Sammanställning av ändringar från 1 januari 2024

Sammanställning av ändringar i FIFe och SVERAKs stadgar, regler, rasstandards och EMS-lista från och med 1 januari 2024.
Sammanställt av Cecilia Wennergren, SVERAKs kansli

BRR=regler för uppfödning och stambokföring
SR=regler för utställning
GP=generella delen av rasstandarden

För aktuella stadgar och regler hänvisas till https://www.sverak.se/for-medlemmar/stadgar-regler/

Rasstandards och generell del hänvisas till http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php

FIFes fond för katt – ny text [generella regler § 9.2]

Forskning inom medicin och hälsa för katt ska sponsras av FIFes fond för katt.
Forskningsanslag beviljas av FIFes styrelse och kan föreslås av FIFes Health & Welfare kommission eller av FIFe-medlem.

Standard för helig birma (SBI) – borttag av text [standard SBI]

Felet ”Pure white or coloured patches on the chest or belly” är borttaget.

Felet som innebär draget certifikat “A white patch on the genitals” är borttaget.

Stambokföring av mönster på van och harlekin (höggradig vitfläck) varianter – ny text [EMS system + relevanta rasstandards]

Om mönstret på en van (01) eller en harlekin (02) är känt eller är tydligt definierat antingen som shaded, shell, tabby, tigré, spotted eller tickad, ska katten stambokföras med passande kod för mönster (11, 12, 22-25). Övriga katter ska alltid stambokföras med mönsterkod 21.

Alla van/harlekin med mönster i samma färgvariant ska dömas tillsammans i samma klass, oavsett dess mönster och/eller ögonfärg.

Maskade respektive hårlösa/flock van/harlekin mönstrade ska alltid stambokföras med mönsterkod 21, BLH/BSH van/harlekin tippade varianter stambokförs alltid med kod 11.

Maxantal kullar – ny text [BRR § 2.2.1]

Honkatter får inte ha fler än två kullar inom tolv månader, utöver redan befintlig regel om att hon inte får har fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod.

Stamnamn – justering av text [BRR § 5.2.6]

Stamnamn inregistrerade i FIFes BCN stryks på begäran av det FIFe-förbund där namnet är registrerat och kan därefter bli tillgängligt om något av följande kriterier är uppfyllda:

Ett stamnamn kan bli tillgängligt om stamnamnsinnehavaren är avliden utan att lagfaren arvinge gjort anspråk på namnet inom fem 20 år.

Förteckning över icke godkända raser – ny text [BRR § 8.1 & § 8.3]

BGL non * Bengal långhår (syskonras med BEN)

Obligatoriskt hälsotest – ny text [Bilaga 1 genetiska tester BRR § 3.5.1]

Burmese Head Defect (BHD) på bombay (BOM)

Vinnarutställningar – justering av text [SR § 2.6.2]

Vinnarutställningar ska genomföras under perioden februari till och med juni kan genomföras vilken månad som helst under året, med undantag av oktober och november.

Vinnarutställningar – ny text [SR § 2.6.6 och BRR 5.3.1]

Ny vinnarutställning: Black Sea Winner Show, organiseras i Moldavien, Rumänien eller Ukraina.
Ny titel: Black Sea Winner (BSW).

Utställningstitlar Kitten Champion (KCH) och Junior Champion (JCH) – ny text [SR § 4.2 och BRR 5.3.1]

Under förutsättning att katten uppnått lägst minimumpoäng (93 poäng, ref § 6.9):

 • tilldelas CACC i klassen ”kattunge” (klass 12)
 • tilldelas CACJ i klassen ”junior” (klass 11)

För att uppnå titeln Kitten Champion eller Junior Champion, måste katten ha tilldelats

 • 3 (tre) CACC respektive CACJ
 • av 3 (tre) olika domare
 • vid 3 (tre) nationella eller internationella FIFe-utställningar

Ras Best in Show – justering av text (antal katter) [SR § 4.9.4]

En utställningsarrangörer kan arrangera separat Best in Show för en ras (”Ras BIS”), på följand villkor:

1.   Minst 50 40 katalogförda katter av valfri ras (definierat med EMS kod) ska delta i tävlingen i klass 1-12. Syskonras (se FIFes regler för uppfödning och stambokföring 6.1) kan ingå om utställningsarrangören anser detta.

2.   Antalet katalogförda katter i de andra raserna inom kategorin måste vara minst 40 30 totalt i klass 1-12.

—-

7.   50 40 katter är minimum antal, FIFe-förbund kan öka minimum antalet för ”Ras BIS” hos sina utställningar eller länder till ett större antal.

—-

Röstning under Best in Show – ny text [SR § 4.9.7]

Röstning och resultat under Best in Show måste presenteras även på engelska, om annat språk används.

National Winner – ny text [SR § 4.17]

5. Vinnande katter får NW-titeln, samt tillägg av år, registrerad på samma sätt som övriga FIFe-titlar (se SR § 4.1.1).

Ny åldersindelning för klass 9-12, 13a och 14 – justerad text (ålder) [SR § 5.4]

 • klass 12                          Kattunge 4-7 4-8 månader
 • klass 11                          Junior 7-10 8-12 månader
 • klass 9 eller 10             Öppen/Kastrat 10 12 månader

Konsekvensändringar:

 • klass 13a (novis)         10 12 månader [SR § 5.4 och BRR § 9.2.3]
 • klass 14 (huskatt)       okastrerade huskatter äldre än 10 12 månader äger inte tillträde till utställning [SR 3.4]
 • Nationellt SVERAK-tillägg: Klass 18 Kullklass [SR § 5.4]
  I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är 4-7 4-8 månader.
 • Tabell, Diskvalificering och allmänna fel, fel 1.7, 1.8, 1.9 och 7.2: ålder justeras från 10 till 12 månader. [tabell i SR, GP och standards]
Rulla till toppen