Styrelsebeslut ang FIFes beslut om ryska katter

Under SVERAKs årsmöte, helgen 16-17 mars 2024, beslutades det enhälligt att förlänga beslutet om fortsatta restriktioner angående Ryssland till 31 mars 2025.

Fortsatta restriktioner angående Ryssland


Den 25-26 maj 2023 har vårt internationella förbund (FIFe) genomfört sin generalförsamling (det högst beslutande organet). Vid generalförsamlingen fanns förslag om att förlänga de nu gällande restriktionerna, tyvärr avslogs denna motion. Kattförbundet SVERAK var en av de 18 medlemmarna som reserverade sig mot besluten och samtliga nationsförbund som röstat för motionen valde att följa SVERAKs exempel med resultatet att trots att generalförsamlingen är ett forum där anonymitet i röstningen anses vara av högsta vikt så har alla dessa nationsförbund valt att träda fram tillsammans i protest.
SVERAKs styrelse har, med anledning av ovanstående, den 26 maj beslutat att på nationell nivå förlänga de restriktioner som redan gäller.

Det innebär:

  • Enskilda medlemmar till SVERAK-ansluten kattklubb får, även fortsättningsvis, inte importera någon katt uppfödd i Ryssland oavsett vilken organisation som utfärdat sin stamtavla.
  • Utställare som bor i Ryssland får inte anmäla sina katter på någon SVERAK-utställning oavsett vilken organisation dessa utställare innehar sitt medlemskap i.
  • Enskilda medlemmar till SVERAK-ansluten kattklubb får inte deltaga på utställningar i Ryssland.
  • SVERAK-anslutna klubbar får inte bjuda in domare från Ryssland på sina utställningar.

Detta beslut gäller från och med den 26 maj och till att börja med, till 31 mars 2024.

Arkiverad info gällande “ryska katter” (historik)

UPPDATERING 220609
Med hänsyn till situationen i Ukraina, har FIFe generalförsamling 2022 beslutat om följande restriktioner från och med 27.05.2022:

• FIFe Medlemmar utanför Ryssland får inte importera någon katt uppfödd i Ryssland i sina stamböcker, oavsett vilken organisation som utfärdat sin stamtavla
• Utställare som bor i Ryssland får inte anmäla sina katter på någon FIFe-utställning utanför Ryssland, oavsett vilken organisation dessa utställare innehar sitt medlemskap i
• Det är förbjudet att anordna FIFe-show i Ryssland.
 
Dessa restriktioner gäller fram till 31.05.2023 och kommer att ses över när det behövs.

SVERAKs styrelse har idag, söndag 6/3 på ett extrainsatt styrelsemöte beslutat följande med anledning av FIFes beslut angående import av ryska katter.

FIFe har beslutat att ingen katt uppfödd i Ryssland får importeras och registrerats i någon FIFe stambok utanför Ryssland efter den 1 mars 2022.

För att detta inte ska drabba våra svenska uppfödare har SVERAKs styrelse därför beslutat att:

  • Katter som redan finns i Sverige och alltså har kommit hit före 1 mars 2022 bör snarast påbörja sin registrering i SVERAKs stambok. Dock ska detta ske senast 20 mars 2022.
  • Ägare till ryska katter som av någon anledning kommer till Sverige efter 1 mars kan kontakta SVERAKs kansli för vidare information.

FIFe har vidare beslutat att inga katter som tillhör utställare som bor i Ryssland (oavsett förbund) får komma in på någon FIFe utställning utanför Ryssland.

  • SVERAK uppmanar sina svenska domare och elever att inte deltaga på utställningar i Ryssland eller Belarus. (För närvarande avråder dessutom UD från resor till Ryssland).
  • SVERAK uppmanar sina svenska klubbar att inte bjuda in domare från Ryssland eller Belarus på sina utställningar. Dessa beslut gäller till att börja med till 31 maj eller tills vi får andra beslut från FIFe.

9 mars 2022
Nyheter på Jordbruksverkets hemsida rörande Ukraina >>

Rulla till toppen