Hantering av medlemmar i december

Efter rapporteringsstoppet för Våra Katter 6/22 ska inga enskilda medlemmar flyttas mellan klubbar, detta ska endast ske om enskild medlem uttryckligen önskat det (dvs aktivt lämnat ”gamla” klubben). Detta för att säkerställa att klubbar får korrekt medlemsantal per sista december/korrekt röstetal. Helt nya medlemmar kan läggas in i december. Det förutsätts då att klubben låter deras medlemskap löpa hela nästkommande år.

Rulla till toppen