** UPPDATERAD 26 MARS – Nya krav om att registrera anläggning om du har kattuppfödning

100 000-tals djurhållare får mer tid på sig att registrera var djuren hålls.

Pressmeddelande från Jordbruksverket
– 26 mars 2021

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, har nu flyttats fram till den 1 oktober. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

Läs hela pressmeddelandet via denna länk:

https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/100-000-tals-djurhaallare-faar-mer-tid-paa-sig-att-registrera-var-djuren-haalls-3085538


Ursprungsinlägget

Från och med 21 april i år börjar EUs nya djurhälsoförordning att gälla, enligt den ska även kattuppfödare i vissa fall registrera sin anläggning. Det är omfattningen av katthållningen som avgör detta, även hem = anläggning. Detta görs på Jordbruksverkets hemsida och ska senast vara gjort då förordningen börjar gälla, det vill säga 21 april. Detta har med smittspårning av smittsamma sjukdomar att göra, eftersom varje Länsstyrelse är sin egen finns det i dagsläget inget övergripande register över hur många tillståndspliktiga anläggningar det finns i landet.

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial

Vilka behöver då registrera sin anläggning?

Jordbruksverket säger själva att det är de som har tillstånd enligt djurskyddslagen att bedriva verksamhet med katter som ska registrera sin anläggning. Så enkelt är det dock inte, kanske har du ett tillstånd för att du i framtiden eventuellt tänker ta fler kullar än 2 på ett år, kanske har du tidigare haft större verksamhet än du har i nuläget, då behöver du inte söka endast av den anledningen att du har tillstånd. Det finns även de som har tillstånd att ha 10 katter eller fler utan att ha någon större avelsverksamhet, inte heller då omfattas du av dessa nya regler.

Nedan punkter är tagna från Jordbruksverket hemsida och är deras kriterier för vilken katthållning som är kommersiell

  • Föder upp 3 eller fler kullar katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år (Till denna grupp räknas avelshanar som man lånar ut.)
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning

Hur räknar man om man har /är fodervärd?

Vad gäller just kravet på att registrera anläggning räknas varje anläggning för sig, har man två hankatter hos sig och en hos fodervärd behöver man alltså inte registrera sin anläggning om inte andra kriterier har fyllts för att behöva det. Även fodervärd kan behöva registrera anläggning om den har tre katter som lånas ut till avel hos sig. För tillståndet enligt djurskyddslagen brukar man räkna ihop alla katter man hyr/lånar ut eftersom man då är den som får betalt.

Vad gäller honkatter som är hos fodervärd så räknar man in dem i sin anläggning enligt de två sista punkterna, är man fodervärd och har 3 kullar eller fler per år så får man även registrera den anläggningen.

Krav för vissa exporter

Det kommer även krävas en registrerad anläggning med nummer för att kunna få ett veterinärintyg för export utfärdat, dessa intyg krävs när du exporterar en katt där försäljningen sker efter resan. Om ägaren eller ombud hämtar katten så säljs katten i Sverige och katten reser då som sällskapsdjur med sin ägare eller dess ombud. För import inom EU gäller samma regler för uppfödaren du köper från, det är beroende på var försäljningen sker (före eller efter resa) om de behöver något särskilt intyg, det är dock ingen skillnad från dagens regler då kommersiell export kräver särskilda intyg redan idag.

Hur går då själva anmälan till?

Man klickar sig in på Jordbruksverket, det går även att registrera via pappersblankett, men den handläggningen tar längre tid. I anmälan ska bla antal byggnader och utomhusarea i ha anges, utomhusarean är endast till för djur som hålls ute, dvs inte tillämpligt i vårt fall. Ange 0

När man ska ange datum för när anmälan ska gälla ifrån kan man ange max ett år tillbaka, har du haft anläggningen längre än så ange du det datumet, dock kan de inte kräva att det finns något registrerat före 21 april i år

Under “Aktuell kategori”: Här anges hur många vuxna katter man räknar med att man har, det kan ju variera från år till år och även under året. Man får beräkna någon form av genomsnitt. Likadant får man beräkna hur många kattungar man kommer ha samtidigt. Det är ju inte bara hur många som föds inom samma period utan hur många kattungar man har samtidigt, från födsel till leverans. Dessa antal är tänkta att vara uppskattade siffror och gör alltså inget om man överskrider (eller underskrider) dessa med några individer

Maxkapacitet ska anges, här räknar man in hur många katter man kan räkna med att ha som mest, vuxna + kattungar (ja, det kan bli väldigt många)

“Typ av anläggning” – här väljer man “Hållande av djur”

Exempel:Tillstånd enligt djurskyddslagenRegistrera anläggning
Du föder upp 3 kullar på ett årxx
Du har 10 eller fler katterx 
Du lånar ut en avelshane hos dig och 2 hos fodervärd/ar under ett årx 
Du lånar ut 3 avelshanar hos dig under ett årxx
Du föder upp 2 kullar hos dig och 2 hos fodervärd (alla kattungar säljs) under ett årxx
Du omplacerar 3 inköpta avelskatter under ett årxx

Rulla till toppen