Ansök om stamnamn

Stamnamn/uppfödarnamn är det namn som en uppfödare har inregistrerat i FIFes register för stamnamn. En SVERAK-uppfödare får registrera maximalt en kattkull utan stamnamn.

OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta din klubb för råd och hjälp, inte stambokföringen!

Stamnamn är prefix
Stamnamnet är ett prefix, vilket innebär att det står före kattens namn. I sällsynta fall förekommer äldre stamnamn som suffix, det vill säga efter kattens namn. Svenska stamnamn har landsprefixet SE* framför namnet (tidigare S*). Äldre FIFe-stamnamn har inget landsprefix – detta tillkom 1985.

Tips & tänk på att
  • Ange minst tre, gärna fler, alternativa förslag i prioriteringsordning. Rangordna förslagen 1, 2, 3…. tänk på att lämna förslag du ”kan leva med” – det kan vara det sista rangordnade förslaget som blir registrerat.
  • Lämna olika förslag – inte en variant av ett och samma. Om du exempelvis har förslag ”SVERAK” (vilket i sig inte är godkänt förslag) – är det ingen idé att lämna alternativ som är mer eller mindre identiska ZVERAK, SVERAK’s och SVERAX. Eftersom SVERAK får avslag får övriga förslag det också.
  • Missa inte att ange om du vill ha genetiv-s (Katten’s eller Kattens) efter stamnamnet.
   Du kan påföra eller ta bort genetiv-s i efterhand men då tillkommer en registreringsavgift om 200 kr.
  • Ansök om stamnamn i god tid före stambokföringen av kullen. Det kan ta flera veckor från att din ansökan inkommit till stambokföringen till att få stamnamnet godkänt och inregistrerat av FIFe. Du kan själv se i MinaKatter när du fått ditt stamnamn beviljat! Stambokföringen har ingen möjlighet till ”förhandsbesked” då det är FIFe som är de som godkänner namnen.
  • Gör en förstakontroll av dina förslag – innan du skickar in ansökan.

   Besök på FIFes hemsida där du hittar samtliga registrerade stamnamn i FIFes Book of catterynames, BCN. Det ska inte finnas identiskt eller liknande stamnamn inom FIFe som kan ge upphov till förväxling.

Regler för stamnamn hittar du i regler för uppfödning och stambokföring
Du/ni som ansöker
Medlemskap För att kunna ansöka om stamnamn ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. – Kunskap om stadgar & regler Krav på kunskap om stadgar & regler för att ansöka om stamnamn (från den 1 januari 2020) – Fler än en stamnamnsinnehavare? Om ni ska vara fler innehavare av stamnamnet •  ska en person anges som huvudinnehavare av stamnamnet och denne person ska vara myndig, d.v.s. över 18 år •  gäller medlemskap i en SVERAK-klubb för huvudinnehavare och medinnehavare vid ansökan om stamnamn samt vid framtida kullregistreringar. Ett stamnamn får inte innehålla: •  fler än 18 bokstäver eller tecken. Detta innebär att eventuell apostrof, mellanslag och genetiv-s räknas. SE* hamnar framför alla SVERAK-stamnamn men räknas inte med i de arton positionerna (innan 2018 fick ett stamnamn innehålla maximalt 15 tecken). •  EMS-kod eller någon annan förkortning för någon ras eller rasnamn •  ordet ”cattery” [”uppfödning”] på något språk •  enstaka bokstäver eller siffror. Det får inte heller vara ett skyddat namn eller väcka anstöt. Ett registrerat stamnamn följer uppfödarens samtliga katter – oavsett ras – och blir därigenom en form av ”varumärke” för uppfödningen. Ditt stamnamn kommer alltså att följa dig och dina katter ”för alltid” – så fundera noga igenom de förslag du sänder. När stamnamnet är registrerat kan du inte byta eller ändra det. Även om du gör ett uppehåll med din kattuppfödning under några år finns ditt stamnamn kvar.

När din ansökan kommer till SVERAK kontrolleras att allt är i sin ordning (att ditt medlemskap är registrerat, kvittokopia finns med o.s.v.). Då görs även en första kontroll av dina förslag och du får besked om du måste inkomma med komplettering/nya förslag. Därefter sänds dina (kvarvarande) förslag till FIFe som gör slutlig kontroll.

Det finns ingen garanti att du får ett stamnamn även om du inte hittar det på FIFes sida. Det kan ju hända att någon annan just har fått ”ditt förslag” registrerat (även om det ännu inte är synligt på FIFes hemsida).

Om FIFe godkänner något av stamnamnsförslagen registreras det i BCN. FIFe meddelar därefter SVERAK vilket namn som registrerats – och datum för inregistreringen (det är alltså FIFe som beslutar om godkännande – inte SVERAK). SVERAK registrerar in stamnamnet samt registreringsdatum och innehavare i Sesam och sänder skriftlig bekräftelse till stamnamnets huvudinnehavare, i samband med att stamnamnet blir registrerat i Sesam så syns det även i MinaKatter samt i klubbarnas medlemsregister Sinbad..

Om inga stamnamnsförslag godkänns får du besked om detta och vi ber dig komma in med nya förslag snarast. Detta sker utan extra kostnad förstås – stamnamnsavgiften är samma oavsett hur många förslag du lämnar eller hur många gånger…

Cirka en månad efter godkännande sänds stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler till stamnamnets huvudinnehavare. Nya stamnamn publiceras kontinuerligt i SVERAKs förbundstidning Våra Katter.

Ansökan om stamnamn

Ansökan sker skriftligt genom att du fyller i blankett blnr 1010 ”Ansökan om stamnamn” (hämtas i MinaKatter)
Förskottsbetala 1 500 kr (alternativt 1 000 kr om du redan har ett stamnamn i annat kattförbund) till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94.
I stamnamnsavgiften ingår ett stamnamnsbevis samt FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
Om du ångrar din ansökan efter att den blivit behandlad av SVERAK och FIFe gäller ingen återbetalning av inbetald avgift.

Skicka den undertecknade blanketten, tillsammans med kvittokopian till din kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Hämta blnr 1011 – ”Ansökan ny medinnehavare stamnamn” – i MinaKatter. Samtliga innehavare ska vara medlemmar i SVERAK-klubb och underteckna ansökan.

Förskottsbetala 50 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 och skicka blankett  tillsammans med kvittokopia via egen kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Hämta blnr 1012 –  ”Ansökan utträde stamnamn” – i MinaKatter.
Kvarvarande innehavare ska vara huvudmedlem (eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Samtliga innehavare ska underteckna ansökan.

Om innehavare som ska lämna stamnamnet inte kan underteckna ansökan ska kvarvarande innehavare – via kattklubb – sända skriftlig dispensansökan med angivande av skäl till varför ändring ska ske till SVERAKs styrelse som fattar beslut.

Förskottsbetala 50 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 och skicka blankett tillsammans med kvittokopia via egen kattklubb (f.v.b. till SVERAK).

Stamnamnsbevis (en form av diplom) får du efter att stamnamnet blivit registrerat.

Vill du beställa ett nytt stamnamnsbevis – gör så här: förskottsbetala 50 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 – ange tydlig att det gäller nytt bevis. Lämna besked till SVERAKs kansli, gärna via e-post  sverak@sverak.se att och när betalning skett för det nya beviset.

Observera! Vid ändring av innehavare gäller en annan hantering – se ovan om ”Ny medinnehavare” eller ”Utträde..”.

Har du redan ett stamnamn registrerat i ett FIFe-förbund, och fått godkänt flytt från tidigare förbund, tar du utan kostnad med dig det stamnamn som är inregistrerat i FIFe till SVERAK. Någon form av intyg (kopia av inregistreringsbevis, stamnamnsdiplom eller liknande) översänds till SVERAK.

Har du redan ett stamnamn registrerat i ett icke FIFe-förbund som du vill registrera i SVERAK gäller samma regler som för nyansökan för stamnamn. Dock är avgift för stamnamnsregistrering något lägre (1 000 kr i stället för 1 500 kr). Det finns däremot inte några garantier att stamnamnet blir godkänt av FIFe så därför ska ytterligare stamnamnsförslag lämnas. Kopia av stamnamnsbevis/inregistreringsbevis från icke FIFe-förbund ska bifogas ansökan.

Klarläggande: Stamnamn påfört i efterhand

När en ”ny” uppfödare får stamnamn och väljer att begära en ny stamtavla på en katt från en tidigare kull, påförs stamnamnet på alla katter i samma kull. Nya stamtavlor utfärdas dock först när så begärs enligt sedvanlig rutin. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 6/08).

Not: ”Sedvanlig rutin” innebär ansökan om ersättningsstamtavla.