Tävling – ny logotyp till vårt Kattförbund!


Kattförbundet SVERAK utlyser en tävling där vi vill få in idéer/förslag på ny logotyp.

På årsmötet beslutades det att vi i större utsträckning ska synliggöra kattförbundet. Förbundsstyrelsen gör därför nu ett rejält omtag kring vår marknadsföring och vi har, efter en mer ingående diskussion kring vårt varumärke, sett ett behov att ”uppdatera/förnya” vår logotyp. Detta presenterades på senaste ordförandekonferensen där vi fick ”godkännande” på att gå vidare med ny logotyp. Vi ser det också som ett naturligt steg att skapa en ny logotyp efter att i stort sätt använt samma logotyp i nära 60-70 år.

Vi vill behålla igenkänningsfaktorn där vi använder gult/svart i vår logotyp, men där vi får ett mer kattlikt huvud och där ”Kattförbundet SVERAK” finns med i ny logotyp.

Vi förbehåller oss rätten att göra de ändringar som vi anser nödvändiga eller använda delar av en idé som inkommit för att få fram en ny logotyp. Deltagarna i tävlingen är medvetna om att all copyright kommer tillfalla Kattförbundet SVERAK. Inkommande bidrag får ej strida mot upphovsrätter och ska vara skapade av bidragslämnaren själv.

Vinnaren/vinnarna av tävlingen som inkommer till oss kommer att bli omnämnd/-a när vi berättar om framtagandet av ny logotyp i såväl Våra Katter som på vår webbplats. Det är alltså äran som är belöningen, dvs det kommer inte utgå någon ersättning, varken i samband med tävlingen eller i framtiden, till vinnaren/vinnarna.

Vi vill ha in bidrag via mail till sverak@sverak.se senast till den 10 december.

Tävling - ny logotyp
Rulla till toppen