Angående obekräftade utbrott av felint parvovirus (FPV)

Det har de senaste årtiondena vid flertalet tillfällen rapporterats om sporadiska utbrott av felint parvovirus (FPV), med allvarlig utgång, även bland vaccinerade katter. FPV, även kallat felint panleukopenivirus, är ett mycket vanligt och smittsamt virus. FPV har mycket hög dödlighet bland ovaccinerade katter.

Under 2023 har sådana utbrott rapporterats, tex från USA. Olika teorier om orsaken till utbrotten har florerat, tex att viruset muterat så att det undgår det skydd katten får från vaccin. Dock har inte dessa teorier verifierats av myndigheter eller kunnat visas ha vetenskapligt stöd.

Under 2023 har en studie genomförts vid Cornell University, USA (se länk till studiens informationssida nedan), för att undersöka de stammar av viruset som finns idag med avseende på om de vaccin vi har idag fortfarande ger ett effektivt skydd. SVERAK har idag fått ta del av dessa forskares ännu opublicerade slutsatser. Studien visar att även fast de stammar av FPV som cirkulerar idag har förändrats något sedan vaccinen utvecklades för ca 50 år sedan, så finns det ingenting som tyder på att dessa mutationer påverkar vaccinets effektivitet. Forskarnas teori är istället att vissa katters ökade känslighet mot FPV beror på ofullständig grundvaccination eller utebliven/försenad omvaccination.

SVERAK rekommenderar alla kattägare att noggrant följa SJVs och SVAs rekommendationer om grund- och omvaccination och att man kan överväga den icke obligatoriska tredje vaccinationen, vid 14-16 veckors ålder, som föreslås.

Läs mer om vaccination av katt här:

https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/katt/infektioner-i-kattgrupper-nagra-basala-rad/vaccination-av-katt/

Länk till information om studien:

https://www.vet.cornell.edu/research/awards/202207/antigenic-and-genetic-variation-feline-panleukopenia-virus-and-vaccine-immunity?fbclid=IwAR2xlQroKORGrqzyfdp085KA8BKSyzNC1pLq35oRU8X1gnPI0bG0lfOsZ9k

Rulla till toppen