Kontakt

Kontakta i första hand kansliet med dina frågor.

De allra flesta svar hittas i vår FAQ här på hemsidan, så besök gärna den innan ni kontaktar kansliet via e-post eller telefon. 

 
Telefontider:
Måndag – torsdag kl. 09:30 – 12:00 och 13:00 – 15:30

Fredag: Ingen telefontid.
(kansliet är dock öppet och svarar via mejl) sverak@sverak.se  

SVERAK har sedan 1980 haft ett förbundskansli med anställd personal, som från början var placerat i Göteborg.

SVERAKs styrelse:

– beslutar i diverse olika ärenden och skrivelser inom verksamheten

– agerar arbetsgivare för anställd personal

– representerar förbundet gentemot media och allmänhet

– diskuterar och beslutar i avtalsfrågor med samarbetspartners

– besvarar remisser från myndigheter

– tillsätter poster i referens-, samarbets- och arbetsgrupper


Styrelsen har även hand om:

– elev/domarfrågor (utser examinatorer etc.)

– förbundets profilarbete (med kansliet)

– seminarier

 

Vår nuvarande styrelse

Vid allmänna frågor kontakta i första hand kansliet.

Förbundsordförande Eva Porat
 
Vice förbundsordförande Lotta Kragh
 

Förbundsekonom Hans Boskär
hans.boskar@styrelse.sverak.se
073-500 78 33

Regelledamot Britta Kjellin
britta.kjellin@styrelse.sverak.se
Svenskt nummer dagtid vardagar (ej sms): 075-757 56 75
Utländskt nummer +36 301313305

Avels- och hälsoledamot 1 Cecilia Alsmark
cecilia.alsmark@styrelse.sverak.se
0737-07 84 18

Avels- och hälsoledamot 2 Sofie Abbereus
sofie.abbereus@styrelse.sverak.se
070-924 61 67

Utställningsledamot 1 Jens Lindgren
jens.lindgren@styrelse.sverak.se
0705-48 68 12

Utställningsledamot 2 Jeanette Stark
jeanette.houdi@styrelse.sverak.se
070-815 15 32

Ordinarie ledamot 1 Helene Lis
helene.lis@styrelse.sverak.se

Ordinarie ledamot 2 Siv Widberg
siv.widberg@styrelse.sverak.se
070-157 96 09

SVERAKs förtroendevalda revisorer granskar SVERAKs styrelses förvaltning och räkenskaper.

Internrevisor Hillevi Förhammar
hillevif@gmail.com

Internrevisor Arne Grundberg
infracats@telia.com
070-786 18 88

Internrevisor Stellan Spetz
stellan@kustens.com 
070-736 42 21

SVERAKs DN beslutar i ärenden rörande enskild medlem, som brutit mot SVERAKs stadgar och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet. Generell preskriptionstid för anmälan till DN är 24 månader. DN kan vid särskilda skäl besluta om längre preskriptionstid, dock max 60 månader. Har ”brottet” begåtts längre tillbaka behandlas alltså inte ärendet.

Läs mer om disciplinnämndens arbete samt om hur du anmäler ett ärende på sidan “Stadgar & Regler”

Har du funderingar? Oavsett om du är enskild klubbmedlem eller kattklubb kan du ställa fråga till DN. En fråga innebär INTE en anmälan.

DN-ledamot 1 Katarina Wolffram (sammankallande)
katarina.wolffram@telia.com
070-693 91 51

DN-ledamot 2 Lena Böörs
lena.boors@nerk.se
019-20 22 55

DN-ledamot 3 Wendy Mörk
wendy.mork@telia.com
073-205 58 11

DN-ledamot 4 Anna-Karin Lénshof
annakarin.lenshof@gmail.com
070-319 29 42

DN-ledamot 5 Malin Sundqvist 
malin@arzish.se
070-765 85 46

VB-ledamot Maria Laestander 
marialae@hotmail.com
070-546 84 85

VB-ledamot Camilla Wester  
camilla.wester@ica.se
073-508 60 83

VB-ledamot Angelica Weigl – sammankallande
aftonlotens@gmail.com
073-332 86 09

SVERAKs Valberedning tillfrågar de förtroendevalda, vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid och tillfrågar anslutna klubbar om förslag på valbara personer till val under årsmötet.

Vid SVERAKs årsmöte presenterar VB sitt förslag – och årsmötet beslutar.

Vill du kontakta hela valberedningen direkt? Maila då till: vb@sverak.se

Vem ska ha vad?

Annonsbokning
kontakta annons@varakatter.se

Titelkatt, insändare och redaktionellt material (text och annonsoriginal)
sänds till Barbro Åberg eller Ulf Lindström.
Bilder via e-post ska vara i jpg-format och 300 dpi (upplösning).

Utställningsinbjudan och ändring i klubbstyrelse
sänds till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås  sverak@sverak.se


Tidningsredaktion

Redaktör Ulf Lindström
Säby Nyckelbacken, 732 94 Arboga  tel: 070-360 70 50, ulf.lindstrom@varakatter.se

Redaktionsmedlemmar

Barbro Åberg
Säby Nyckelbacken, 732 94 Arboga  tel: 070-360 70 50, barbro.aberg@varakatter.se

Eva Porat
Rävgräva 314, 705 94 Örebro, tel: 070-810 25 26 eva.porat@varakatter.se

Annelie Finnebäck
Utflyktsvägen 11, 705 92 Örebro, annelie.finneback@varakatter.se

Madelene Olsson
Upplanda 315, 740 46 Östervåla, tel: 070-940 68 11
madelene.olsson@varakatter.se

Länkar

FIFe bildades 1949 av Madam Marguérite Ravel, Frankrike – men redan i början av 30-talet hade Madam Ravel tagit kontakt med uppfödare ibland annat Italien, England, Schweiz och Belgien – dessa kom också att hjälpa till vid FIFes bildande.

Efter andra världskriget arbetade Madam Ravel mycket aktivt för att få igång ett förbund och i början av 1949 avhölls det första mötet i Paris. Målsättningen var att starta ett Europeiskt förbund med namnet; Fédération Internationale Féline d’Europa – FIFE och den 10 december 1950 avhölls den första Generalförsamlingen.

Idag har FIFe medlemmar utanför Europa, bland annat från Asien, och Mellan- och Sydamerika – och tillägget d’Europa har därför försvunnit…

Det internationella världsförbundet för katt

FIFe – Fédération Internationale Feline

——————————————–

Våra nordiska grannar

Norska FIFe-förbundet
NRR- Norske Rasekattklubbers Riksförbund

Danska FIFe-förbundet
FD – Felis Danica

Finska FIFe-förbundet
SK – Suomen Kissaliitto ry

Isländska FIFe-förbundet
Kynjakettir

DNA-svabb och testlaboratorier

Det finns många laboratorier som utför DNA-tester för olika sjukdomar, färger, faderskapstest och liknande på katt.

Numera kan du själv svabba katten och sända provstickan (DNA-svabben) till det laboratorium som utför den test du vill göra. Om du ska svabba fler än en katt – gör det på en katt i taget så du inte blandar ihop testerna. Det kan vara bra att vara två personer när man gör testet; en som håller katter och en som svabbar.

Test bör ske tidigast 30 minuter efter att katten ätit eller diat.

DNA-svabb

  • Använd vanliga bomullstops (gjorda av 100 % bomull) eller de svabbar som laboratoriet sänt dig.
  • DNA-svabba genom att ”skrapa” en tops buckalt (i munnen på insida av kinden, mellan tandkött och kind) och mot gommen ett tiotal gånger på ena sidan – använd båda ändarna av topsen.
  • Ta en ny tops och gör samma sak fast på andra sidan munnen.
  • Efter DNA-svabb – låt svabben lutfttorka cirka en minut. Var noga med att inte röra vid bomullen eftersom ditt eget DNA då kommer med.
  • För varje katt, lägg DNA-svabben i ett kuvert märkt med kattens namn och mikrochipnummer – och eventuellt andra uppgifter som laboratoriet vill ha.
  • Lägg aldrig DNA-svabben i en plastpåse – dessa ska förvaras luftigt.

Var du skickar och hur du betalar beror på vilket laboratorium du valt och ibland kan du beställa fler än ett test på samma DNA-svabb.

Langford Veterinary Services

Du som är medlem i en SVERAK-klubb får 20 % rabatt på DNA-tester från laboratoriet Langford Veterinary Services genom att ange en kod. Kontakta din kattklubb för att få reda på aktuell kod.


PennGen
Databas över ärftliga sjukdomar samt laboratorier som testar för respektive sjukdom.


UCDavis
Amerikanskt universitetslaboratorium
Direkt till UCDavis’ sida om tester på katt

Hälsointyg (hälsostatus) som inkommit till SVERAKs kansli registreras i SVERAKs stambok och visas i FindUs – SVERAKs stambok på nätet – som en 

liten flagga vid berörd katt. Detta gäller alla stambokförda katter oavsett ras och gäller de flesta testresultat (HCM, PRA, PK, PKD  m.fl). Sänd kopia av testresultatet – helst via “snigelpost” – till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås. Du kan även sända resultatet via e-post sverak@sverak.se.

Läs mer om hälsa och hälsoprogram

Officiell Adress
SVERAKs kansli

SVERAKs kansli
Åsbogatan 33
504 56 BORÅS

033-10 15 65

Kansliets telefontider:

Måndag – torsdag:
kl. 09:30 – 12:00 och 13:00 – 15:30
Fredag:
Ingen telefontid.
(kansliet är dock öppet och svarar via mejl) 

sverak@sverak.se