Latkatt för burpool – montering och nedmontering av burar

Viktigt och i korthet

Läs noga igenom denna latkatt
Lämna instruktion till de som bygger/”river”
Skriv granskningsrapportoch skicka till SVERAKs kansli senast fem dagar efter utställning.
Kontrollera/notera
*att burarna är städade när de lastas
* burpoolens status
* antal reservdelar
* eventuella åtgärder, skada, förlust mm

Lämna ifrån er burpoolen som ni själva vill ta emot den!

Burpoolsansvarig – tänk på att det är viktigt att vara insatt i SVERAKs information om hantering av burpoolen och vara medveten om de skaderisker som kan uppstå vid felaktig hantering.

Avlastning ur container och montering av burar
Så här ska det se ut när ni öppnar containern
 • Börja med att dra ut benpallarna till vänster (de med två staplar på). Därefter kan man dra ut de fyra yttersta racken med burar och bordsskivor.
 • Pallyften är markerade med sprayfärg hur långt in man kan köra under racket för att inte ta emot racket som står innanför. Ta sedan ett nytt tag med pallyftaren lite längre in på gafflarna.
 • Var alltid tre personer vid förflyttning av racken, en som drar och två som stöttar – hissa inte upp pallyftaren för högt.
 • Dra därefter ut benpallarna med tre staplar och sedan resten av racken.

Montering av burar

 • Börja med att ställa upp benbockarna med lämpliga avstånd, förslagsvis kan man göra en mall av en bräda som är lika lång som ett bord och med den markera vart bockarna ska stå.
 • Ta därefter ut ett bord med bur ur ett rack och ställ buren vid sidan om så länge. Lägg bordet på bockarna med kanterna uppåt. Plocka ur nästa bord med bur och lägg buren på det första bordet och bordet på nästa par benbockar. Fortsätt så till racket är tomt och ta då den första buren och lägg på det sista bordet.
 • OBS! Det är viktigt att racket står på golvet när man lastar ur det (inte på pallyftaren). Tänk på att om ett rack inte blir helt tömt så får inte kvarvarande burar och bordskivor stå i ena kanten om man ska flytta racket med pallyftaren. Då finns det stor risk att allt välter.
 • Fäll upp burarna och fäst med buntband. I reparationskitet (som finns i containern) finns extra burlås och kraftiga buntband för permanent ihopsättning av burarnas bakkant. Vid behov av “påfyllning” av buntband och burlås – ange detta på granskningsrapporten.
 • Komplettera burar som saknar burlås och buntband.
 • När burarna är uppbyggda ska de rengöras (sprutas) med desinfektionsmedel som får självtorka några timmar, gärna över natten, innan något mer görs med burarna. Observera! Använd inte citronsyra eller andra sura medel som desinfektionsmedel eftersom detta gör att burarnas förzinkning förstörs och burarna slutligen börjar rosta.

När utställningen är slut…

Efter en lång helg är det dags att packa ihop.

Nedmontering av burar

 • Lyft ner burarna från burborden.
 • Töm bordsskivorna från löst material genom att vända bordsskivan upp och ner och skaka ur. Om det finns sand, mat eller liknande som har fastnat på bordet ska det torkas av med en fuktig trasa och därefter torkas torrt.
 • Se bildserie till nedanstående beskrivning som visar hur burarna ska packas ihop för att så lite skada ska ske som möjligt.
 • Viktigt att tänka på: lås och hela väggar ska hamna inuti själva vikningen.
 1. Klipp av buntbanden (inte de som är i bakkant) och lås dörrarna.
 2. Lyft framsida och tak, fäll in väggarna.
 3. Vik ned taket och vik upp framsidan
 4. Fortsätt att vika – som ett dragspel.
 5. Buren är hopvikt.
 6. Klar att ställa in i racket.
Varje rack rymmer 14 burar och bordsskivor.
Lasta burar i rack / lasta benbockar
 • När man ska lasta in burarna i racken är det lättast om man först ställer en bur åt sidan och sedan skjuter in bordet ca. 20 cm så att det liksom hänger i luften.
 • Packa därefter ihop nästa bur och skjut in den i bordet som står i racket.
 • Ställ bursidan utan dörrar utåt så är det lättare att sedan skjuta in bur och bord på plats i racket.
 • Fäll ner stängningsanordningen på racket när det är fullt.
 • Dörrarna ska alltså ligga mot bordsskivan.
 • Vid lastning av benbockar är det lättast om man först sätter en benbock i varje stapel innan man börjar stapla bockarna på varandra.

Lasta container
 1. Börja med att lasta in 12 burrack – tre rack bredvid varandra i fyra rader.
 2. Lasta pallarna med tre staplar benbockar- 18 benbockar per stapel.
  Var noga med passningen, det kan behövas lite knuffar för att få dem på plats!
 3. När alla “treor” är på plats kan man fortsätta med burrack och tvåor.
 4. De fyra sista racken måste man skjuta upp för rampen – det går inte att upp dra dessa eftersom det inte finns plats att vända i containern. Det behöver vara några personer som hjälps åt med detta.
 5. Till sist lyfts rampen upp på plats.
 6. Stäng dörrarna och lås containern.

Observera!

 • Racken ska komma helt intill varandra  – varje millimeter är viktig
 • Två personer behövs för att stötta racket i sidled
 • Racket med reparationsmaterialet ska stå ytterst

 

Viktigt med granskningsrapport

Det är viktigt att granskningsrapport insänds till SVERAKs kansli för att förbundet ska få möjlighet att åtgärda eventuella brister och informera den klubb som har nästa utställning samt få en aktuell burpoolsstatus.

Granskningsrapporten ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast fem dagar efter avhållen utställning. Om den inkommer senare, eller inte alls, utgår en kostnad om 500 kr som faktureras klubben.

 • Kontrollera att burarna är städade när de lastas
 • Kontrollera burpoolens status
 • Kontrollera antal reservdelar
 • Burlås (vid färre än 20 st sker komplettering från SVERAK till nästa klubb)
 • Buntband (vid färre än 50 st sker komplettering från SVERAK till nästa klubb)
 • Notera eventuella åtgärder, skada, förlust mm
 • Rapporten insänds snarat till SVERAKs kansli – det går utmärkt att sända via e-post.

Om burpoolens innehåll inte anses vara komplett eller är i dåligt skick – fyll i skaderapport (särskild blankett).

Lämna ifrån er burpoolen som ni själva vill ta emot den!

Rulla till toppen