År: 2023

Ålder vid leverans av kattungar

Från 1 september 2023 gäller att leverans av kattunge kan ske från 12 veckors ålder, under förutsättning att veterinär gett sitt godkännande på förbundets besiktningsblankett. Utan godkännande på förbundets besiktningsblankett

Läs mer »
Nya åldersindelningar från 1 jan

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12, som träder ikraft 2024-01-01 Från ovanstående datum gäller följande för klasserna 9-12: ● klass 12: 4

Läs mer »

Nya åldersindelningar från 1 jan

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12, som träder ikraft 2024-01-01 Från ovanstående datum gäller följande för klasserna

Läs mer »
Rulla till toppen