Avgifter

Avgifter förskottsbetalas till SVERAKs bankgiro 630-2962, eller till något av våra Swish-konton (se aktuellt Swish-nr i anslutning till länkade sidor nedan).

Som kvitto godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning, kontoutdrag från post/bank eller skärmdump på genomförd swish.

Stambokföring

250 kr/stamtavla (diplomerad uppfödare)
350 kr/stamtavla
700 kr/stamtavla (om betalning sker när kullen är äldre än 3 månader)

50 kr – katt ännu inte 7 månader gammal
150 kr – katt 7 månader eller äldre

1500 kr
1000 kr (om du redan har ett stamnamn i ett annat förbund)

150 kr
Från 2015 inget krav men kan fortfarande beställas när SVERAK-registrerad katt ska byta förbund/land

ID-register

35/65/100 kr/katt beroende på HUR man väljer att ID-registrera. Läs om alternativen på id-registret.se

Medlemmar ID-registrerar utan kostnad
Ägarändring är kostnadsfritt

Utställning

150 kr

Ansökan om utställarlicens
– utfärdas inte för katt/ägare i WCF eller TICA

500 kr/år

Övrigt

Bli medlem via medlemskampanj (jan-sep)

250 kr/år

från 350 kr/år

1-5 blanketter 30 kr
6-10 blanketter 60 kr
11-15 blanketter 90 kr
osv.
Tänk på att ange antal samt blankett-nr om du
t ex vill ha olika sorters blanketter

Kopior via e-post
(t.ex. bedömningssedel eller annat intyg)

50 kr/st

 

Är du inte boende i Sverige – eller betalar via utländsk bank – tillkommer en administrativ avgift om 50 kronor per försändelse och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt med ”normal” avgift.

IBAN SE83 6000 0000 0006 3373 6422
SWIFT / BIC: HANDSESS