SVERAKs guide till frivilliga hälsotest

Det finns hälsotest för kattens vanligaste och allvarligaste genetiska sjukdomar som inte ingår i FIFes obligatoriska hälsoprogram. Dessa hälsotest är frivilliga verktyg som kan användas som stöd för en hälsosam avel på alla raskatter. Vi har nu tagit fram en guide där du hittar beskrivning av några sjukdomar, vilka test som är relevanta för olika raser samt riktlinjer för avel vid positivt test.

Rulla till toppen