Beställning av stamtavlor för kattkull

Har du en raskatt (med stamtavla) som fått kattungar och är du medlem i en SVERAK-klubb? Är hankatten (far till kullen) en raskatt och av samma ras eller syskonras som honkatten (mor till kullen)? Då kan du beställa stamtavlor för kattungarna – och det finns en del att tänka på vid din ansökan.

OBS! Vid eventuella frågor och funderingar kontakta din klubb för råd och hjälp, inte stambokföringen!

Du ser själv som uppfödare när dina stamtavlor är klara/postade, då finner du katterna i FindUs med registreringsnummer. Tänk på att Postnord kan ta upp till 10 dagar på sig att leverera brev, så det kan ta sin tid innan din klubb har din ansökan – likväl innan kansliet erhåller densamma! Och från det att kansliet fått ansökan kan det ta upp till 14 dagar innan stamtavlorna är utfärdade.

Uppfödare/honkattägare & honkatt

Medlemskap
För att kunna stambokföra en kattkull ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Detta gäller även eventuella medinnehavare av stamnamnet.

En kull utan stamnamn
Är det din första kattkull får du stambokföra den utan stamnamn. Kull två (oavsett vilken honkatt du använt) – då måste du registrera stamnamn. Läs mer här om stamnamn och hur du ansöker.

Ägare
Tänk på att du ska vara registrerad ägare av honkatten i SVERAKs stambok. Är ni två ägare till katten – kanske med olika stamnamn – är det den som är registrerad som huvudägare som ska stambokföra kullen och skriva under ansökan.

SVERAK-stamtavla
Honkatt som används i avel inom SVERAK ska vara stambokförd i SVERAK (stamtavla med SVERAK-regnr).

Om honkatten är stambokförd i annat förbund ska överföring ske innan kullen kan stambokföras.

Hankattägare & hankatt

Är det din egen hankatt som är pappa till kullen? Eller ägs han av en annan medlem i en SVERAK-klubb?  Då ska katten vara stambokförd i SVERAK (ha SVERAK-reg.nr). Hankattägare ska vara registrerad ägare till katten i SVERAKs stambok och huvudägare av katten (dvs den som är registrerad huvudägare vid tidpunkten för parningen) ska underteckna på avsedd plats på ansökan.

Det är uppfödaren…
som har ansvar att kontrollera hankattens stamtavla och att alla intyg finns så att kattungarna tillåts att bli stambokförda i SVERAK (få SVERAK-stamtavla).

Är hankattägaren inte medlem i SVERAK-klubb?
Har hankatten en stamtavla utfärdad av annat förbund än SVERAK?  Kontrollera om hankatten har tidigare avkommor grundregistrerade i SVERAK genom FindUs. Finns inte tidigare avkomma stambokförd i SVERAK ska kopia av hanens förbundsutfärdade stamtavla insändas till SVERAK – för granskning och registrering. Stamtavlekopia kan med fördel sändas i god tid innan kullen ska stambokföras men senast tillsammans med ansökan (stambokföring av kull). Observera att ägare av hankatt inte behöver vara medlem av någon klubb/förbund.

Samma krav om intyg gäller
för hankatten som om han vore stambokförd i SVERAK. Observera att detta även gäller ID-märkning!

Hur räknas regeln om 3/24?

Den så kallade 3/24-regeln innebär att en honkatt inte får ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod. Det finns däremot inte någon regel om “minst antal månader” mellan respektive kull.

Det enklaste sättet att räkna är att ”titta i backspegeln” från där du är idag.

  1. Låt säga att idag är det är den 15 januari 2022.
  2. 24 månader tillbaka i tiden – då är det den 15 januari 2020.
  3. Honkatten har haft fyra kullar – födda

1. den 10 november 2019
2. den 20 februari 2020
3. den 18 december 2020
4. den 21 november 2021

I ovanstående exempel måste kull nr 2 ”trilla bort” innan du kan ta kull nr 5. Honkatten får alltså inte ha nästa kull förrän tidigast den 21 februari 2022 annars blir det fler än 3 kullar på 24 månader.

Tips 1: Använd FindUs – SVERAKs stambok på nätet. Här kan du se titlar, om avkommor finns registrerade efter katten, om hälsoresultat finns registrerat (för raser med hälsoprogram) med mera. Titta gärna i förklaringsvideon ovan för att se hur du söker  efter stambokförd katt.

Tips 2: Använd Mina Katter för att se om du är registrerad ägare för katten i SVERAKs stambok och om ID-nummer finns registrerat.

Intyg insänds – tillsammans med övriga handlingar till din (ägaren av honkatten) klubb – när katten används första gången i avel. När intygen registrerats av SVERAK en gång behöver de inte sändas in på nytt nästa gång katten används i avel.

De katter som har alla nödvändiga avelsintyg införda i SVERAKs stambok har även symbolen Avelsintyg bredvid sig. Katten är då möjlig att väljas vid stambokföring av kull online.

NUA-intyg – veterinärintyg som visar att katten inte har eller har haft navelbråck.
• NORM-TEST för hankatt –  veterinärintyg som visar att hankatten har normalstora och normalt belägna testiklar. Observera! Hankatten ska vara minst sex månader gammal när intyget utfärdas.
ID-intyg – intyg som visar att katten är ID-märkt (ofta redan registrerat i samband med ägarändring)
• HUA-intyg (vid helvit katt (EMS-kod w)) – Hörselintyg utan anmärkning.
• Intyg vid hälsoprogram

Viktigt för ALLA intyg – ID-nummer ska framgå på alla veterinärintyg vilken katt som intyget avser!

Som intyg godkänns (obs, räcker med kopior):

  • intygande infört i avsedd ruta i hälsofolder/gammal stamtavlas omslag
  • besiktningsintyg (observera, ålder för NORM samt för giltighet som hörselintyg så måste veterinären uttryckligen skrivit att katten är hörande)
  • bild ur pass (glöm inte att även bifoga kopia på sidan med ID-nr – då ser man på passnumret att det är samma katt som avses)
  • övrigt intyg utfärdat av veterinär
  • DNA-svar från laboratoriet

 

Särskilt rörande hörselintyg. Godkänt så kallat “klapptest” är tillräckligt för att en veterinär skall kunna intyga godkänd hörsel. Det är dock en rekommendation att man gör ett BAER-test, om man avser att fortsätta använda katten till avel.

Hälsoprogram finns för följande raser:
Burma – GM2
Korat: GM1 & GM2
Maine coon – HCM (rekommendation)
Norsk skogkatt – GSDIV
Ocicat – PRA
Orientaliska raser – PRA

Blanketten
Beställning av stamtavlor sker genom blankett 1001 –  ”Stambokföring av kattkull”. Den hittar du på vår blankettsida. Obs! Använd alltid aktuell version!!
OBS! Glöm inte att kryssa i om du vill ha hälso/vaccinationfoldrar, stambokföringen sänder inte ut dessa separat! Den övre halvan av blanketten gäller föräldradjur, parningsdatum och ägare – den nedre halvan gäller uppgifter om kullen. 

Om hankatten har fler än en ägare registrerad i stamboken, så är det den som var hans huvudägare (vid parningstillfället) som ska underteckna ansökan. Är ägaren av honkatten, innehavare av stamnamn, så är det huvudinnehavaren av stamnamnet som skriver under ansökan.

Sänd ansökan till din klubb

Antingen via “vanlig” vanlig post eller via mail (om din klubb godkänner det – kontrollera med din klubb hur de vill ha in dina underlag). Observera att alla underlag ska vara fullt läsbara samt enkla att skriva ut. Digitala bilagor sänds lämpligtvis som .pdf eller .jpg. Appen “Adobe Scan” är enkel att ladda ner och använda sig av för att tillverka bra pdf.
Sänder du ansökan digitalt, så ska ansökan alltid ligga som första sida. Tänk på att spara bilagorna med relevanta namn; klubb+kullreg+stamnamn+EMS+DOB ex
SK Kullreg S*TC Paradises BUR 200513
Intyg far
Intyg mor
Kvitto… osv

Glöm inte bifoga eventuella intyg som krävs för att stamtavlor ska kunna utfärdas (särskilt viktigt om det är kattens första avkommor som ska stambokföras). Glöm inte att bifoga kvittokopia!

Är stamtavlan inte klar
Ansökan om stamtavlor ska alltid ske i god tid innan leverans! Men, har du av någon anledning inte erhållit ungens stamtavla, så kan du som uppfödare i undantagsfall be din klubb (avelssekreterare) om intyg att katten ligger “under registrering”, ett så kallat “u-reg intyg).
Enligt reglerna ska katten – vid överlåtelse – vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas till ny ägare. Du överlämnar intyget till köparen för att på så sätt visa att stamtavla är på gång.

Ansvar vid försäljning

Att tänka på:

• Stamnamn (godkänt av FIFe)
Är det din första kull? Då får du stambokföra den utan stamnamn – tänk på att kattungenamnet endast får bestå av ett ord (som inte går att dela i flera) med maximalt 19 tecken. Om du ska ta ytterligare en kull ska stamnamn registreras – läs mer här om stamnamn och hur du ansöker.
Har du stamnamn får det “totala” namnet innehålla maximalt 35 tecken (S*/SE* räknas inte med). Längd på kattungarnas namn beror alltså på hur många tecken stamnamnet har. Observera att eventuell apostrof, mellanslag och genetiv-s räknas som tecken.
• Födelsedatum – kontrollera att du skrivit rätt datum – jämför det mot parningsdatum; en katt är dräktig cirka 65 dagar.
• Ras och färg (EMS-kod)
EMS-koden för ras anges med tre bokstäver (se fullständig EMS-lista på FIFes webbplats).
EMS-kod anges alltid i viss ordning med färg först och därefter eventuellt vitfläcksgrad, pälsmönster färg på kroppen/maskning, svanslängd, ögonfärg och öronform (ex.vis n 03 21 33 52 72).
Observera! Alla helvita, samt höggradigt vita katter (EMS-kod 01, van och 02, harlekin) registreras med ögonfärg. Detta gäller alla raser (undantaget maskade färger 31, 32 och 33 och orientaliskt korthår och långhår).

Hela kullen ska stambokföras samtidigt. Du får inte undanhålla någon kattunge eller kull, däremot så stambokför man i allmänhet inte eventuellt avliden unge (kontrollera med ditt försäkringsbolag om du har ett pågående försäkringsärende, då kan man ibland behöva att även den ungen stambokförs). 

Om  FIFes EMS-system

Om stambok och stamtavla 

OBS! Vid stambokföring av kull online sker betalningen inne i MinaKatter via betalknappen. Eventuell förskottsbetalning går INTE att använda för stambokföring online. 

Avgift per stamtavla
Stambokföringsavgift per katt varierar beroende på när betalning sker. Det datum som avgiften är bokförd på SVERAKs bankgiro är ”gränsen” mellan så kallad enkel eller dubbel stambokföringsavgift.

Kattkull – yngre än 3 månader: 350 kr per stamtavla. Är du SVERAK-diplomerad uppfödare när stambokföringsavgift inbetalas och ansökan insänds är kostnaden per stamtavla 250 kr. 

Kattkull – äldre än 3 månader är 700 kr per stamtavla – oavsett om du är diplomerad eller inte. (Avgiften ändrad per den 1/1 2021 efter beslut vid SVERAKs årsmöte 2020.)

SVERAKs bankgiro 630-2962 eller swisha till nr. 123 222 82 94 – enbart om du ska stambokföra kullen via blankett
Vid inbetalning ange gärna att det avser stambokföring, ditt stamnamn och kullens födelsedatum. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank.

Är du inte boende i Sverige
– eller betalar via utländsk bank – tillkommer en administrativ avgift om 50 kronor per försändelse och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt som “normal” avgift.

Visste du att redan…
1962 beslutades att veterinärintyg skulle insändas att katten inte var monorchid eller kryptochid  (ej normal testikelstatus). 1963 beslutades att hanar med medfött navelbråck inte fick användas i avel och detta gällde senare även honkattern

Klarlägganden

Klarläggande: När/hur räknas kull?

När en kull är född är den att betrakta som en tagen kull oavsett om den, av vilken anledning som helst, olyckligtvis dör. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 7/10)


Klarläggande: Katt med sporrar rekommenderas ej i avel

Sporrar kan betraktas som en defekt – som säkerligen har någon slags ärftlighet – och därför rekommenderas inte att katt med sporrar används i avel. Lämpligt är att i samband med kastrering ta bort extrasporre/sporrarna om den/de besvärar katten. (HK/TUK 2012-05 – konf styr.möte 2012-10 – reviderat SVERAKs styrelsemöte nr 6/14)