UppfödarEttan

Kattkull

TeamsI MinaKatter (från 1 oktober) så ser du när kurserna startar och varje kurs är begränsad till max 20 personer (minimum 15 personer). Kursen är digital och äger rum med 6 digitala ”träffar” där ni samtalar kring det aktuella avsnittet samt diskuterar i grupp olika frågeställningar. I utbildningsmaterialet så finns det även inspelade föreläsningar som du tar del av. Utbildningen genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och studiematerialet finns via en studieplattform som heter Learnify, dit deltagare får inloggning till. Efter genomgången utbildning så avlägger man ett kunskapstest.

När det gäller närvaro för kursen får man endast missa 1 gång. Deltagare som av någon anledning missar fler gånger kommer att få möjlighet att ta igen dessa tillfällen. Några i utbildningsgruppen kommer att samla upp dessa deltagare och ta den utbildningen vid ett senare tillfälle.

Väljer man att inte ta igen dessa tillfällen man missat kommer man att få betala en ny utbildningsavgift och göra om utbildningen helt.

Priset för att gå UppfödarEttan är 950 kr.

UppfödarEttan innehåller följande avsnitt:

Del 1 – Uppfödaransvar

Del 2 – Grundläggande genetik

Del 3 – Reproduktion & grundläggande hälsa

Del 4 – Honan & kullen

Del 5 – Kattungar

Del 6 – Uppfödarens administration

Snabbspår för uppfödare för att gå UppfödarEttan

Du som känner att du har tillräckligt med kunskap och erfarenhet kan ha möjlighet att avlägga testet för UppfödarEttan direkt. Denna möjlighet är öppen från 1 oktober 2022 till och med 31 december 2024.

Du behöver uppfylla följande:

svart bock

Du ska ha varit uppfödare i SVERAK/FIFe minst 10 år, räknat från första SVERAK/FIFe-stambokförda kullens födelsedatum.

svart bock

Du ska vara diplomerad sedan tidigare

svart bock

Du ska ha fött upp minst 20 kullar inom SVERAK/FIFe

Kostnaden för att enbart avlägga testet är 950 kr.

Mer information

1. Logga in i MinaKatter med BankID och klicka på den nya menyn “Kurser” som nu finns i huvudmenyn.

2. Varje befintlig kurs (vars anmälningstid har börjat och det finns lediga platser till) har en knapp för anmälan. Klicka på knappen för den kurs du vill anmäla och boka en plats till.

Anmäl kurs

3. Nu dyker en betalknapp upp. Betala direkt (Swish enda betalsättet via betalknappen).

Betala kurs

Ange nu det mobilnummer du ska betala från. Därefter startar du Swish-appen och slutför betalningen.

4. Du kan här också själv avanmäla din plats, om det visar sig att det inte passade i din kalender.

Avanmäl kurs

En plats hålls i 3 “datumdagar”* därefter blir den automatiskt tillgänglig igen för övriga medlemmar om du inte har betalt för din plats.

* Exempel – Anmäler du dig till en kurs 1:a oktober kl 10.15, så får du ett mejl efter 2 “datumdagar” (kl 08.00), alltså 3:e oktober kl 08.00 med information om att din plats blir avanmäld om du inte betalar före 4:e oktober kl 08.00. Samma förutsättningar gäller om du anmäler till kurs 1:a oktober kl 22.45. Du får då ett påminnelsemejl kl 08.00 3:e oktober om att betala före den 4:e oktober (kl 08.00). 

5. Efter genomförd betalning så kommer du överst på sidan Kurser se vilken kurs du är anmäld och har betalt till under nya rubriken “Mina betalade kurser“.

6. Ca 1 vecka innan kursstart får du ett mejl med inloggningsuppgifter av Studiefrämjandet till Learnify, som är läroplattformen som används för denna utbildning. Du får också ett mejl från ansvarige utbildare med information rörande första träffen och utbildningsmaterialet.

Jag har inte Swish (men kan logga in med BankID)?
Anmäl dig till önskad kurs och gör sedan betalningen direkt till bankgiro 630-2962 och mejla därefter kansliet (sverak@sverak.se) så att dom kan bekräfta din plats/betalning.

Jag saknar mobilt BankID?
Mejla kansliet angående vilken kurs* du vill anmäla dig till. Kansliet kontrollerar och bokar din plats om det finns tillgängliga platser. Betalning sker till bankgiro 630-2962 då du fått din plats bekräftad av kansliet. Tänk på att kansliet inte jobbar helger och därmed bara kan kontrollera lediga platser på deras normala arbetstid.

* Tillgängliga kurser får du be någon med BankID hjälpa till med. Klubb, uppfödarkompis, kansliet t ex.

Skicka in din ansökan/begäran om att få göra testet till din klubb via mejl eller ”snigelpost” och bifoga kvitto på avgiften för UppfödarEttans test.

Klubben verifierar att medlemmen uppfyller kraven för ansökan om testet och vidarebefordrar ansökan och kvitto på betalningen till kansliet.

Medlemmen får sedan efter ca 6-7 arbetsdagar utbildningsmaterialet samt en länk utskickad från kansliet för att kunna göra testet. Du har 30 dagar på dig att genomföra och slutföra testet och du kan göra det fler gånger under denna period. Din testperiod startar i och med att du registrerar dig för testet på hemsidan för testet. Alla som ska göra testet får länk och personlig kod.

Testet är uppdelat på 2 prov. Del 1 är ett litet prov med 15 st obligatoriska frågor och del 2 består av 45 slumpade frågor. För att klara testet så måste du ha alla rätt på frågorna i del 1 och på frågorna i del 2 så måste du ha 40 rätt av 45. Testet är personligt och eventuellt fusk beivras.

Svaren på frågorna hittar du dels i utbildningsmaterialet och/eller i styrande dokument och lagar. Länk till FIFe och SVERAKs regler hittar du på SVERAKs hemsida. Man kan också få stadgar & regler i pappersform.

Efter godkänt test så skickas ett kursintyg ut till dig på genomgången utbildning.

Så här betalar du din utbildningsavgift:

Du kan betala direkt till bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 

 Lycka till!

Du har 30 dagar på dig att genomföra och slutföra testet och du kan göra det fler gånger under denna period. Din testperiod startar i och med att du registrerar dig för testet på hemsidan för testet. Alla som ska göra testet får länk och personlig kod efter att ansvarig utbildare rapporterat närvaro till kansliet.

Testet är uppdelat på 2 prov. Del 1 är ett litet prov med 15 st obligatoriska frågor och del 2 består av 45 slumpade frågor. För att klara testet så måste du ha alla rätt på frågorna i del 1 och på frågorna i del 2 så måste du ha 40 rätt av 45. Testet är personligt och eventuellt fusk beivras.

Svaren på frågorna hittar du dels i utbildningsmaterialet och/eller i styrande dokument och lagar. Länk till FIFe och SVERAKs regler hittar du på SVERAKs hemsida. Man kan också få stadgar & regler i pappersform.

Efter godkänt test så skickas ett kursintyg ut till dig på genomgången utbildning.

Tänk på

Innan du kan ansöka om certifiering måste du fått godkänt på testet för UppfödarEttan.

Annonser