Avel och Uppfödning

…avser uppfödning av raskatter vilket innebär att både hanen och honan är stambokförda (har stamtavla) och tillhör samma ras (eller syskonras)…

Uppfödare (honkattägare vid kullens födelse) ska vara medlem i en SVERAK-kattklubb för att kunna beställa SVERAK-stamtavla.

 
Tänk efter före!

Innan du beslutar att börja med kattavel, bör du ha några års erfarenhet av katt och kattskötsel och noga överväga om du är beredd att ta det jobb och ansvar som det innebär.

Som uppfödare åtar du  dig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs stadgar och regler och en del av de svenska lagarna. Uppfödning handlar inte om att reproducera katter. Målsättningen är rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Med andra ord – honkatt- likväl som hankattägaren tar stort ett ansvar när de använder sin katt i avelsarbetet. Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.

Det finns ett antal frågor du bör ställa dig – innan du beslutar att bli uppfödare:

Oavsett om det är en honkatt eller hankatt du har bör du som nybörjare ta hjälp av en erfaren uppfödare eller din kattklubb innan du börjar med kattaveln.

Lycka till med din uppfödning av raskatter!

Ansök om stamnamn

För att kunna ansöka om stamnamn ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.

Ansökan om stamnamn
(Avgift 1 500 kr alternativt 1 000 kr vid överföring från annat förbund)
blnr 1010

Lär mer om stamnamn och stamnamnsansökan 

Stambokföra kattkull

Stambokföring av kattkull
läs viktig information
blnr 1001

Stambokföring av kull online i MinaKatter
läs all information

Parningsavtal:
blnr 1020
Kullstatistik – för egen information
(PDF för ifyllnad)

blnr 1090
Kullstatistik – för egen information
(Oskyddat word-dokument – fritt att redigera.)

blnr 1090
Stambokföra kullläs viktig information
blnr_1001

Ansökan om tillstånd för parning (kontrollavel) –läs viktig information
blnr 1005.1
Utfallsrapport
Gäller vid godkänd ansökan om kontrollavel (se blnr 1005.1)
blnr 1005.2

Avgift per stamtavla
Stambokföringsavgift per katt varierar beroende på när betalning sker. Det datum som avgiften är bokförd på SVERAKs bankgiro är ”gränsen” mellan så kallad enkel eller dubbel stambokföringsavgift.

Kattkull – yngre än 3 månader: 350 kr per stamtavla. Är du SVERAK-diplomerad uppfödare när stambokföringsavgift inbetalas och ansökan insänds är kostnaden per stamtavla 250 kr. (Avgiften är ändrad per den 1/1 2020 efter beslut vid SVERAKs årsmöte 2019.)

Kattkull – äldre än 3 månader är 700 kr per stamtavla – oavsett om du är diplomerad eller inte.

Swish stambok 123 222 8294
SVERAKs bankgiro 630-2962
Vid inbetalning ange gärna ditt stamnamn och kullens födelsedatum. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning, kontoutdrag från post/bank eller skärmdump på genomförd swishbetalning.

Är du inte boende i Sverige
– eller betalar via utländsk bank – tillkommer en administrativ avgift om 50 kronor per försändelse och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt som ”normal” avgift.

Ändring/Ersättningsstamtavla

läs viktig information
(Avgift per SVERAK-stamtavla: 
katt som är 7 månader eller äldre: 150 kr
katt som ännu inte är 7 månader gammal: 50 kr)
blnr 1002

Import/Överföring av katt från annat förbund än SVERAK

– läs viktig information
(Avgift överföring till SVERAK-stamtavla: 500 kr)
blnr 1003