Utställningsresultat

Resultatlistor och Klubblistor

För vissa utställningar som under 2022 haft en A/B-utställning så kan det kommit med felaktiga “Klubbrubriker” på resultatlistan. Men det är rätt klubb på alla flikar (längst ner) med sina respektive resultat, så ignorera alltså bara den felaktiga “Klubb-rubriken” för dessa utställningar.

Utställningsresultat från SVERAK-utställningar publiceras kontinuerligt och oftast inom några dagar efter att resultatfiler inkommit från klubben till SVERAKs kansli. Från resultatlistorna sorteras olika typer av resultatsammanställningar fram:

Resultatlistor: Kompletta resultatlistor finns publicerade till höger om BIS-resultaten på respektive utställningsflik.

Klubbresultat – är uppdelat per klubb och medlemmarnas utställda katter.

Observera att ovanstående listor är samma som klubbarnas resultatlistor. Detta innebär att det kan förekomma att en del uppgifter är manuellt registrerade av klubben och att en del katt- och/eller ägaruppgifter inte stämmer överens med det som är registrerat i SVERAKs stambok. 

Finns frågor eller synpunkter på listorna? Kontakta Elina Byström, SVERAKs kansli

Äldre Resultatlistor

Tävlingen Årets Katt​

Då antal utställningar under 2020 och 2021 var så få kommer dessa resultat att läggas ihop med resultaten från 2022. Efter detta kommer det att bli prisutdelning för Årets Katt 2020-2022.

 

För att en utställning ska räknas med i Årets Katt gäller att det är en svensk internationell FIFe-utställning som inte begränsar deltagande med någon form av kvalificering (exempelvis SW och WW).

Poäng som erhållits följer inte med om katten byter lista från junior/ungdjur till vuxen eller från junior/ungdjur till kastrerad eller från vuxen till kastrerad.

Vid lika poäng efter maximalt antal poänggivande resultat används även nästa poänggivande resultat för att avgöra placeringen. Detta sker tills det inte finns tävlande med lika placering på respektive lista om så är möjligt. Detta gäller i samtliga listor.

Regelförtydligande:
Preliminärt godkända raser kan inte nomineras till BIS-uttagningen (se §5.5.4 i FIFes och SVERAKs regler för utställning). Dessa katter räknas därför inte med bland de slagna katterna i respektive grupp (ger ingen tilläggspoäng).

Prisutdelning:
Prisutdelningen för Årets Katt hålls i början av varje år. Oftast är det någon av våra klubbar som hjälper till att arrangera.

Diplom:
Förutom de katter som presenteras kommer även samtliga på plats 1-10 i varje kategori och indelning att få diplom. Även samtliga i BIV-listan och BIR-listan får diplom. De som inte tar emot diplom på prisutdelningen får sina diplom utdelade på årsmötet.

Information om listorna:  Fliken “Info” visar de utställningar som finns publicerade samt tilläggspoäng (beräknat enligt SVERAKs utställningsregler), kategori 1-4 samt huskatter. De katter som är gråmarkerade har inte nödvändiga antal utställningar eller poäng för att ingå i beräkningen.
Fliken “BIV” – BIV-listan – visar den idag bästa (vuxen-, kastrat-, junior/ungdjur-) katten inom varje ras och färgvariant (grupp för de raser som tävlar i grupp. De bästa BIV-resultaten per ras (blå text) och inom kategori (röd text) är markerade på delresultatlistorna.

Poängberäkning Årets Katt

BIS, Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat – 55 poäng
NOM, Domarens bästa – 45 poäng
BIV, Bäst i variant – 40 poäng
Utöver de 55 poäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande katt inom respektive kategori och tävlingsgrupp katten tävlat emot (vuxna hanar/honor, kastrerade hanar/honor, ungdjur, juniorer). För de katter som uppnått minimipoängen, medräknas maximalt de fem bästa poänggivande resultaten.

  Antal som
presenteras
Minsta antal
poäng
 Vuxen hane3205
 Vuxen hona3205
 Junior/Ungdjur5205
 Kastrat hane3205
 Kastrat hona3205

Bästa Senior/Veteran – 30 poäng
Klassvinnare – 25 poäng
2:a – 20 poäng
3:a – 15 poäng
Utöver de 30 poäng som erhålls vid bästa senior/veteran tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande senior/veteran inom respektive kategori eller för huskatt antal närvarande huskattseniorer/veteraner. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5 utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.

  Antal som
presenteras
 Senior3
 Veteran3
 Huskatt, senior3
 Huskatt, veteran3

För dessa listor gäller de poäng som erhållits på utställning oavsett placering. De tre bästa resultaten summeras och divideras med tre. Katt ska – för att få tävla i klassen – ha minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12.

Mer om Avelsklass- se utställningsreglerna § 5.4

  Antal som
presenteras
 Avelshane3
 Avelshona3

För dessa listor gäller de poäng som erhållits på utställning oavsett placering. De tre bästa poänggivande resultaten summeras och divideras med tre.

Detta gäller utställare, ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Endast katter som bär uppfödarens FIFe-stamnamn medräknas. Minst en av de utställda katterna måste tävla i klass 11-12. Uppfödaren måste vara utställare på utställningen, dock ej nödvändigtvis med katt från egen uppfödning.

Mer om Uppfödarklass – se utställningsreglerna § 5.4

  Antal som
presenteras
 Uppfödning3

Bästa Huskatt korthår/långhår – 35 poäng
Klassvinnare – 25 poäng
2:a – 20 poäng
3:a – 15 poäng
Utöver de 35 poäng som erhålls vid Bästa Huskatt tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande huskatt inom respektive hårlag. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från minst 3 och högst 5 utställningar. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras.

  Antal som
presenteras
 Huskatt, långhår3
 Huskatt, korthår3

Benämningar Årets Katt

Titeln National Winner “delas ut” (sedan 2012) till den katt som fått flest poäng till tävlingen Årets Katt, enligt BIV-listan, i respektive kategori samt huskatter.

En gemensam BIV-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga färgvarianter/grupper i samtliga kategorier (1-4), där det kan tas ut.

Minst tre och högst fem utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för uträkningen till Årets Katt.

En gemensam BIR-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga raser samtliga kategorier (1-4), där det kan tas ut.

Minst tre och högst fem utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för uträkningen till Årets Katt.

Arkiv - utställningsresultat

Äldre resultat för Årets Katt

Tävlingen “Årets Katt” är inget nytt påfund – uträkningen startade redan den 1 januari 1967. Diskussioner om tävlingens vara eller icke vara förekom och vid årsmötet 1972 bifölls motion att tävlingen skull slopas. Eftersom motionen krävde bifall vid ytterligare ett årsmöte togs den upp för behandling på nytt 1973. Vid detta möte fanns ytterligare en motion – att tävlingen skulle fortsätta och vilken motion som vann gehör behöver väl inte sägas?