Blanketter

..för uppfödare inom SVERAK och ägare av SVERAK-registrerad raskatt
OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta ALLTID din klubb för råd och hjälp.
Bl.nr (ver. dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
Ansökan till Breed Council – länk till FIFe
Avgift per år: 100 kr
Avgiften inbetalas årligen till SVERAKs konto. Blankett sänds första gången till SVERAK fvb till FIFe.
1001 (1804)Registreringsanmälan/beställning av stamtavlor kullläs viktig information
Avgift SVERAK-stamtavla – per katt:
yngre än 3 månader: 300 kr (diplomerad uppfödare 200 kr). Äldre än 3 månader: 600 kr
1002 (1804)Ersättningsstamtavlaläs viktig information
Avgift per SVERAK-stamtavla:
katt som är 7 månader eller äldre: 150 kr
katt som ännu inte är 7 månader gammal: 50 kr
1003 (1804)Överföring av katt från annat förbund än SVERAKläs viktig information
Avgift överföring till SVERAK-stamtavla: 500 kr
1005.1 (1612)Ansökan om tillstånd för parning (kontrollavel)läs viktig information
1005.2 (1612)Utfallsrapport
Gäller vid godkänd ansökan om kontrollavel (se blnr 1005.1)
1010 (1905)Ansökan om stamnamnläs viktig information
Avgift nyansökan stamnamn: 1 500 kr
1011 (1612)Ansökan ny medinnehavare stamnamnläs viktig information
Avgift för ändring: 50 kr (nytt stamnamnsbevis)
1012 (1612)Ansökan utträde stamnamnläs viktig information
Avgift för ändring: 50 kr (nytt stamnamnsbevis)
1020 (1612)Parningsavtal
1021 (1705)Tingningsavtal
1021.2 (1010)Avtal tingning – engelsk version
Omarbetning på gång..
1022 (1901)Avtal överlåtelse SVERAK-registrerad katt
1022.2 (1010)Avtal överlåtelse – engelsk version
Omarbetning på gång..
1025 (1705)Fodervärdsavtal
1030 (1612)Transferansökanläs viktig information
Avgift per transfer: 150 kr
1031 (1612)Ägarändring – raskatt med SVERAK-stamtavlaläs viktig information
Vid ägarändring ska både tidigare och ny ägare underteckna blanketten
Om katten/ID-nummer redan finns registrerat i SVERAKs ID-register behöver inte ID-intyg bifogas.
1051 (1905)Införande av titlar, JW, DSM, DVM eller DMläs viktig information
1070 (1901)Ansökan diplomeringstestläs viktig information
Avgift diplomeringstest: 500 kr
1090 (1307)Kullstatistik – för egen information
Pdf för ifyllnad
1090 (1307)Kullstatistik – för egen information.
Oskyddat word-dokument – fritt att redigera.
Bl.nr (ver. dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
– (1501)Anmälan till utställning – FIFe-blankett översatt till svenska
Du som är medlem i SVERAK-klubb och vill anmäla online till SVERAK-utställning:
Läs hur du kan skapa konto med mera – Gå direkt till MinaKatter online
2010 (1905)Ansökan om huskattbevisläs viktig information
Avgifter per huskattbevis: 150 kr
2011 (1612)Ändring av huskattbevisläs viktig information
Avgift för ersättningsbevis: 100 kr
3020 (1605)Veterinärintyg för katt anmäld till utställning
Information om avgift:
Kopia av borttappad bedömningssedel SVERAK-utställning
Avgift per kopia: 50 kr
Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
2001 (1505)Anmäl katt till SVERAKs ID-registerläs viktig information

Nyanmälan raskatt – inte stambokförd i SVERAKläs viktig information
med raskod godkänd eller preliminärt godkänd av FIFe
Använd blankett 2001 och bifoga kopia av kattens stamtavla
samt någon form av ägarbevis (om du inte är uppfödare) tillsammans med anmälan.
Katten skrivs då in i stamboken och blir korrekt registrerad (och synlig i FindUs)
2002 (1505)Ägarbyte/ändring av uppgift – läs viktig information – för huskatt som redan finns i SVERAKs ID-register
Används vid ändring av uppgift eller ändring av kontaktperson.
Raskatt med SVERAK-stamtavla
Använd bl.nr 1031 för ägarändring.
Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
5001 (1709)Ansökan om utställningsdatum – läs mer information
5010 (1901)Beställningsavtal – utställningsmaterial – läs mer information
5020 (1401)Beställning av burpool – läs mer information
5021 (1505)Granskningsrapport burpool – läs mer information
5022 (1401)Ersättningsanspråk om städpeng – läs mer information
5100 (1505)Intyg under registrering – läs mer information
Öppnas med lösenord
5150 (1505)Ändring av uppgift klubb/styrelse – läs mer information
5200 (1510)Motionsblankett SVERAKs årsmöte (word) – läs mer information
Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
3001 (1905)Beställning av material för SVERAKs ID-register
Beställning kan även ske genom formulär på denna sida
3010 (1505)Besiktningsintyg för katt
– Förtydligande gällande giltlighetstid finns pådenna sida
3010.2 (1711)Besiktningsintyg för katt – engelsk version
3020 (1605)Intyg för katt anmäld till utställning
3030 (1505)Besiktningsintyg för HCM/RCM-undersökning av katt
Läs mer om hälsoprogrammet
3031 (1705)Besiktningsintyg för ögonspegling av katt
Läs mer om hälsoprogrammet
3032 (1311)Besiktningsintyg för hörseltest av katt
3040 (1902)Vacc.intyg-SVERAK. för katt
Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
6002 (1703)Reseräkning/kostnadsersättning – läs mer i förbundets ekonomirutiner
6003 (1703)Uppdragsersättning hel/halvdag – läs mer i förbundets ekonomirutiner
6006 (1703)Kostnadsersättning FIFe GF/domarkonferens – läs mer i förbundets ekonomirutiner
Missa inte sidan för svenska FIFe-domare
7001 (1004)Ansökan om utställarlicens – utfärdas inte för katt/ägare i WCF eller TICA
Avgift utställarlicens/år: 500 kr
8001 (1612)Ansökan om medlemskap i SVERAK
Gäller boende i annat land än Sverige eller för den som varit aktiv i annat FIFe-förbund
Bl.nr (ver.dat)Hämta blankett som avser……………………….öppnas som pdf i nytt fönster (om inget annat anges).
3001 (1905)Beställning av material för SVERAKs ID-register
Beställning kan även ske genom formulär på denna sida
3010 (1505)Besiktningsintyg för katt
– Förtydligande gällande giltlighetstid finns pådenna sida
3010.2 (1711)Besiktningsintyg för katt – engelsk version
3020 (1605)Intyg för katt anmäld till utställning
3030 (1505)Besiktningsintyg för HCM/RCM-undersökning av katt
Läs mer om hälsoprogrammet
3031 (1705)Besiktningsintyg för ögonspegling av katt
Läs mer om hälsoprogrammet
3032 (1311)Besiktningsintyg för hörseltest av katt
3040 (1902)Vacc.intyg-SVERAK. för katt

Information om blanketter
För att kunna öppna pdf.blanketter behöver du Adobe Reader.
Vill du spara ifylld blankett (för skick eller senare utskrift)? Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.
Problem med å ä ö i blanketterna? Då använder du troligen Google Chrome – Ett känt problem med Chrome är att det inte fungerar att fylla i ÅÄÖ i pdf-blanketter. Testa då att hämta blanketten och spara den på din dator innan du fyller i . Vill du alltid spara pdf/dokument i Adobe Reader direkt – gör så här; 1. Gå till sidan chrome://plugins/.   2. Klicka på ”inaktivera” (blir ”aktivera”) Chrome PDF Viewer”

Vill du ha blankett per post – SVERAKs kansli har ingen möjlighet att per post skicka blanketter till privatpersoner utan avgift. Har du ingen skrivare ber vi dig kontakta din kattklubb. Är du inte medlem i en SVERAK-klubb kan du beställa blankett genom att betala in 30 kr (gäller 1-5 blanketter) till SVERAKs bg 630-2962. Vill du beställa 10 blanketter blir det 60 kr, 15 blanketter 90 kronor osv. Ange tydligt vad beställningen avser och gärna blankettnummer. Vi sänder blankett när vi ser din inbetalning.

 Avgifter förskottsbetalas till SVERAKs bankgiro 630-2962  Ange noga vad inbetalningen avser. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank.

Är du inte boende i Sverige – eller betalar via utländsk bank? Då tillkommer en administrativ avgift om 50 kronor per försändelse och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt som ”normal” avgift.

IBAN SE83 6000 0000 0006 3373 6422 SWIFT / BIC: HANDSESS

error: Content is protected !!