Tidningen Våra Katter - för dig som gillar katter!

Om Tidningen

Våra Katter är SVERAKs  officiella förbundstidning. I tidningen presenteras vanligtvis en (eller flera) av alla våra raser som finns inom vårt internationella förbund FIFe.

Tidningen vänder sig till alla som kattintresserade och utkommer med sex nummer per år.
Här hittar du underbara fotografier på katter, intressanta raspresentationer, veterinärartiklar och mycket annat!

Om katt förstås!

Annonsera mera

Du vill väl också synas…

…genom att annonsera når du ut till andra kattvänner samtidigt som din annons får en stor spridning genom att tidningen även sänds till ett stort antal av Sveriges veterinärer samt bibliotek.

Välkommen med din bokning!

Kommersiell annonsör (företag och liknande) eller enskild medlem i SVERAK-klubb som har ”kattrelaterat företag” (webbshop eller liknande) – kontakta annons@varakatter.se för annonspriser och annonsinformation.

Så här enkelt bokar du

Fundera och bestäm
1.  annonsstorlek
2.  vem ska göra annonsen
3.  vilken summa ska förskottsbetalas.

Det finns några olika annonsstorlekar att välja bland. Mer information om respektive annonsstorlek – pris, annonsmallar mm – hittar du under respektive rubrik i annonsmenyn. Bortsett från miniannons placeras annonser på olika ställen i tidningen. Om din annons gäller den ras som aktuell ”special” handlar om placeras den i möjligast mån i anslutning till raspresentationen.

Välj från miniannons (den minsta annonsen/radannons) upp till helsida (uppslag = två helsidor bredvid varandra). Oavsett vilken annons du väljer har den ett stort reklamvärde eftersom Våra Katter når så många läsare  men självklart – ju STÖRRE annons desto mer synbarhet!

Oavsett annonsstorlek eller vem som gör annons gäller att bokning sker till annons@varakatter.se

Skapa egen annons?

Du som vill skapa en egen annons – tänk på att det är viktigt att göra annonsen som bild – med den pixelstorlek för respektive annons – direkt i ditt bildbehandlingsprogram och ha som den utgångspunkt.

 1. Använd den annonsmall som finns att hämta under rubriken för den annonsstorlek du vill ha
 2. Högerklicka på hyperlänken ”Hämta annonsmall” och välj ”Spara/save…” och spara mallen på din hårddisk
 3. Använd ditt bildbehandlingsprogram för att öppna mallen och skapa annonsen.
 4. Spara som bild och förstora den för att se att den ser läsbar ut.
 5. Sänd tryckfärdigt annonsunderlag till annons@varakatter.se
 6. Glöm inte att meddela uppgifter om bokning (vilket nummer, annonsstorlek samt ditt namn och adress).
 7. Tänk på att förskottsbetala annonsen.
 
Hjälp med utformning/layout?

Behöver du hjälp med utformning och layout? Du kan få denna hjälp av Barbro Åberg för en kostnad av 20 % av ordinarie annonspris (gäller ej miniannons där layout sker utan kostnad). Allt som behöver insändas till Barbro är annonstext och eventuell bild. Bilder som sänds via e-post ska vara i jpg, tif eller annat bitmappsformat och 300 dpi (upplösning). Kontakta Barbro barbro.aberg@varakatter.se.

Repris av tidigare publicerad annons?

Vill du ”återanvända” en tidigare publicerad annons? Om du haft en annons tidigare och vill ha exakt samma annons igen meddelar du – i samband med bokningen som sker till annons@varakatter.se – vilken annons det gäller samt i vilket nummer som den var publicerad. Våra Katters redaktör har sparat annonsen och publicerar då samma igen. Det utgår ingen extra kostnad för detta.

Annonspriserna är starkt subventionerade och gäller enbart för SVERAK-klubbar, SVERAK-klubbars enskilda medlemmars uppfödning samt rasringar. Rasring som annonserar minst 6 nr i rad erhåller dessutom länkning till rasringens hemsida – på sida med raspresentation för berörd ras.

Förskottsinbetalning sker till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning. Ange tydligt vad betalningen avser samt i vilket/vilka nummer annonsen ska vara införd.

SVERAKs styrelse beslutade (vid styrelsemöte nr 7/15) att från den 7 februari 2016 gäller att icke kommersiella annonser ska förskottsbetalas. Först när betalning ankommit SVERAK betraktas annonsen som bokad. Ingen fakturering av icke kommersiella annonser sker (som bokats efter den 7 februari 2016).

Annonsstorlekar

Gäller ej kommersiell annonsör (företag och liknande) eller enskild medlem i SVERAK-klubb som har ”kattrelaterat företag” (webbshop eller liknande). Kontakta annons@varakatter.se för information om annonspriser och övrig annonsinformation.

Miniannons kan även kallas radannons – med bild och text – är 1/18-sida 85×27 mm (283*319 pixlar).

Radannonserna är uppdelade under rubrikerna Kategori I, II, III och IV samt övrigt och under respektive rubrik finns (i dagsläget) underrubrikerna; ”Uppfödning”, ”Avelshane”, ”Rasring”. Rasring som har miniannnons i Våra Katter (minst sex nummer i följd) får ”annons”/länk till rasringens hemsida under respektive raspresentation på SVERAKs hemsida.

Boka så här:
1. Fyll i nedanstående formulär. Observera! för att kunna slutföra bokningen är krav att du fyllt i alla uppgifter med undantag av ev. meddelande till Våra Katter och bilaga.
2. Bild/logotyp som bifogas ska vara tif, jpg eller dylikt bitmappsformat i 300 dpi – maximalt 2 Mb.
3. Förskottsbetala annonsen till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning.
Finns frågor – kontakta Våra Katter, Barbro Åberg barbro.aberg@varakatter.se eller annons@varakatter.se

  * obligatorisk uppgift

  Annonsörens för- och efternamn *

  Annonsörens/kontaktpersonens e-post *

  Antal nr: *
  1 nr 200 kr2 nr 400 kr6 nr 850 kr12 nr 1 500 kr

  Med start utgåva: *
  nr 1…nr 2…nr 3…nr 4…nr 5…nr 6…

  Annonsen förskottsbetald datum: *
  Önskar annons under rubriken: *
  UppfödningAvelshaneRasringÖvrigt
  För rasen (eller rasringen) *

  Skriv annonstext – maximalt 220 tecken – nedräkning använda tecken: *220
  Kort meddelande till Våra Katter

  Bilaga max 2mb

  Annonskostnad ”visitkort” 1/12-sida

  300 kr/nr

  Förskottsbetala annonsen till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning

  Högerklicka på länken nedan – välj ”Spara/save…” och spara mallen på din hårddisk

  Hämta annonsmall: 90*45 mm (1063*531 pixlar)

  Boka och skicka tryckfärdig annons till annons@varakatter.se

  Annonskostnad 1/8-sida

  500 kr/nr

  Specialpris: 400 kr/nr
  om du annonserar i fler än tre nummer i följd eller
  om du annonserar samma ras som aktuell rasspecial

  Förskottsbetala annonsen till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning

  Välj annonsmall och högerklicka på länken nedan – välj ”Spara/save…” och spara mallen på din hårddisk

  Hämta annonsmall: Stående 60*80 mm (709*945 pixlar)

  Hämta annonsmall: Liggande 90*60 mm (1063*709 pixlar)

  Boka och skicka tryckfärdig annons till annons@varakatter.se

  Annonskostnad 1/4-sida

  800 kr/nr

  Specialpris: 640 kr/nr
  om du annonserar i fler än tre nummer i följd eller
  om du annonserar samma ras som aktuell rasspecial

  Förskottsbetala annonsen till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning

  Välj annonsmall och högerklicka på länken nedan – välj ”Spara/save…” och spara mallen på din hårddisk

  Hämta annonsmall: Stående 90*130 mm (1063*1535 pixlar)

  Hämta annonsmall: Liggande 185*60 mm (2185*709 pixlar)

  Boka och skicka tryckfärdig annons till annons@varakatter.se

  Annonskostnad halvsida 1/2

  1 300 kr/nr

  Specialpris: 1 040 kr/nr
  om du annonserar i fler än tre nummer i följd eller
  om du annonserar samma ras som aktuell rasspecial

  Förskottsbetala annonsen till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning

  Välj annonsmall och högerklicka på länken nedan – välj ”Spara/save…” och spara mallen på din hårddisk

  Hämta annonsmall: Stående 90*260 mm (1063*3071 pixlar)

  Hämta annonsmall: Liggande 185*130 mm (2185*1535 pixlar)

  Boka och skicka tryckfärdig annons till annons@varakatter.se

  Annonskostnad  helsida 1/1

  2 000 kr/nr

  Specialpris: 1 600 kr/nr
  om du annonserar i fler än tre nummer i följd eller
  om du annonserar samma ras som aktuell rasspecial

  Förskottsbetala annonsen till SVERAK bg 630-2962 samtidigt med bokning

  Högerklicka på länken nedan – välj ”Spara/save…” och spara mallen på din hårddisk

  Hämta annonsmall: 210*297 mm (2480*3508 pixlar)

  Boka och skicka tryckfärdig annons till annons@varakatter.se

  Visst vill du få Våra Katter i din brevlåda!

  Bli huvudmedlem i en SVERAK-klubb och få tidningen genom ditt klubbmedlemskap!

  Vill du prenumerera utan att bli medlem i en SVERAK-klubb? Självklart kan du göra det – och det är enkelt! Betala in prenumerationsavgiften till SVERAKs bankgiro 630-2962. Glöm inte att skriva ditt namn, din adress och att inbetalningen avser ”Prenumeration Våra Katter”.

  Inrikes prenumeration:  3030 kr / 6 nr
  Utrikes prenumeration:  450 kr / 6 nr

  Utgivningsplan

  med reservation för ev ändringar

  Ras: Russian Blue & Huskatt

  Bokningsstopp annonser
  »  7 januari
  Sista materialdag annonser
  »  21 januari
  Prenumerationsstopp
  »  28 januari
  Utgivning
  »  Vecka 7

  Ras: Helig Birma 

  Bokningsstopp annonser
  »  3 mars
  Sista materialdag annonser
  »  17 mars
  Prenumerationsstopp
  »  24 mars
  Utgivning
  »  Vecka 16

  Ras: Ocicat, Egyptian Mau & Sokoke 

  Bokningsstopp annonser
  »  5 maj
  Sista materialdag annonser
  »  19 maj
  Prenumerationsstopp
  »  26 maj
  Utgivning
  »  Vecka 24

  Ras: Siames, Balines, Orientaliskt korthår och långhår 

  Bokningsstopp annonser
  »  7 juli
  Sista materialdag annonser
  »  21 juli
  Prenumerationsstopp
  »  28 juli
  Utgivning
  »  Vecka 34

  Ras: Norsk skogkatt 

  Bokningsstopp annonser
  »  1 september
  Sista materialdag annonser
  »  15 september
  Prenumerationsstopp
  »  22 september
  Utgivning
  »  Vecka 42

  Ras: Perser & Exotic 

  Bokningsstopp annonser
  »  3 november
  Sista materialdag annonser
  »  17 november
  Prenumerationsstopp
  »  8 december
  Utgivning
  »  Vecka 51

  Nr 1/21 Europé

  Nr 2/21 Brittisk korthår & långhår

  Nr 3/21 Ragdoll

  Nr 4/21 Sibirisk Katt & neva masquerade

  Nr 5/21 Rexade raser

  Nr 6/21 Burma & burmilla

  Nr 1/22 Abessinier & somali

  Nr 2/22 Bengal

  Nr 3/22 Turkisk van & turkisk angora

  Nr 4/22 Sphynx, don sphyn & peterbald

  Nr 5/22 Maine Coon

  Nr 6/22 Korat, thai & singapura

  Tidningsredaktion och kontakt

  Annonsbokning
  kontakta annons@varakatter.se

  Titelkatt, insändare och redaktionellt material (text och annonsoriginal)
  sänds till Barbro Åberg eller Ulf Lindström.
  Bilder via e-post ska vara i jpg-format och 300 dpi (upplösning).

  Utställningsinbjudan och ändring i klubbstyrelse
  sänds till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås  sverak@sverak.se

  Redaktör Ulf Lindström
  Säby Nyckelbacken, 732 94 Arboga
  Tel: 070-360 70 50
  ulf.lindstrom@varakatter.se

  Redaktionsmedlemmar

  Barbro Åberg
  Säby Nyckelbacken, 732 94 Arboga  
  Tel: 070-664 11 44
  barbro.aberg@varakatter.se

  Eva Porat
  Rävgräva 314, 705 94 Örebro
  Tel: 019-28 10 20
  eva.porat@varakatter.se

  Annelie Finnebäck 
  Utflyktsvägen 11, 705 92 Örebro
  annelie.finneback@varakatter.se

  Det kostar ingenting att stolt visa upp sin titelkatt i Våra Katter.

  Gör så här: Sänd bild via e-post (bild i jpg-format och 300 dpi upplösning – som bilaga och inte inklippt i texten) till redaktionsmedarbetare Barbro Åberg eller redaktör Ulf Lindström. Glöm inte att i mailet lämna information om katten;

  • – titel (IC/IP eller högre)
  • – kattens namn
  • – färg (utskrivet)
  • – ras (utskrivet)
  • – kön
  • – var titel är tagen (ort, utställning, datum)

  Besök vår webbshop där du ser de tidningar som finns kvar i lager. Välj ut vilket/vilka nummer du vill ha – vi skickar din beställning så snart vi fått betalningen. Vid skick utanför Sverige tillkommer en kostnad om 50 kr per försändelse. Denna avgift inbetalas samtidigt med beställningen.

  Det finns mycket intressant och roligt att läsa även i de äldre tidningarna. Det bör kanske ändå påpekas – mycket händer inom ”kattvärlden” så läs de äldre utgåvorna med viss ”nypa salt”.