COVID 19 – undantag utställningsregler 2022

UPPDATERING 16 NOVEMBER 2021

Nedanstående undantag är förlängda av FIFe under 2022 (31-12-2022).

Original-inlägget följer nedan, med påverkade datum markerade med rött.

Med anledning av COVID-19 pandemi och dess konsekvenser som innebär att antalet utställningar minskat avsevärt och att utställare inte kan eller vill resa mellan länder har FIFes styrelse beslutat att tillåta vissa undantag från rådande regelverk.

COVID-19 – Undantag från utställningsregler
Nya temporära bilagor 2A, 3A och 5A (giltiga till 31-12-2022)

Tillägg 2A – antal certifikat, länder och domare för titlarna GIC/GIP och SC/SP

Tillåt att alla certifikat beviljas i 1 eller 2 länder för titlarna
                      -GIC/GIP:  7 CAGCIB/CAGPIB av minst 5 olika domare
                      -SC/SP: 10 CACS/CAPS av minst 7 olika domare
Minst ett certifikat i varje klass måste vara erhållet på utställning arrangerad efter 01-07-2020.

Detta undantag gäller för länder listade i tillägg 2 till 31-12-2022.

Tillägg 3A – antal certifikat, länder och domare för titlarna IC/IP, GIC/GIP och SC/SP

Tillåt att alla certifikat beviljas i 1 eller 2 länder för titlarna

                      -IC/IP: 5 CACIB/CAPIB av minst 3 olika domare
                      -GIC/GIP:  7 CAGCIB/CAGPIB av minst 5 olika domare
                      -SC/SP: 10 CACS/CAPS av minst 7 olika domare
Minst ett certifikat i varje klass måste vara erhållet på utställning arrangerad efter 01-07-2020.

Detta undantag gäller för europeiska FIFe medlemsländer inte listade i tillägg 2 eller 3, till 31-12-2022.

Tillägg 5A – antal Best In Show för titeln Junior Winner

Tillåt att titeln Junior Winner delas ut till katt född 16-05-2019 eller senare som har vunnit Best In Show 3 gånger i klass 11 och/eller 12. Detta undantag gäller alla FIFe medlemsländer inte listade i tillägg 5, till 31-12-2022.

Dessa tillfälliga tillägg gäller nu över paragrafer 4.4.b och 4.5.b men också paragraf 4.7 i utställningsreglerna. Det högsta antal certifikat som krävs för GIC/GIP är 7 och för SC/SP är det 10. Några har kanske redan det antalet certifikat erhållna innan 01-07-2020, det betyder att de behöver erhålla ytterligare ett certifikat efter detta datum för att i enlighet med de nya kraven kunna ansöka om titeln.

Not:
Dessa undantag innebär att en katt född 16-05-2019 eller senare som har blivit Best In Show minst 3 gånger får erhålla titeln Junior Winner.

Direktlänk till FIFe’s nyhetssida där alla undantag finns.

OBS! Tänk på att dessa undantag INTE påverkar ordinarie regel, som också kan tillämpas.

Rulla till toppen