Rasen Europé (EUR) utnämnd till svensk nationalras

I samband med kattförbundet SVERAKs årsmöte i Örebro den 19 mars 2022 där 31
kattklubbar från hela Sverige var representerade, valde man att utnämna rasen Europé (EUR) till en svensk nationalras.

En nationalras är en ras som anses ha sitt ursprung i landet. Utnämnandet syftar till att erkänna dels rasens ursprung, dels dess tillhörighet till svenskt kulturarv.

Kattförbundet SVERAK har sedan bildandet av den första kattklubben, 1946, stambokfört en ras som har sitt ursprung från den svenska huskatten (bondkatten). Europén stambokfördes i början som svensk huskatt, något som vittnar om dess ursprung som lantras och en del i det svenska kulturarvet.

Läs mer om rasen här på vår hemsida

Europé – svensk nationalras

© Foto: Eivor Rasehorn