är en lite “het potatis”. Man pratar tom att dra tillbaka godkännandet av THA öht. Det finns två läger av uppfödare, en som verkligen vill ha en ren THA och en som tycker det är helt ok med ett mishmash av raser i stamtavlan och det är infekterat dem emellan. Nu äntligen röstning. Bifall 31/6/3.

ANFI 2; dragen.

MU 2; Marcel Frank presenterar motionen. BRC och SC är för. Bifall 31/7/2.

FRU 1; dragen.

ZFDS 1; Motionen presenteras och förklaras. 50% av importerade MCO i Slovenien har bekräftats med HD. HWC har synpunkter på ZFDS “Remark” i motionen, att HWC skall ta fram “uniform official testing programe” – det är inte deras uppgift tycker de. BRC har helt plötsligt inte röstat i frågan och BC är emot. Eva Porat lyfter frågan om ZFDS kan tänka sig att stryka raden om fyra månader. SK säger att deras många MCO uppfödare är starkt emot motionen (men självklart inte emot att man testar). Många diskussioner fram och tillbaka. BRC poängterar att regeln redan finns iom §3.5.1. ZFDS går in och stryker texten om fyra månader. Fortfarande flera talare kvar men nu börjar man försöka att knyta ihop säcken. Nu går man in och stryker hela raden vid “punkt 2” ordet “testing” byts ut mot “breeding”. Röstning! Bifall 21/18/1.

Kaffepaus för er som undrar… det börjar dra ihop sig för att fortsätta mötet. Nu fortsätter mötet.

BRC 2; Ole Amstrup presenterar motionen. HWC är för. Bifall 38/1/1.

BRC 3; Ole Amstrup presenterar motionen. HWC är för. Ole poängterar att motionen inte innebär ett godkännande av en ny ras utan man introducerar bara en ny EMS kod. Bifall 33/6/1.

BRC 4; Ole Amstrup presenterar motionen. HWC är för. Bifall 34/6/0.

BRC 6; Ole Amstrup presenterar motionen. JSC har inte röstat om motionen men de gillar den. SC är för. Bifall 35/4/1.

BRC 7; Ole Amstrup lämnar över till Nathalie som är BCs administrator då motionen ursprungligen är från dem. De olika BCna är inte alla för. HWC är bra att åldern höjs så man nått en viss mognad. Bifall 25/14/1.

BRC 8; Ole Amstrup lämnar återigen över till Nathalie för att presentera motionen. Bifall 28/10/2.

SK 2; Veikko Saarela presenterar motionen. JSC är emot. Karl Preiss frågar vem som skall stå för kostnaden? FAF-FR säger att det finns mycket kunskap inom FIFe fördelat på de olika kommissionerna och även mycket kunskap inom de olika förbunden, de är positiva till motionen. Man diskuterar… Bifall 28/10/2.

DC 4; Dragen.

DC 5; Dragen.

JSC 2; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. Direkt till omröstning. Bifall 36/3/1.

JSC 3; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. SC har ej röstat. FAF-FR poängterar vad det skulle innebära att stryka bort §4.1.1.3. Avslag 17/22/1.

JSC 4; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. Motionen är delvis omskriven. SC är alla emot, då klubbar kan känna sig tvingade att ta vissa elever. Avslag 13/25/2.

JSC 5; Dragen.

JSC 6; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. SC har inte röstat och de kan se praktiska problem. Eric Reijers poängterar att det ligger mer bakom en examen än själva examineringen och då särskilt i första kategorin. Tex “letter of commitment”. Man diskuterar fram och tillbaka… Flera önskar att man minst har kvar ett stadie (för att få det att fungera praktiskt). Avslag 17/22/1.

JSC 7; Donatella Mastrangelo presenterar motionen som fått sig en liten justering (5 resp 4 helger är borttaget). Bifall 23/17/0.

Nu lunch!

Eva Wieland-Schilla går nu runt och ringer i klockan, dvs mötet börjar strax igen.

JSC 8; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. Direkt till val. Bifall 26/12/2.

JSC 9; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. FAF-FR ber att när man sätter samman examen, tänk på vilken kategori som avses (tex när det gäller färger som är relevanta eller ej). Bifall 23/15/2.

JSC 10; Donatella Mastrangelo presenterar motionen som är något omformulerad. Diskussioner fram och tillbaka. Man verkar generellt tycka att principen är bra men vissa menar att texten inte stämmer fullt ut. Man har flera gånger förtydligat att konsekvensändringar alltid kan göras (och görs) när motioner bifalls. FAF-FR och Eva Porat säger; äntligen kan alla erlägga provet under samma förutsättning! Bifall 23/14/3.

JSC 11; Donatella Mastrangelo presenterar motionen. FAF-FR frågar om detta innebär att man framöver inte kan erhålla intyg på enstaka katt av udda ras? JSC förtydligar att det inte kommer att vara något problem, ett intyg “outside showhall” innebär utanför utställningssystemet – inte utanför byggnaden. Bifall 29/11/0.

FBE 1; Joeri Vanrusselt presenterar motionen som är något justerad (man stryker huskatter och ändrar 15 “ring awards” till 8). SC har inte röstat. JSC tycker den är toppen. Diskussioner fram och tillbaka… nu drar det ihop sig för röstning. Avslag 16/21/3. Joeri tackar för de 16 rösterna för, och hoppas att SC tar med sig intentionen att något måste göras för att utveckla utställningsverksamheten.

FBE 2; Joeri Vanrusselt presenterar motionen. SC har inte röstat då de anser motionen för komplex och att de hade lite små anmärkningar om formuleringar. CSCH efterfrågar lite förtydliganden om titlarna om de kan blandas vilket Joeri svarar att de kan. Eva Porat undrar om detta innebär att alla dispenser rörande färre än 150 katter för internationella utställningar? Diskussioner att kvalitén sänks när man sänker antalet deltagande katter. NRR frågar hur titlarna egentligen fungerar, internationella titlar borde trumfa ut nationella, eller? Är titlarna kvalificerande för WWS? Motionen dragen.

FIFe 70 år, med sprakande tårta.

Då börjar vi strax igen.

NFFe; Hristo Simeonov presenterar motionen. SC anser att NW skall ske likartat i alla länder, de är emot. Eva Porat lyfter att nuvarande (gällande) skrivning är mycket tydlig och i enlighet med den intention som man avsåg rörande titeln NW. NFFe anser att det är ett misstag i nuvarande text som de försöker korrigera, men man håller inte med dem. Diskussioner fram och tillbaka… Avslag 8/30/2.

FELIX; Marina Vinkel presenterar motionen. SC är inte eniga. BRC tycker det är helt ok. Eva Porat lyfter att när det beslutades att ta bort årtalen på SW-titeln så reserverade sig SVERAK och NRR mot det beslutet. Eva fortsätter med att det är ett stort önskemål från enskilda medlemmar att återinföra årtalen. Bifall 26/13/1.
Eva väcker teknisk fråga om vi nu kan lägga tillbaka de årtal som nu “saknas”. Eric Reijers svarar att styrelsen tar till sig frågan men att den inte kan diskuteras/beslutas av GF.

FH; Judit Toth presenterar motionen. SC är för, men de vill inte att bilder publiceras pga upphovsrätt. Numer brukar det vara officiell fotograf på WS utställningar och då borde inte detta vara något problem. Man diskuterar vad som går att publicera eller inte på FIFe-webben. Kanske kan man utse någon till att samla in alla uppgifter? Britta Kjellin går in och svarar på frågor rörande GDPR. FD uppmanar att skall det publiceras så skall det vara på FIFe-webben, inte med länkar från FIFe till arrangörens sidor (man kan inte förvänta sig att förbunden skall betala för att WS hemsidorna skall ligga kvar i all evighet). FH har förtydligat att det är kattens namn, EMS och ägare som skall publiceras (inga bilder). Bifall 36/2/2. Applåder!

Styrelsen 3; Charles Spijker presenterar motionen. SC är för. Diskussioner fram och tillbaka, FRU vill att även de skall vara med på nya listan. Bifall 31/8/1.

FFM; Miguel Sierra-Bernal presenterar motionen. SC anser att det är fullt tillräckligt som det är idag, man får be om dispens. Avslag 17/19/4.

FRU; Elena Noskova presenterar motionen. SC var inte överens. FRU försöker framhärda att de verkligen behöver ha igenom denna motion. Bifall 25/14/1. FRU tackar!

SVERAK 3; Eva Porat presenterar motionen. SC är alla emot då de menar att på små utställningar kanske det endast finns ett hårlag närvarande, varför ska man inte kunna erhålla BIS hane/hona då? FD är tydligt emot då de inte har några HCL på sina utställningar. Avslag 12/27/1.

FFS; Sona Ivankova presenterar motionen. SC, HWC och JSC är emot. Kattungar måste skyddas och ska inte flänga runt hejdlöst på utställningar. Även frågetecken om hur klasserna skall delas upp titel/ej titel. Man framhärdar att hälsan på kattungarna måste vara första prioritet, inte att ställas ut. De drar motionen.

SC 1; Waltraut Sattler presenterar motionen. Bifall 37/2/1.

SC 2; Waltraut Sattler presenterar motionen. JSC är alla för (trots att två av dem är utanför € zonen). Bifall 38/2/0.

SC 3; Waltraut Sattler presenterar motionen. Bifall 36/4/0.

Nästa WCC möte vill bli i sommar i Sydafrika.

Inga övriga frågor är anmälda och ingen viftar nu heller. Annette Sjödin tackar översättarna. Ett särskilt tack till Nicolas Revenant som nu lämnat SC.

Eva Minde uppmärksammades och avtackades efter 27 år i DC. Hon fick stora applåder.

Nästa år kommer FIFe GF att hållas i Riga.

Annette tackar för ett möte med många skratt och avslutar 2019 års FIFe GF.

Jag, Cecilia Wennergren, tackar er alla som följt rapporteringen och hoppas att ni haft glädje av den! Nu skall vi några ur svenska gänget gå och besöka en UFO-restaurang.

Rulla till toppen