Rapporteringsstopp 1-4 januari

OBS! Under perioden 1-4 januari får Sinbad inte användas!

För att klubbens medlemsantal per 201231 ska bli korrekt gör vi ett ”rapporteringsstopp” under perioden 1-4 januari 2021 (så vi hinner avsluta 2020 års medlemslistor och sända faktura). Ni ska alltså INTE lägga in några nya medlemmar eller göra några ändringar fören tidigast den 5 januari.

I början av januari 2021 faktureras årsavgift till SVERAK. Årsavgiften är baserad på klubbens antal huvudmedlemmar (H), familjemedlemmar (F) och huvudhedersmedlemmar (HHe) per den 31 december 2020. Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid SVERAKs årsmöte. Läs mer om slutfaktura och beräkning på SVERAKs hemsida: https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/

Finns frågor? Välkommen att kontakta SVERAKs kansli.

Vi passar på att önska

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR