Styrelsebeslut ang FIFes beslut om ryska katter

SVERAKs styrelse har idag, söndag 6/3 på ett extrainsatt styrelsemöte beslutat följande med anledning av FIFes beslut angående import av ryska katter.

FIFe har beslutat att ingen katt uppfödd i Ryssland får importeras och registrerats i någon FIFe stambok utanför Ryssland efter den 1 mars 2022.

För att detta inte ska drabba våra svenska uppfödare har SVERAKs styrelse därför beslutat att:

  • Katter som redan finns i Sverige och alltså har kommit hit före 1 mars 2022 bör snarast påbörja sin registrering i SVERAKs stambok. Dock ska detta ske senast 20 mars 2022.
  • Ägare till ryska katter som av någon anledning kommer till Sverige efter 1 mars kan kontakta SVERAKs kansli för vidare information.

FIFe har vidare beslutat att inga katter som tillhör utställare som bor i Ryssland (oavsett förbund) får komma in på någon FIFe utställning utanför Ryssland.

  • SVERAK uppmanar sina svenska domare och elever att inte deltaga på utställningar i Ryssland eller Belarus. (För närvarande avråder dessutom UD från resor till Ryssland).
  • SVERAK uppmanar sina svenska klubbar att inte bjuda in domare från Ryssland eller Belarus på sina utställningar. Dessa beslut gäller till att börja med till 31 maj eller tills vi får andra beslut från FIFe.

9 mars 2022
Nyheter på Jordbruksverkets hemsida rörande Ukraina >>