Ålder vid leverans av kattungar

Från 1 september 2023 gäller att leverans av kattunge kan ske från 12 veckors ålder, under förutsättning att veterinär gett sitt godkännande på förbundets besiktningsblankett. Utan godkännande på förbundets besiktningsblankett gäller den av FIFe beslutade åldern om 14 veckor.

SVERAK uppmanar alla uppfödare att behålla en kopia av besiktningsintyget, likväl som man behåller ett överlåtelseavtal.

Nya besiktningsblanketter (bl.nr 3010, 3011 och 3012) finns nu tillgängliga på hemsidan.

Rulla till toppen