Europé

Rasen Europé (EUR) utnämnd till svensk nationalras
I samband med kattförbundet SVERAKs årsmöte i Örebro den 19 mars 2022 där 31
kattklubbar från hela Sverige var representerade, valde man att utnämna rasen Europé (EUR) till en svensk nationalras.

Godkänd som ras…
Europé har varit en godkänd ras sedan bildandet av den första kattklubben 1946.

Från början hade europé och brittiskt korthår en gemensam standard. Efter en del diskussioner beslutade FIFes GF (1981) att  europeiskt korthår och brittiskt korthår skulle dömas var för sig – och då blev brittiskt korthår en “egen ras”. Fram till dess registrerades blå europé som brittish blue (och ibland chartreux) – dessa katter är numera registrerade som brittiskt korthår (blå) i SVERAKs stambok.

EMS raskod: EUR  Engelskt namn: European

Historia och ursprung
Från början hade den rasnamnet svensk huskatt, men döptes senare om till europeiskt korthår och heter numera enbart europé.

Det är inte helt klarlagt om européns sattare typ och tätare päls beror på anpassning till det kallare klimatet i Europa eller på någon inblandning av europeisk vildkatt innan den nådde våra breddgrader. Under 1 400 år var den troligen den enda rasen i Europa – här i Sverige fanns den redan på 400-talet.

Den renrasiga europén är idag nästan är utdöd i flertalet länder, och det är bara i Finland och Sverige som den förekommer i större antal. Den har avlats och ställts ut i Sverige sedan 1940-talet.

Separeringen (se mer under “Godkänd som ras”) av europé och brittiskt korthår var en lång och omdiskuterad process som trädde i kraft under slutet av 1982 och gällde fram till 1985.

© Foto: Eivor Rasehorn
© Foto: Eivor Rasehorn
© Foto: Eivor Rasehorn

Europé är en livfull, anpassningsbar, godmodig och klok ras.

Europé är inte en huskatt – utan är en raskatt med dokumenterad bakgrund och utan inblandning av andra raser.

Den är vår urgamla, inhemska korthårskatt och direkt ättling till den första tamkatten.

© Foto: Eivor Rasehorn
© Foto: Eivor Rasehorn
© Foto: Eivor Rasehorn

Päls
Pälsen är kort, spänstig, tät och glansig och förekommer i många färger och mönster.

Storlek och utseende
Det är en kraftig och muskulös katt med medellånga ben och stadiga och runda tassar. Svansen är mediumlång och ganska tjock vid basen men smalnar av till en rundad tipp.

Européns huvud är ganska stort och ger intryck av att vara rundat, men är något längre än det är brett. Hakan är kraftig och nosen är rak och jämnbred och övergår i en mjuk böj mellan ögonen.

Ögonen är runda och öppna och lätt snedställda. Öronen är medelstora och är lika breda som höga.

Hälsa
Det finns inget särskilt hälsoprogram för europé inom SVERAK.